fbpx

Două firme din Ungaria au cerut insolvența principalei societăți din grupul SaladBox

Două firme din Ungaria au cerut insolvența principalei societăți din grupul SaladBox pentru o datorie invocată de peste 400.000 de euro.

Firmele Medi For Fit KFT și Greensalad Vendeglato es Szolgaltato KFT din Budapesta au cerut la Tribunalul Specializat Cluj deschiderea procedurii insolvenței cu privire la Emma Salad SRL, principala societate din grupul care deține lanțul SaladBox. Reprezentanții celor două firme maghiare invocă o datorie de peste 133 milioane forinți, adică peste 400.000 de euro, ca urmare a unui contract de franciză.

Brandul SaladBox este controlat prin patru firme: Salad Box, Bio Box, Strident Team SRL-D şi Emma Salad SRL-D. Ultima este cea care deţine primul punct de lucru al acestui brand în Iulius Mall din Cluj-Napoca şi drepturile privind franci­zarea brandului. În 2017, Emma Salad SRL a avut un profit net 361.795 RON și o cifră de afaceri de 4.213.831 RON.

Asociații din Emma Salad SRL sunt Dan Isai (45%), Daniel Lar (45%), Radu Călin Lupaș (5%) și alți patru membri ai familiei Lupaș cu câte 1,25%. Mai jos puteți vedea ce societăți mai controlează aceștia.

În cererea de insolvență, reprezentanții firmelor maghiare arată că au emis anterior o cerere de somație europeană de plată.

”Societăţiile creditoare, la data de 18.10.2018, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, au depus la instanţa competentă o cerere de somaţie europeană de plată, aceasta fiind înregistrată sub nr. 11037U/546/2018 la Notarul Public Dr. Karagits Anna (instanţele competente din Ungaria sunt birourile notariale)

Prin cererea înregistrată creditorii au solicitat emiterea unei somaţii de plată prin care societatea debitoare SC EMMA SALAD SRL să fie obligată la plata sumei de 133.358.863 (unasutătreizecişitrei de niilioane treisutecincizecişiopt optsuteşaizecişitrei forinţi maghiari) HUF, reprezentând contravaloarea prejudiciilor suferite din raportul contractual de tip franchise încheiat între părţi şi cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial.

Somaţia europeană de plată/Formularul E a fost cornunicată societăţii debitoare la data de 30.10.2018 prin scrisoare cu confirmare de primire, care a fost recepţionată sub semnătură la sediul acesteia la data de 09.11.2018. Trebuie observat că, prin Somaţia europeană de plată/Formularul E societatea a fost informat despre posibilitatea conferită de art. 16 al Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de a formula opoziţie, precum si despre aceea imprejurare legală, că somaţia devine executorie doar dacă nu s-a fonnulat opoziţie de către pârât. În termenul legal (art. 16 alin. 2) stabilit de actul nonnativ în cauză, SC EMMA SALAD SRL nu a formulat opoziţie, astfel instanţa de origine – luând în considerare şi un termen suplimentar necesar sosirii opoziţiei — la data de 02.01.2019, deci după trecerea aproape de două luni de la data recepţionării sornaţiei, a emis Declaraţia de constatare a forţei executorii/Formularul G.

Având în vedere, că pârâtul nu a făcut opoziţie la somaţia de plată comunicată prin confirmare de primire şi preluată de societate, şi că nu există vreo cauză de reexaminare a somaţiei europene de plată, societăţiile creditoare dispun de un titlu executoriu.

În conformitate cu dispoziţiile art. 22 (3) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, “o somaţie europeană de plată nu poate face în nici un caz obiectul unei reexaminări pe fond în statul membru de executare”, prin urmare creanţa deţinută de societăţile creditoare indeplineste dispoziţiile art. 5 pct. 20 din legea nr. 85/2014, adică este o creanţă certă: “Prin creanţă certă în sensul prezentei legi, se inţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actui de creanţă sau şi din altă acte…”

Dispozifille art. 70 alin 1 din Legea nr. 85/2014 prevăd că:

“Orice creditor Indreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezentul titlu poate introduce o cerere de deschidere a procedurii impotriva unui debitor prezumat în insolvenţă”.

Totodată, dispoziţiile legale instituie o prezumţie în ceea ce priveşte insolvenţa debitorului prin intermediul dispoziţiilor art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 care prevăd că:

”insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;

b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;”

Rezultă aşadar că, ori de câte ori debitorul nu achită creanţa într-o perioadă mai mare de 60 de zile de la data scadenţei este prezumat a se afla în stare de insolvenţă. Or, in prezenta speţă somaţia europeană de plată a fost comunicată debitoarei 1a data’ de 09.11.2018 iar în sensul articolului 18 alin 1 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 a fost declarată executorie. Astfel, suma de 133.358.863 HUF , datorită neformulării opoziţiei care echivalează cu o recunoaştere totală, a devenit scadentă la data recepţionării somaţiei europene de plată, la data de 09.11.2018.

De asemenea prin intermediul dispoziţiilor art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 se stabileşte o valoare prag a creanţei deţinută de către creditor pentru ca acesta să poată solicita deschiderea procedurii insolvenţei la suma de 40.000 de lei, ceea ce în prezenta speră este pe deplin la fel şi termenul legal de 60 de zile (la data de 09 noiembrie 2018) este îndeplinit în momentul formulării prezentei cereri.

Se observă deci că, subscrisele creditori deţinem o creanţă certă lichidă şi exigibilă (în sensul art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 ) împotriva debitoarei care depăşeşte cu mult valoarea-prag,  ceea ce arată că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei este perfect întemeiată.”, se arată în cererea maghiarilor.

Clujust a cerut un punct de vedere de la reprezentanții SaladBox acum câteva zile, pe adresa de contact electronic, dar a venit încă vreun răspuns.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina