fbpx

Cum a scăpat un preot cu clasare și amânarea pedepsei după ce, beat fiind, a scăpat un copil în cristelniță și s-a urcat la volan

Un preot din județul Constanța s-a ales cu două dosare penale, care au fost reunite într-unul, după ce, având o alcoolemie mare în sânge, a scăpat un copil în cristelniță, acesta fiind salvat in extremis, iar la câteva zile a condus mașina sub influența băuturilor alcoolice. Pentru incidentul cu copilul a primit clasare datorită raportului medico-legal, iar pentru conducere a primit amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pentru că a recunoscut, regretă, e preot și a trecut mult timp.

Dosarele preotului au fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța de la Parchetul Judecătoriei Medgidia.

”a) Legat de cauza privind vătămarea corporală, în forma  prev. de art. 194 alin.1 lit. e Cod penal, prin ordonanţa din data de 04.10.2021, a fost stabilit cadrul procesual în sensul punerii sub învinuire a susnumitului, conform celor anterior precizate. 

Pe fond, la data de 20.07.2019, în jurul orelor 13:30, numitul Mușat Liviu Adrian, preot oficiant în cadrul bisericii Cuvioasa Parascheva din comuna Tortoman, județul Constanța, cu ocazia efectuării ritualului de botez al minorului …., în vârstă de 48 de zile, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a scăpat copilul în cristelniță. 

Pentru resuscitarea copilului a fost nevoie de măsuri medicale imediate, astfel că minorul a fost salvat ”in extremis”. 

În urma recoltării probelor a rezultat că preotul avea o îmbibație alcoolică de 0,86 ‰ în aerul expirat, respectiv 2,39 alcool în sânge la prima probă (ora 15:25), respectiv 2,02 la proba 2 (ora 16:25). 

Din punct de vedere logic, ținând seama că curba alcoolemiei este în scădere, și faptul că botezul a avut loc cu circa 2 ore înainte de recoltarea primei probe rezultă în mod logic că făptuitorul avea o alcoolemie mult peste 3‰ în momentul săvârșirii faptei. 

Din adresa nr. 2368/25.07.2019R emisă de Arhiepiscopia Tomisului, rezultă că din punct de vedere disciplinar  suspectul a încălcat regulile canonice și disciplinare. 

De altfel, din actele anexate rezultă că acesta este alcoolic, aproape singura sa ocupație fiind aceea de a consuma alcool în fiecare zi și în cantități extrem de mari, fond pe care este extrem de prost perceput de enoriași și de personalul bisericii, pe care îi exploatează și nu le plătește pentru munca depusă. 

În vederea lămuririi caracterului penal al faptei, a cărei materialitate rezidă cu prisosinţă din coroborarea depoziţiilor reprezentantului persoanei vătămate ####### #######, a martorilor #### #######, #### ######## şi ######## #####.

Însă, prin raportul de nouă expertiză medico-legală emis de SML Constanţa sub nr. 5864/10/A5-Diverse/2021 din 20.12.2021, avizat de Comisia de Avizare şi Control din cadrul INML Bucureşti, sub nr. E2#####, s-a stabilit că din punct de vedere medico-legal, nu au fost regăsite elemente medicale obiective care să susţină punerea în primejdie a vieţii copilului şi nici alte urmări conform menţiunilor art. 194 Cod penal. 

În acelaşi sens sunt şi concluziile expertului medico-legal recomandat de subiectul procesual. 

Din această perspectivă se va dispune o soluţie de clasare a cauzei, urmând a fi în schimb sesizată instanţa exclusiv prin prisma celei de-a doua infracţiuni instrumentate în dosar. 

Însă, este necesar să se evidenţieze faptul că inculpatul chiar are o problemă, care necesită măsuri corespunzătoare, inclusiv din punct de vedere judiciar, având în vedere că la numai câteva zile după incidentul cu copilul de la botez, (care nu poate fi contestat ca fapt chiar dacă nu este infracţiune în sensul legii penale), acesta a săvârşit o nouă infracţiune în acelaşi regim de îmbibaţie alcoolică intolerabil. 

Acest fapt impune de asemeni şi sesizarea Arhiepiscopiei Tomisului pentru ca aceştia să ia pe linie administrativ internă măsurile ce se impun în contextul unei adevărate patimi pentru alcool – manifestate de subiectul procesual Mușat Liviu Adrian. 

b) Legat de infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, în forma art. 336 alin. 1 Cod penal. 

Prin ordonanţa din 29.10.2021, confirmată de procuror prin ordonanţa din data de 11.10.2021, a fost dispusă măsura de efectuare în continuare a urmăririi penale față de aceeaşi persoană, pentru infracţiunea susmenţionată, iar acţiunea penală a fost pusă în mişcare prin ordonanţa din data de 17.02.2022. 

S-a reţinut că, la data de 01.12.2019, în jurul orelor 00:05, inculpatul Mușat Liviu Adrian a condus pe drumurile publice, respectiv pe breteaua de acces de la A2, km 160, sens către Constanţa, autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare #########, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. 

Conform probei 1 (ora recoltării 00:35) analizată de ### 807/A12/786/9.12.2019 – SML Constanţa, inculpatul avea în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,37‰, iar la proba 2, (ora recoltării 01:35), analizată de aceeaşi instituţie, s-a stabilit o valoare de 1,21‰ gr. alcool în sânge. 

Din punct de vedere logic, ținând seama că alcoolemia era în scădere, rezultă că la data prezenţei în trafic, îmbibaţia alcoolică era mult mai mare. 

Fapta este probată prin procesul verbal de sesizare, proces verbal de constatare, buletin de analiză toxicologică şi actele procedurale. 

De altfel, cu ocazia audierii inculpatului, acesta a recunoscut fapta parţial, susţinând că a băut doar un litru de bere, deşi ținând seama de nivelul de alcoolemie şi de starea de fapt., precum şi de antecedentele sale, realitatea este că în mod cert acesta a consumat alcool „mult mai temeinic”, se arată la dosar.

Stabilirea pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului și motivele amânării

”La individualizarea sancțiunilor, instanța are în vedere scopul pe care îl îndeplinesc pedepsele conform art.3 din Legea nr. 254/2013, și criteriile generale de individualizare enumerate de art.74 alin.1 C.pen., respectiv: a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Întrucât inculpatul a recunoscut faptele ce i se rețin în sarcină, în modalitatea reținută prin actul de inculpare, acesta va beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă în condițiile art. 396 alin.10 din Codul de procedură penală.

Ca circumstanțe personale, se reține vârsta de vârsta de 49 de ani, cetăţean român, căsătorit, studii superioare, preot în cadrul bisericii Cuvioasa Parascheva din comuna Tortoman, a colaborat cu organele de anchetă în sensul că a recunoscut fapta comisă pe care o regretă, precum și lipsa prejudiciului.

De asemenea, faptul că de la data comiterii infracțiunilor a trecut o perioadă de aproximativ 2 ani și 6 luni diminuează semnificativ pericolul social concret și percepția publică negativă a delictelor săvârșite.

Astfel, urmarea aplicării dispozițiilor prevăzute de art. 396 alin (10) NCPP, instanța constatând că infracțiunea de conducerea unui vehicul sub inlfuenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal are limitele de pedeapsă cuprinse între la 8 luni şi 3 ani şi 4 luni închisoare, respectiv între 135 zile şi 225 zile amendă, şi va stabili pentru infracțiunea comisă pedeapsa de 1 an închisoare.

Referitor la modalitatea de executare, observând paleta formelor de individualizare judiciară, se constată că  în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., închisoarea stabilită fiind mai mică de 2 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii. Totodată,  în raport de persoana acesteia, de conduita anterioară şi ulterioară săvârşirii infracţiunii, de faptul că este o persoană integrată social, instanţa este de părere că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea pentru o perioadă determinată.

Astfel că, în temeiul art. 83 şi urm. din C. pen., aplicarea pedepsei va fi amânată, urmând a fi stabilit un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii”, se arată în motivare.

Hotărârea: ”În temeiul art. 336 alin (1) NCP cu aplicarea art. 396 alin. 10 NCPP Stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului M. L. – A., pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzuta si pedepsită de art. 336 alin. 1 din Codul Penal. (faptă comisă în data de 01.12.2019).

În temeiul art. 83 şi urm. din C. pen., amână aplicarea pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.85 alin.(1) C.pen. şi art.404 alin.(3), teza a II-a C.proc.pen.,

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.85 alin.(2) C.pen. şi art.404 alin.(3) teza a II-a C.proc.pen.,

Pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarele obligaţii: f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate; g) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăria/Consiliul Municipal Constanţa sau la Serviciul Monitorizare Servicii Publice şi Direcţia de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Constanţa, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art.83 alin.(4) C.pen. şi art.404 alin.(3) teza a II-a C.proc.pen., Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.88 C.pen., privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de supraveghere şi în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza art.274 alin.(1) C.proc.pen,

Obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 26.07.2022, după redactare, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.”

Comments

comentarii

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 14,96% în luna iulie a acestui an, de la 15,1% în iunie, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Creșteri mari se înregistrează la ulei și cartofi.... Citește mai mult
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că inspiraţia şi norocul vor decide calificarea în partida cu Şahtior Soligorsk din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!