fbpx

Cum a devenit un bulgar proprietarul legal al unui Mercedes furat de la o firmă de leasing din Cluj de către un funcționar ANAF

Un bulgar a cumpărat din Italia un autovehicul Mercedes furat de la o firmă de leasing din Cluj de către un fost funcționar ANAF, trimis în judecată de DNA într-un mega-dosar de evaziune. În urma unui proces la Judecătoria Cluj-Napoca, cetățeanul bulgar a rămas proprietarul legal al mașinii. Vezi mai jos cum!

Conform datelor de la dosar civil cu obiect acțiune în constatare, la data de 1 iulie 2008, BT Leasing Transilvania IFN S.A. a încheiat contractul de leasing financiar cu utilizatorul SC Denis 2004 Agroproduct SRL (firmă deținută atunci de Antonio Laurențiu Burlacu, funcționar ANAF trimis în judecată în 2013 într-un mega-dosar de evaziune) având ca obiect acordarea posesiei si folosinţei asupra autoturismului Mercedes ML 320 CDI.

Întrucât ultilizatorul nu şi-a respectat obligaţia de plată a ratelor de leasing conform contractului, prin scrisoarea de reziliere nr. J5168/26.09.2008, contractul dintre părţi a fost reziliat, utilizatorul fiind somat să predea bunul. Acesta nu s-a conformat, astfel că în octombrie 2010 BT Leasing a formulat o cererea de executare, insă autovehicului nu a putut fi găsit.

Ca urmare a demersurilor realizate de către firma de leasing, reprezentanții acesteia au aflat că Antonio Laurențiu Burlacu a înstrăinat firma sa iș autovehiculul Mercedes ML 320 unor cetăţeni irakieni. Ulterior, BT Leasing a depus plângere penală la Serviciul de Furturi Autovehicule, fiind înregistrat dosarul penal nr. 144D/P/2009.

Printr-o adresă din martie 2017, Serviciul Furturi Autovehicule a comunicat firmei că autorităţile germane au constat că autoturismul se afla in posesia unui cetățean bulgar, cu reşedinţa in Munchen, care îl cumpărase din Italia. Pentru restituirea bunului trebuia făcuta dovada proprietăţii si formulata o cerere către unitatea de politie din Munchen, cerere pe care firma din Cluj a făcut-o.

În iunie 2017, Tribunalul districtual Munchen a emis o decizie, în care s-a dispus ca, in termen de doua luni de la emitere, bulgarul Georgiev Georgi sa facă dovada eventualelor sale drepturi asupra bunului sechestrat.

Astfel, în scurt timp, bulgarul, prin avocatul Călin Iuga, a depus chemare în judecată la Judecătoria Cluj-Napoca în contradictoriu cu BT Leasing, prin care a solicitat sa se constate dreptul său de proprietate asupra autoturismului Mercedes Benz  ML320 CDI şi obligarea în consecinţă a pârâtei la radierea din evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculări Vehicule Cluj a autoturismului în litigiu.

Pârâta s-a apărat arătând, în esenţă că autovehiculul nu a fost scos din tara cu acordul său, iar reclamantul nu a probat faptul că, a intrat in posesia documentelor originale ale autovehicului: carte de identitate a autovehiculului, certificat de inmatriculare, documentele de achiziţie ale cocontractantului Daniele Cervoni şi daca s-a realizat înmatricularea in Italia a Autovehiculului Mercedes Benz, tip. ML320 CDI

Judecătoria Cluj-Napoca i-a dat, însă, dreptate reclamantului, iar sentința a rămas definitivă căci nu a mai fost atacată de firma de leasing.

Potrivit motivării sentinței, ”instanţa reţine că, reclamantul a învederat ca a achiziţionat autoturismul în litigiu la data de 12.09.2015 din oraşul Frosinone, Italia, la preţul de 9.000 Euro de la numitul Daniele Cervoni, la acel moment bunul fiind înmatriculat pe numele vânzătorului in Italia.

În drept, instanţa reţine că, potrivit prevederilor art. 937 alin. (1) din C.civ.: persoana care, cu bună-credinţă, încheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros având ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul luării sale în posesie efectivă.

În consecinţă, reclamantul pentru a beneficia de dispoziţiile legale invocate în susţinerea cererii sale, trebuie să facă dovada faptului că, la momentul cumpărării bunului mobil – autoturism a fost de bună credinţă, în speţă însemnând că, la acel moment acest autoturism era înmatriculat în mod legal pe vânzător, respectiv pe numitul Daniele Cervoni.

Or, acest fapt a fost probat în cauză atât prin răspunsul oferit la solicitarea instanţei de autorităţile italiene – Automobile Club d Italia – privind înmatricularea autovehiculului în litigiu în Italia şi anexat la dosar la filele, cât şi prin concluziile reţinute pe de o parte de Tribunalul Districtual Munchen, care arată în decizia pronunţată în dosarul nr. ER IV Gs 1531/17 că “Ultimul custode atestă că a luat în proprietate autovehiculul în Septembrie 2015 din Italia. A prezentat documente de provenienţă italiene, care au fost considerate ca fiind originale şi din care reiese că autovehiculul s-a înmatriculat prima dată în Italia la data de 18.12.2006”.

De asemenea, organele de urmărire penală române, prin Referatul cu propunere de clasare din 5 Octombrie 2017 reţine că: “Autorităţile germane au precizat faptul că autoturismul a fost achiziţionat de Georgiev Georgi din Frosine, Italia, iar documentele de proprietate sunt originale şi valide (…)” 

Prin acelaşi referat s-a reţinut că: “Totodată în urma corespondenţei din perioada 24.10.2016 – 23.05.2017 purtată cu autorităţile din Germania prin centrul de cooperare poliţienească Internaţională – Biroul Sirene, s-a comunicat faptul că autovehiculul marca Mercedes ML 320  a fost achiziţionat cu documentele de proprietate originale si valide (…)”

Faţă de cele reţinute, constatând că, în speţă reclamantul a făcut dovada bunei sale credinţe la data achiziţionării autoturismului în litigiu, în temeiul dispoz. art. 35 C.pr. civilă şi art. 937 alin. (1) din C.civil va admite ca întemeiată acţiunea civilă formulată de reclamant, şi în consecinţă:

Va constata dreptul de proprietate al reclamantului asupra autoturismului marca MERCEDES-BENZ, tip ML320cdi, AC Break, de culoare gri, , cilindri 2987 cmc, motorină,

Va obliga pârâta la radierea din evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări de Vehicule Cluj a autoturismului de pe numele acesteia.”, se arată în motivarea Sentinței Civile Nr. 3261/2019 de la Judecătoria Cluj-Napoca.

Instanța a obligat firma de leasing la plata în favoarea reclamantului a sumei de 5655,88 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, taxă de timbru şi taxă traducere acte.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns