Deschiderea procedurii insolvenței în forma simplificată a falimentului debitoarei Cluj Arena SA

Notificarea privind deschiderea procedurii insolventei în forma simplificată a falimentului debitoarei Cluj Arena SA a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență de către lichidator. Termenul de judecată este 8 noiembrie 2017

1. Date privind dosarul: Număr dosar 443/1285/2017 al Tribunalul Specializat Cluj.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 programul arhivei/registraturii instanţei L-V între orele 08:30 – 12:30. Judecător Sindic: dna Ancuța Pavelescu.

3. Debitor: Cluj Arena SA cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului, nr. 2, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2330/2011, CUI: RO 29104700.

4. Lichidator judiciar: Prestigiu SPRL, CUI: RO 35570268, sediul social Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 21, ap. 11A, jud. Cluj. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0837, Tel. 0264.433899, e-mail: officeprestigiu@gmail.com. nume si prenume reprezentant lichidator persoană juridică: Nuna Marinela Corina.

5. Subscrisa: Prestigiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cluj Arena SA, conform încheierii din data de 23.08.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 443/1285/2017, conform art. 99 alin. (1) şi art. 100 alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolvenţă, coroborate cu art. 67 si art. 74 din acelaşi act normativ: notifică:

6. Deschiderea procedurii insolventei în forma simplificată a falimentului împotriva debitorului Cluj Arena SA prin încheierea din data de 23.08.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 443/1285/2017.

7.1. Debitorul Cluj Arena SA a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului Cluj Arena SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la dosarul cauzei: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 06.10.2017.

În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite:
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 16.10.2017.
7.2.3. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe.
7.2.4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe este 08.11.2017.
7.2.5. Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este data de 27.10.2017. Termenul de judecată pentru verificarea stadiului procedurii și soluționarea eventualelor opoziții este data de 08.11.2017, sala 249, ora 8, Tribunalul Specializat Cluj.

8.Deschiderea procedurii insolventei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii.
9. În conformitate cu art. 100 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 85/2014, se convoacă prima ședință a adunării creditorilor pentru data de 23.10.2017, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 21, ap. 11 A, jud. Cluj.

Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.
 Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, care se virează în contul RO79TREZ21621070203XXXXX al Primăriei Municipiului Cluj, CUI 4305857.
 În cazul în care dețineți atât calitatea de creditor, cât şi cea de debitor al falitei, vă aducem la cunoştinţă că în temeiul art. 90 din Legea 85/2014, aveţi posibilitatea de a invoca compensarea creanţei dvs. cu cea a Cluj Arena SA asupra dvs., aspecte ce vă solicităm să le aduceţi la cunoştinţa lichidatorului judiciar în timp util.

Restricţii pentru creditori:

1. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
2. Conform prevederilor art. 77 al Legii nr. 85/2014, orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea – nu are dreptul, în perioada de observaţie si în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor.

 

Comments

comentarii

Electric Castle, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din Europa care se desfășoară în Bonțida, a fost afectat de pana informatică de la Microsoft.... Citește mai mult
Pentru a încuraja tinerii să se distreze responsabil, MedLife și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziție festivalierilor din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS (boli cu transmitere sexuală) din Europa Centrală și de Sud-Est.... Citește mai mult

Lasă un răspuns