Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Forma trimisă la promulgare a Statutului magistraților. Ce se modifică la admiterea și cursurile la INM

Forma trimisă la promulgare a Statutului magistraților. Ce se modifică la admiterea și cursurile la INM

Senatul a publicat forma trimisă la promulgare a legii care modifică și completează legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În ce privește admiterea și cursurile la Institutul Național al Magistraturii sunt câteva modificări importante.

Mai întâi, data, locul și modul de desfășurare a concursului de admitere și numărul de locuri scose la concurs se publică cu cel puțin 6 luni înainte de data stabilită pentru concurs. În legea actuală se publică cu 60 de zile înainte.

În legea de modificare se prevede că îndeplinirea condiției bunei reputații și a condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic și medical se verifică după publicarea datelor de concurs și înainte de probele scrise. În forma actuală a legi, acestea se verifică după afişarea rezultatelor definitive ale concursului. Prin urmare, nu vor mai ajunge să dea probele scrise cei care nu trec testul psihologic sau care au avut probleme ce le știrbesc buna reputație.

Calificativul ”admis” obținut la evaluarea psihologică este valabil și la concursurile organizate ulterior, dacă de la data verificării și până la data publicării anunțului de concurs nu au trecut mai nult de 2 ani.

O modificare majoră privește cursurile de la INM. Astfel, în noua lege, cursurile de formare profesională a auditorilor de justiție este de 4 ani, față de 2 ani cât este acum.

”După primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii de pregătire practică pentru perioada de câte șase luni la: instanțe, parchete, penitenciare și cabinete de avocatură. În ultimul an de stagiu, cursanții vor efectua stagii de practică și la alte instituții cu relevanță pentru pregătirea profesională. Instituțiile la care se vor efectua stagiile de practică și durata acestora sunt stabilite de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii pentru fiecare ciclu de învățământ. Stagiile vor fi organizate pe baza unor protocoale de colaborare între INM și instituțiile de relevanță pentru pregătirea profesională”, se arată în forma legii trimisă la promulgare.

La finalul fiecărui stagiu de practică, îndrumătorii de practică, stabiliți printr-un Regulament de organizare a stagiilor de practică, vor realiza o evaluare a capacității fiecărui auditor de a exercita funcția de judecător sau procuror.

La articolul din lege unde sunt prevăzute abaterile disciplinare ale auditorilor de justiție au fost introduse faptele prevăzute pentru magistrați la art.99 lit. a) b) d) j) l) n) și q).

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;

d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;

n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii;

q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor;

Parlamentarii au introdus în noua lege un test psihologic după încheierea cursurilor în cadrul INM, pe lângă examenul de absolvire care se dădea până acum și care se va da în continuare. Examenul psihologic se va susține în fața unei comisii alcătuită din trei psihologi, care va nota candidatul cu ”apt” sau ”inapt”. Împotriva calificativului ”inapt” se poate depune contestație, care va fi analizată de cinci psihologi.

A fost mărită perioada în care un magistrat, dacă este eliberat din funcție, trebuie este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, de la 6 la 10 ani.

Modificările intră în vigoare începând cu anul școlar 2019-2020.

DESCARCĂ AICI FORMA LEGII TRIMISĂ LA PROMULGARE

Comments

comentarii

Lasă un răspuns