fbpx

După decizia CCR, Senatul a eliminat cinci prevederi și a adoptat Legea privind admiterea la INM și în magistratură

Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat, cu 88 voturi pentru si 11 împotrivă, mult așteptata Lege privind admiterea la INM și în magistratură, întoarsă de două ori de Curtea Constituțională.

Pe parcursul mai multor şedinţe, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru constituţionalitate au examinat atât Legea în forma adoptată de Camera Deputaţilor, în procedura reexaminării ca urmare a Deciziei nr. 187/2021, cât şi considerentele Deciziei Curţii Constituţionale.

În şedinţa comună din data de 23 iunie 2021, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport comun de admitere a legii in forma transmisă de Camera Deputaţilor, cu amendamente admise. Amendamentele admise au fost formulate de membrii comisiilor pentru a corela unele prevederi ale legii, precum şi pentru a transpune criticile din Decizia Curţii. De asemenea, prin amendamente, a fost eliminat arbitrariul la stabilirea bunei reputaţii. Amendamentele se regăsesc în anexa la prezentul raport, care face parte integrantă din acesta.

Membrii comisiilor au apreciat faptul că legea reprezintă o prioritate legislativă, dată fiind situaţia critică a resursei umane în sistemul judiciar, generată de imposibilitatea organizării de 3 ani, a concursului de admitere isn magistratură şi a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.

Potrivit Raportului comun, au fost eliminate următoarele prevederi din forma adoptată de Camera Deputaților în urma reexaminării:

Articolul18,  alin.(5), litera b )

b) impactul negativ asupra opiniei publice generat de fapta persoanei ‘in cauză, urmând a se stabili dacă fapta respectivă a atras sau, după caz, avea aptitudinea să atragă ecouri publice nefavorabile, de natură să altereze increderea societăţii ‘in capacitatea persoanei in cauză de a răspunde exigenţelor morale profesionale de care trebuie să dea dovadă judecătorii şi procurorii.

Alineatul (2) al articolului 67

2) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Alineatul (3) al articolului 67

(3) Regulamentul prevăzut la art.53 alin.(2) stabileşte documentele pe care candidaţii au obligaţia de a le depune în vederea verificării îndeplinirii
condiţiei bunei reputaţii. La verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere fapte pentru care s-au aplicat candidaţilor sancţiuni de drept penal, sancţiuni cu caracter administrativ, contravenţionale sau disciplinare ori pentru care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, avându-se în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, a sancţiunii cu caracter administrativ sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de condamnare, de renunţare la urmărire penală sau Ia aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei

Alineatul (4) al articolului 67

(4) Rezultatele verificării se consemnează in cuprinsul raportului referitor Ia indeplinirea condiţiilor de admitere ‘in magistratură, care se inaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Articolul 72

Art. 72 – Dispoziţiile art. 18 -se aplică in mod corespunzător şi în cadrul următoarelor proceduri:

a) numirea, fără concurs sau examen, în funcţiile vacante de judecător sau procuror, potrivit art. 331 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) numirea in funcţia de magistrat- asistent, potrivit art. 66 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) reincadrarea l’n funcţia de judecător, procuror ori magistrat-asistent, potrivit art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Comments

comentarii

Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Young Boys Berna în Liga Campionilor.... Citește mai mult
Ploaia și vijelia de duminică seara au creat probleme în mai multe zone din județul Cluj. Vântul a „luat pe sus” acoperișul unei case din Mihai Viteazu, producând o avarie la rețeaua de gaze.... Citește mai mult
Luni au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, după crearea unui culoar dedicat transportului în comun.... Citește mai mult
Municipiul Cluj-Napoca a fost din nou lovit de o ploaie puternică în după-amiaza zilei de luni.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!