Direcția de Finanțe, eroare de 100.000 de lei în cazul CFR. Creanța scade de la 53,4 milioane la 53,3

Direcția de Finanțe a corectat o decizie de impunere împotriva clubului de fotbal CFR cu 100.000 de lei. O eroare mică în comparație cu creanța totală de peste 53 de milioane de lei, dar mare pentru un om de rând.

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a fost înscrisa în tabelul preliminar al creantelor împotriva debitoarei FC CFR 1907 Cluj SA cu creanta bugetara în suma de 697.928 lei si cu o creanta bugetara sub conditie suspensiva în sumă de 53.472.768 lei. Adică, aceasta este suspendată pâna la data pronunțării unor soluții definitive cu privire la contestațiile CFR împotriva a trei decizii de impunere pentru sumele de 50.639.667 lei, 2.424.607 lei, respectiv 408.494,00 lei

Cei de la Finanțe nu au fost muțumiți cu condiția suspensivă și au cerut judecătorului sindic eliminarea ei: ”În ceea ce priveste creanta în cuantum de 53.472.768 lei, creditoarea a aratat ca aceasta îndeplineste conditiile cerute de normele legale pentru a fi înscrisa în tabelul preliminar de creante, sens în care a invocat art. 662 Cod proc.civ., art. 110 alin. 3 si art. 141 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, creanta în cuantum de 53.472.768 lei îndeplineste conditiile cerute de Legea nr. 85/2014, fiind certa, lichida si exigibila, impunându-se a fi înscrisa în tabelul de creante fara a fi afectata de vreo conditie. Întrucât titlurile de creanta nu au fost anulate în conditiile legii, acestea fac dovada deplina a valabilitatii lor pâna la desfiintare. Chiar si în situatia contestarii titlurilor de creanta pe calea contenciosului administrativ, aceasta împrejurare nu conduce la înlaturarea caracterului executoriu al acestora, cât timp nu au fost desfiintate printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva”, au precizat în contestație. Aceasta le-a fost respinsă. Ba mai mult, judecătorul a dispus înscrierea unei sume mai mici decât ceva inițialtă, costatând o eroare comisă de cei de la Direcția Finanțelor.

”Având în vedere ca creditoarea Direcția Generala Regionala A Finanțelor Publice Cluj-Napoca a îndreptat erori strecurate în Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr. F-CJ 977/27.11.2014 si în Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 3067/09.01.2015, prin deciziile emise în acest sens la 26.05.2015 si comunicate debitoarei la 27.05.2015 (filele, dosar nr.134/1285/2015/a7) în sensul ca obligatia fiscala a debitoarei este în cuantum de 50.535.179 lei, iar nu de 50.639.667 lei, cât a invocat creditoarea initial si cât s-a stabilit de catre creditoare prin deciziile mentionate în forma în care le-a emis initial, judecatorul sindic, raportat la dispozitiile art. 348 si art. 350 alin. 1 Cod proc.civ., va admite în parte, în baza art. 111 alin. 6 din Legea nr.85/2014, contestația formulata de contestatoarea Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA prin administrator special Muresan Iuliu Paul, împotriva tabelului preliminar al creanțelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, în ce priveste creanța creditoarei Direcția Generala Regionala A Finanțelor Publice Cluj-Napoca, în sensul ca va dispune înscrierea în tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a creanței creditoarei Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj-Napoca înscrise sub condiție suspensiva în tabelul preliminar al creanțelor, ca fiind o creanța sub condiție suspensivă în cuantum de 53.368.280 lei.”, se arată în motivarea sentinței.

Comments

comentarii

Electric Castle, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, nu a scăpat nici în acest an de ploaie.... Citește mai mult
După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult

Lasă un răspuns