Casa de Pensii Cluj (sursa foto buzznews.ro)

Conducerea Casei Județene de Pensii Cluj, amendată de instanță pentru sfidarea unei sentințe definitive

Un bărbat s-a judecat cu Casa Județeană de Pensii Cluj, care i-a refuzat cerere de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, și a câștigat. Deși instituția a fost obligată prin sentință definitivă să-i emită o decizie favorabilă de pensionare, nu s-a conformat. Astfel că reclamantul a apelat la un executor judecătoresc.  Când CJPC a contestat executarea, Judecătoria Cluj-Napoca i-a aplicat o amendă judiciară de 1.000 de lei conducătorului instituției.

După ce bărbatul a câștigat definitiv în instanță și a solicitat CJPC punerea în executare a celor dispuse de instanță, i s-a comunicat decizia nr. R2122/04.08. 2015, prin care i s-a respins, din nou, cererea de pensionare, ”în urma reexaminării actelor, ca urmare a deciziei civile a instanței de apel.”

Omul a apelat la un executor judecătoresc, care a somat CJPC să pună în executare hotărârile judecătorești, dar aceasta a răspuns că deja și-a îndeplinit obligațiile, emițând acea decizie de respingere. Prin urmare, s-a solicitat începerea executării silite pentru obligarea Casei de Pensii la respectarea celor dispuse prin hotărârile judecătorești.

Reprezentanții Casei Județeane de Pensii Cluj au precizat că instituția ”nu a refuzat executarea de buna voie a obligației de punere în executare a Sentinței Civile nr.291 din 27.01.2015 respectiv a Deciziei civile nr. 1309/A/2015, dimpotrivă de îndată ce instituția a primit comunicarea sentinței în data de 07.07.2015, din oficiu Biroul Juridic a solicitat Serviciului Stabiliri punere în executare a acestora, fără a mai aștepta solicitarea reclamantului.” CJPC a contestat la Judecătorie executarea silită.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul a solicitat instanței respingerea contestației la executare, prin care se cere anularea executării silite ca inadmisibilă, respingerea cererii de suspendare provizorie a executării, obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată, în cuantum pe care îl va preciza cu ocazia dezbaterilor.

De asemenea, a cerut obligarea contestatoarei la plata de despăgubiri, ce constau în dobânda legala aferentă flecarei pensii lunare, datorată pentru interval 4.08.2015 si până la plata efectivă a acestor drepturi

Instanța care a judecat contestația la executare i-a dat dreptate bărbatului. Mai jos puteți citi motivarea Sentinței civile nr.574/2016 de la Judecătoria Cluj-Napoca, prin care a fost amendată conducerea CJPC.

”Analizând actele și lucrările dosarului, instanța retine următoarele:

În fapt, în data de 09.04.2014, intimatul a formulat o cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, adresată Casei Județene de Pensii Cluj, la care a primit ca răspuns în data de 12.06.2014, decizia nr. R …./12.06.2014 prin care s-a refuzat acordarea pensiei.

Acesta a formulat în data de 03.07.2014 contestație împotriva deciziei, soluționată negativ.

Prin acțiunea adresată instanței competente-Tribunalul Cluj, a solicitat obligarea Casei Județene de Pensii Cluj la anularea DECIZIEI DE PENSIONARE nr. R …../12.06.2014 și emiterea unei noi decizii, cu luarea în considerare:a grupei de muncă, prin recunoașterea adeverințelor nr. Minesa nr. 6115/2009 și ACSA nr. 8660/2004, în care sunt menționate perioadele lucrate în condiții deosebite (grupa I și II de muncă, pentru care se acordă reduceri a vârstei de pensionare) cu consecința scăderii vârstei de pensioare, a sporurilor salariale, prin recunoașterea adeverințelor Minesa nr. 6117/2009 șiAcomin nr. 1274/2013, cu consecința acordării de sume în plus la pensie.

Prin sentința nr. 291/2015 a Tribunalului Cluj, respectiv decizia nr. 1309/2015, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. ….., a fost obligată Casa Județeană de Pensii Cluj la anularea Deciziei de pensionare nr. R …/12.06.2014 (refuz de pensionare) și emiterea unei noi decizii de pensionare favorabile. (….)

Contestatoarea (CJPC – n.red) i-a comunicat ulterior decizia nr. R2122/04.08. 2015, de respingere a cererii de pensionare, în urma reexaminării actelor, conform dispozițiilor instanței.

Intimatul a apreciat că cererea de față este inadmisibilă raportat la dispozițiile art. 713 alin (1) C.proc. civ., deoarece se invocă motive pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății, nu in cadrul unei contestații la executare.

Câtă vreme dispozițiile instanței de contencios administrativ, prin care a fost obligată Casa Județeană de Pensii Cluj la emiterea deciziei de pensionare cu recunoașterea drepturilor cuvenite intimatului, sunt clare, ele intrând în puterea lucrului judecat, a veni si a le nesocoti prin redezbaterea fondului nu este de acceptat, raportat la prevederile imperative ale art. 713 NCpc.

În consecință, excepția în discuție este întemeiată și va fi admisă.

În temeiul art. 720 alin. (3) din Codul de proc. civ.s-a solicitat sancționarea contestatoarei cu amendă judiciară în cuantum maxim de 7000 lei, pentru exercitarea contestației cu rea-credința.

Cererea este fondată, raportat la cele ce preced.

Reaua credință este evidentă din moment ce în loc să se conformeze întocmai statuărilor instanței, petenta a înțeles să le ignore, să le sfideze pur și simplu.

De aceea, va aplica conducătorului contestatoarei Casa Județeană de Pensii Cluj amendă judiciară în cuantum de 1000 lei pentru exercitarea contestației cu rea-credința.

În baza art. 720 alin. 3 C.proc.civ. s-a mai solicitat obligarea contestatoarei la plata de despăgubiri, pentru repararea prejudiciilor cauzate de întârzierea executării, constând în dobânda legală aferentă fiecărei pensii lunare, datorată pentru intervalul 4.08.2015 și până la executarea obligațiile prevăzute în titlul executoriu.

Pentru aceleași motive, solicitarea se impune a fi admisă.

În consecință, va dispune obligarea contestatoarei la dobânda legală aferentă fiecărei pensii lunare, datorată pentru intervalul 4.08.2015 și până la executarea obligațiile prevăzute în titlul executoriu.

In temeiul art. 453 C. proc. civ., petenta va fi obligată la cheltuieli de judecată în cuantum de 900 Ron.”

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns