Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Cum poți scăpa de amenzile de la Poliția Locală

Cum poți scăpa de amenzile de la Poliția Locală

Clujust.ro vă prezintă câteva plângeri contravenționale împotriva unor amenzi aplicate de Poliția Locală Cluj-Napoca admise recent de instanțe din diverse motive. Prin urmare, cei vizați au scăpat de plata amenzilor.

În primul exemplu, petentul a câștigat procesul pe motiv că Poliția Locală nu a putut depune la dosar fotografii cu mașina despre care a susținut că a fost parcată neregulamentar. Proprietarul a susținut că nu avea nicio logică să o parchezse în locul respectiv, în condițiile în care el locuiește la 500 de metri. Amenda de 200 de lei a fost anulată, iar poliția locală a fost oblogată de instanță să plătească cheltuieli de judecată de 420 de lei.

Extras din Sentința civilă 1874/2018 din 14 martie 2018 – Judecătoria Cluj-Napoca:

”Din analiza inscrisurilor depuse in probatiune la dosar, instanta constata ca petentului i-a fost aplicata amenda in cuantum de 200 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.1 alin.2 lit.a din HCL nr.61/2014. Potrivit starii de fapt retinute, in data de 12 iulie 2017, ora 21:40, petentul a stationat voluntar neregulamentar cu atoturismul cu nr.de inmatriculare …. pe str…. Cluj-Napoca, in dreptul imobilului cu nr.5, stanjenind traficul rutier in zona. Procesul-verbal de contraventie a fost intocmit in data de 2 octombrie 2017, la sediul organului constatator, in lipsa contraventientului sau a vreunui martor asistent .

In termenul prevazut de art.31 alin.3 NCPC, termen calculat de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie (f.27-28), petentul a inregistrat plangerea contraventionala in sustinerea careia a solicitat incuviintarea ca si probe a inscrisurilor depuse.

Analizand legalitatea si temeinicia actului constatator si sanctionator, instanta constata ca la momebntul intocmirii procesului-verbal de contraventie  nr…./02.10.2017 au fost respectate prevederile art.16 alin.1 din OG nr.2/2001.

In ceea ce priveste contraventia retinuta in sarcina petentului, instanta constata ca in data de 12 iulie 2017, ora 21:40, a fost completata nota de constatare nr.2017/.. potrivit careia autoturismul cu nr.de inmatriculare…… stationa neregulamentar in parcarea amenajata pe str….din Cluj-Napoca. In conditiile in care utilizatorul autoturismului nu s-a prezentat in data de 19 iulie 2017 in locul indicat in nota de constatare lasata pe parbrizul vehiculului, potrivit afirmatiilro facute de organul constattaor insa nedovedite, s-a procedat la identificarea proprietarului autoturismului. Potrivit informatiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj proprietar al autoturismului cu nr.de inmatriculare  este d-na S.I.S, iar organul constatator i-a solicitat sa indice utilizatorul autoturismului din data de 12 iulie 2017. Potrivit declaratiei inregistrate sub nr…/48/14.09.2017, utilizatorul autoturismului a fost dl. S.E.T, care a aratat ca nu a parcat masina pe str…. data de 12 iulie 2017 si nici cu alte ocazii ..

In sustinerea pozitiei procesuale exprimate prin intampinare, intimatul se prevaleaza de prezumtia de veridicitate a procesului-verbal de contraventie, insa, in cazul dedus judecatii, instanta constata ca aceasta prezumtie este rasturnata. Astfel, se observa ca, in prezenta cauza, intimatul nu s-a folosit de proba cu fotografiile realizate la fata locului pentru a evidentia cu exactitate locul in care era stationata in data de 12 iulie 2017 masina cu nr.de inmatriculare ….. Depunerea la dosar a unui astfel de probatoriu se impunea cu atat mai mult cu cat petentul a contestat ca ar fi parcat masina vreodata pe str..  nr.. Cluj-NAppca, dansul locuind la o distanta de cca 500m., respectiv pe str… . mai mult decat atat, a depus la dosar fotografii pentru a evidentia locul in care este parcat, de regula, autoturismul sau.

Ca urmare, instanta apreciaza ca in cauza a fost creata o stare de indoiala ce ii profita petentului, astfel incat, in baza art.34 din OG nr.2/2001, va admite plangerea formulata si va dispune anularea procesului-verbal de contraventie nr…../02.10.2017 si exonerarea petentul de la plata amenzii aplicate, in cuantum de 200 lei.

In baza art.453 alin.1 rap.la art.451 alin.1 NCPC intimatul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata in favoarea petentului, in cuantum de 420 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru achitata potrivit chitantei nr…./20.11.2017  si onorariul avocatial achitat potrivizt dovezii depuse la fila 12 din dosar.”

Își merita amenda, dar s-a prescris aplicarea ei

În al doilea exemplu, instanța arată că șoferița merita să fie amendată deoarce a parcat mașina pe trotuar în centrul Clujului, dar că nu i se va aplica sancțiunea căci nu s-a respectat termenul legal de comunicare.

Extras din sentința civilă nr. 1875/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca:

”Din analiza inscrisurilor depuse in probatiune la dosar, instanta constata ca petentei i-a fost aplicata amenda in cuantum de 300 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.3 lit.a din HCL nr.61/2014. Potrivit starii de fapt retinute, in data de 6 aprilie 2017, ora 12:09, autoturismul cu nr.de inmatriculare…. stationa voluntar neregulamentar, pe trotuar, in dreptul imobilului cu nr.103-105 de pe str….. Cluj-Napoca. Procesul-verbal decontraventie a fost intocmit in data de 3 septembrie 2017, dupa identificarea proprietarului autoturismului in baza de date a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule .

Potrivit dovezilor depuse la dosar de catre intimat procesul-verbal de contraventie a fost expediat contravenientei prin scrisoare recomandata la adresa de domiciliu, ca urmare a neridicarii corespondentei, procesul-verbal afost comunicat Primariei mun.Zalau in vederea indeplinirii procedurii de inmanare ori de afisare a actului (f.18). Procedura de inmanare a procesului-verbal de contraventie a fost indeplinita in data de 11 noiembrie 2017 (f.5), cu depasirea termenului de 2 luni prevazut de art.14 alin.1 din OG nr.2/2001.

In ceea ce priveste fapta retinuta in sarcina petentei, instanta constata ca aceasta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazute de art.3 lit.a din HCL nr.61/2014. Astfel, chiar daca petenta detine abonemant de parcare valabil , nu are posibilitatea de a parca neregulamentar pe trotuar. In aceste conditii, instanta va mentine procesul-verbal contestat in prezenta cauza

Avand in vedere ca la momentul comunicarii actului constatator si sanctionator nu a fost respectat termenul de 2 luni prevazut de art.14 alin.1 din OG nr.2/2001, instanta, in baza art.34, va admite in parte plangerea formulata si va constata prescrisa executarea sanctiunii contraventionale aplicata prin procesul-verbal de contraventie nr…../03.09,.2017.

Cheltuieli de judecata nu au fost solicitate in prezenta cauza.”

A scăpat de patru amenzi

În al treilea exemplu, un clujean a scăpat recent defintiiv de plata a patru amenzi din perioada 2009-2010. Motivul: Acestea au fost comunicate doar prin afișare la domiciliul său, nu prin poștă cu aviz de primire, aceasta fiind principala modalitate de comunicare a proceselor verbale de contravenție.

Decizia civilă nr. 370/2018 din 6 Martie 2018 a Tribunalului Cluj:

”Prin sentința civilă nr.5176/05.07.2017 pronunțată în dosar nr. …. al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă plângerea contravențională formulată de petentul B.A în contradictoriu cu intimații Municipiul Cluj-Napoca – DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ împotriva proceselor verbale de contravenție nr. xxxxx/16.10.2009, nr. xxxxx/25.03.2010, nr. xxxxxx/05.11.2010 și nr. xxxxxx/27.10.2010 și s-a constatat prescrierea executării sancțiunilor contravenționale aplicate prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravenției nr. xxxxx/16.10.2009, nr. xxxxx/25.03.2010, nr. xxxxxx/05.11.2010 și nr. xxxxxx/27.10.2010.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție nr. xxxxx încheiat la data de 16.10.2009, petentul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 100 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 10 H.C.L. nr. 857/2007.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentului.

Conform dovezii de comunicare de la dosar, procesul verbal de contravenție a fost comunicat prin afișare.

Prin procesul verbal de contravenție nr. xxxxx încheiat la data de 25.03.2010, petentul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 300 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 2 H.C.L. nr. 149/2009.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentului.

Conform dovezii de comunicare de la dosar, procesul verbal de contravenție a fost comunicat prin afișare.

Prin procesul verbal de contravenție nr. xxxxxx încheiat la data de 05.11.2010, petentul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 300 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 10 H.C.L. nr. 26/2010.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentului.

Conform dovezii de comunicare de la dosar, procesul verbal de contravenție a fost comunicat prin afișare.

Prin procesul verbal de contravenție nr. xxxxxx încheiat la data de 27.10.2010, petentul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 400 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 10 H.C.L. nr. 26/2010.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentului.

Conform dovezii de comunicare de la dosar, procesul verbal de contravenție a fost comunicat prin afișare.

Potrivit adresei depuse de intimat la data de 24.11.2015, procesele verbale de contravenție nr. xxxxx/16.10.2009, nr. xxxxx/25.03.2010, nr. xxxxxx/05.11.2010 și nr. xxxxxx/27.10.2010 au fost comunicate doar prin afișare la domiciliul petentului, cu nesocotirea astfel a principalei modalități de comunicare, prin poștă, cu aviz de primire, conform dispozițiilor legale și a îndrumărilor obligatorii ale Î.C.C.J.

Astfel, aceste procese verbale de contravenție au fost comunicate abia la data de 16.04.2015, conform celor reținute cu titlu definitiv prin decizia de casare, cu depășirea termenului de o lună prevăzut de art. 14 O.G. nr. 2/2001, ceea ce atrage sancțiunea prescripției executării sancțiunii contravenționale.

Împotriva acestei hotărâri intimatul a declarat apel și a solicitat admiterea apelului și modificarea sentinței atacate în sensul respingerii plângerii contravenționale.

În motivarea apelului, apelantul susține că procesele verbale contestate au fost comunicate la domiciliul petentului prin afișare, în anii 2009 și 2010 iar plângerea a fost înregistrată la prima instanță în data de 04.05.2015 după expirarea termenului legal de 15 zile.

Prin întâmpinare petentul-intimat a solicitat respingerea apelului și păstrarea sentinței atacate motivând că susținerile formulate de către apelant cu privire la inadmisibilitatea și la tardivitatea plângerii contravenționale sunt neîntemeiate.

Apelul este nefondat.

Potrivit prevederilor art. 27 din OG 2/2001 comunicarea procesului verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă cu aviz de primire sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Modalitatea de comunicare a procesului verbal de contravenție și a înștiințării de plată prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului este subsidiară comunicării prin poștă, cu aviz de primire așa cum a statuat ÎCCJ prin Decizia nr.10/2013.

Procesele verbale de contravenție au fost comunicate doar prin afișare. Acest aspect rezultă din dovezile de comunicare a lor și din recunoașterea făcută de către apelant.

Fața de cele ce preced susținerile apelantului cu privire la inadmisibilitatea și tardivitatea formulării plângerii contravenționale sunt neîntemeiate și prin urmare în temeiul art. 480 alin 1 C.proc.civ tribunalul va respinge apelul formulat de apelantul Municipiul Cluj-Napoca în contradictoriu cu intimatul B.A  împotriva sentinței civile nr.5176/05.07.2017 pronunțată în dosar nr…. al Judecătoriei Cluj-Napoca pe care o va păstra în întregime”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns