fbpx

Instanța refuză să încheie un proces în care MApN a cerut anularea unei autorizații de construire emisă pentru LIDL

Ministerul Apărării Naționale a cerut în contencios anularea unei autorizații de contruire emisă pentru un centrul logistic al lanțului LIDL. Ulterior, părțile au depus o trazacție și au vrut să închidă procesul, dar, surpriză, instanța spune că nu se poate. ”Legalitatea unui act administrativ nu poate fi negociată de persoana vătămată prin acel act şi organul emitent (…) se constată că vătămarea invocată s-a raportat la un interes public”, se arată în încheierea de ședință prin care s-a dispus continuarea procesului.

Potrivit Libertatea.ro, Armata ceruse „anularea autorizației de construire și desființarea construcției” unui mare centru logistic al supermarketului german Lidl, înălțat fără avizul Armatei la 2.000 de metri de radarul NATO din comuna Cârcea, Dolj. Conform actelor depuse de MApN la judecătorie, depozitul „afectează în mod semnificativ funcţionarea echipamentelor militare” și chiar „ar putea suprima eficacitatea” radarului. În instanță a început să iasă la iveală o afacere politică de cumpărat și revândut terenuri, iar Armata și Lidl au vrut să oprească procesul și să relocheze radarul ca să se poată construi, în continuare, depozitul. Dar, pe 20 septembrie 2022, instanța s-a opus și procesele continuă.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Dolj sub nr. 3706/63/2022, în data de 20.05.2022, reclamantul  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE în nume propriu şi pentru UNITATEA MILITARĂ 01803 L ######- PRIN DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ a chemat în judecată pe pârâţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ şi S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. CHIAJNA, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea Autorizației de construire nr. 206 din 28.06.2021 emisă de pârâtul  Președintele Consiliului Județean Dolj pentru realizarea obiectivului de investiții Construire centru logistic, anexe administrative si tehnice, rezervoare de incendiu,  cabina poartă, adăpost fumători, grupuri sanitare, punct de alimentare carburanți, bazin de retenție, parcare acoperită biciclete, platformă rezervoare GPL, amplasare semnalistică, realizare puț forat pentru alimentare apă potabilă şi refacere rezerva incendiu, branșamente utilități, alei carosabile şi pietonale, amenajare căi de acces rutier și pietonal, racordare la drumurile publice, împrejmuire și organizare de   șantier, pe terenul situat pe raza comunei ######, #### ####, situat în Tarlaua 131, P3 (Fosta Com. Coșoveni), P4, P5 ### 2(Fost Rest De Proprietate ### 1), P5 ### 3 Rest De Proprietate ### 1, P5 ### 1 Rest De Proprietate,P5 ### 1 Rest De Proprietate, P6, P7 ### 1, P8, P9, P10, P12,13, P14, P15, P16, P18 (### 3 Rest De Proprietate), P19, P20 (Lot3 Rest De Proprietate), P22, P23, P24, P25 (Fosta Comuna Coșoveni), P26, P27, beneficiar fiind pârâta S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; obligarea pârâtei S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. să desființeze lucrările de construcții executate în baza Autorizației de construire nr. 206 din 28.06.2021, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;  obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele pentru care instanța a dispus continuarea procesului:

”Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele cu privire la  cererea părților de a se lua act de tranzacția depusă la termenul de judecată din data de 13.09.2022: 

Contractul de tranzacţie, având ca finalitate terminarea unui proces existent, este compatibil cu orice proces a cărui procedură de judecată este dominată de principiul disponibilităţii. Chiar dacă acest principiu vizează prioritar litigiile civile, fiind specific procedurii de judecată consacrate prin codul de procedură civilă, totuşi el este compatibil şi cu litigiile de altă natură, inclusiv cele de contencios administrativ, a căror derulare judiciară este guvernată de aceste norme procedurale.

Tranzacţia este un contract judiciar propriu-zis ce priveşte fondul litigiului şi ca urmare, un astfel de contract este susceptibil de a fi perfectat în toate cazurile când litigiul are ca obiect un drept aparţinând reclamantului şi a cărui existenţă este contestată de pârât sau a cărui exercitare este împiedicată de acesta sau care a fost vătămat în diverse moduri, inclusiv printr-un  act administrativ ilegal.

Principiul disponibilităţii este perfect compatibil cu raportul de autoritate dintre organul de stat  emitent al actului administrativ contestat în justiţie şi persoana sau persoanele vătămate prin acel act. Într-adevăr, titularul dreptului vătămat prin emiterea actului administrativ nu poate fi împiedicat să renunţe la judecata acţiunii în contencios administrativ pe care el însuşi a promovat-o în vederea protejării acelui drept.

Atunci când litigiul de contencios administrativ comportă introducerea în proces, alături de organul emitent al actului administrativ atacat, şi a beneficiarului acelui act, tranzacţia se va putea încheia valabil între reclamant şi beneficiarul acelui act administrativ, dar niciodată nu se va putea  încheia o tranzacţie între reclamant şi organul emitent al actului administrativ, de vreme ce obiectul acţiunii în contencios  îl constituie tocmai anularea  actului administrativ nelegal emis, căci legalitatea unui act administrativ nu poate fi  negociată de persoana vătămată prin acel act şi organul emitent. Nimic nu se opune însă ca tranzacţia să fie realizată între reclamant şi beneficiarul actului administrativ contestat deoarece înlăturarea consecinţelor vătămării dreptului reclamantului prin actul administrativ atacat de acesta în justiţie se poate realiza şi prin alte mijloace decât prin anularea judecătorească a acelui act. 

Se are în vedere însă că, în speţă, interesul vătămat nu aparţine numai reclamantului care s-a considerat vătămat prin emiterea actului ce face obiectul cererii de anulare ci se constată că vătămarea invocată s-a raportat la un interes public cu privire la care legea specială prevede derogări de la principiul disponibilităţii, sens în care sunt şi prevederile art. 28 alin. ( 3) din Legea nr. 554/2204 a contenciosului administrativ, ori dacă partea nu poate renunţa la judecarea unei acţiuni prin care se urmăreşte ocrotirea unui interes public, în mod asemănător nu poate încheia un act de dispoziţie cum este  contractul de tranzacţie judiciară care ar avea ca efect menţinerea în ordinea juridică a actului administrativ considerat nelegal.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că nu poate pune capăt procesului şi va respinge cererea părților de a se pronunţa o hotărâre de expedient, având în vedere că se tranzacţionează asupra unor drepturi de care părţile nu pot dispune, încălcându-se dispoziţii imperative ale legii.

În baza art. 400 NCPC va repune cauza pe rol pentru continuarea judecății şi va fixa termen de judecată la data de 18. 10.2022 pentru când se vor cita părțile. ”

Comments

comentarii

La Cluj-Napoca a avut loc un fenomen atmosferic interesant - inversiunea termică. Astfel, am putut să vedem cum aerul rece coboară mai aproape de pământ.... Citește mai mult
Piața Avram Iancu se „îmbracă” în haine de sărbătoare. Pregătirile pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României, sunt în toi.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!