Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Contestație tare la concursul pentru funcții de conducere la instanțe: Nu a putut reține o informație ce a apărut în urmă cu 100 de ani

Contestație tare la concursul pentru funcții de conducere la instanțe: Nu a putut reține o informație ce a apărut în urmă cu 100 de ani

Un candidat pentru funcția de președinte al unei curți de apel din țară a contestat o întrebare de la testarea scrisă, invocând că nu a putut reține o informație ce a apărut în urmă cu 100 de ani.

Potrivit procesului verbal privind soluționarea contestațiilor la barem de la concursul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor, candidatul Răzvan Anghel, președintele secției I civilă de la Curtea de Apel Constanța, care candidează pentru funcția de președinte al Curții, a contestat două întrebări. Ambele contestații au fost respinse, dar prima e chiar inedită.

”Întrebarea nr.6 a fost contestată de candidatul Anghel Răzvan care invocă drept argument faptul că nu a putut reține o informație ce a apărut în urmă cu 100 de ani, limita de timp acceptată de candidat fiind o lucrare publicată în urmă cu 60 de ani (autor P. Drucker).

Dat fiind faptul că nu este contestat răspunsul corect, ci doar bibliografia, comisia respinge contestația ca neîntemeiată, în baza următoarelor argumente:

  1. bibliografia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii și publicată conform calendarului de concurs, ca atare, este tardivă contestarea bibliografiei după susținerea probei scrise
  2. lucrarea lui P. Drucker pe care o agreează candidatul ca fiind de actualitate nu face parte din bibliografia de concurs
  3. faptul că F. Taylor a sugerat pentru prima dată (în urmă cu 100 de ani) ca fiecare post să fie împărțit în sarcini distincte rămâne un fapt incontestabil, ce aparține tezaurului managementului ca știință fără ca valoarea de adevăr a acestei teorii să fie perimată de trecerea timpului. Toți autorii de după Taylor și-au elaborat teoriile ce au legătură cu acest aspect pornind de la descoperirile acestuia.
  4. în plus de argumentele de mai sus, candidatul însuși a identificat corect sursa bibliografică referitoare la întrebarea 6, așa cum reiese din faptu că a indicat-o chiar în contestație.

În consecință, întrebarea nr.6 nu încalcă art. 13 pct. 1 din Regulamentul de concurs, nici în ceea ce privește litera b), asigurându-se cuprinderea echilibrată a materiei, nici în ceea ce privește litera f), nefiind o problemă controversată în management. În ceea ce privește art.17, nu este clar motivul pentru care candidatul consideră că acest articol ar fi fost încălcat prin întrebarea nr.6”, se arată în procesul verbal.

Întrebarea 6 era: Sugestia ca fiecare post să fie împărțit în sarcini distincte aparține lui:

a) Victor Vroom

b) Elton Mayo

c) Frederick Taylor

Potrivit aceleiași surse, ”întrebarea nr.38 a fost contestată de candidatul Anghel Răzvan care consideră că este corect și răspunsul de la litera a), invocând surse care nu se regăsesc în bibliografia de concurs. Contestația se va respinge, răspunsul corect fiind cel indicat în barem, conform Manualului pentru purtătorii de cuvând și structurile de informare publică și relații cu mass media, pag.12 (Anexă la Hot. CSM nr.482/2012)”

Înrebarea 38: Referitor la instrumentele de comunicare, precizarea (prin care sunt corijate și completate infornațiile difuzate în mediul public) are un caracter punctual, fapt ce o identifică în categoria:

a) comunicatului de presă

b) dreptului la replică

c) dreptului la rectificare

Comments

comentarii

Lasă un răspuns