fbpx

Conducerea Aeroportului Cluj a obținut în instanță anularea HCJ-urilor din 2017 de la care a pornit războiul cu Tișe

Tribunalul Cluj a dat dreptate conducerii Aeroportului Internațional Cluj cu privire la cele două Hotărâri de Consiliu Județean din toamna lui 2017, de la care a pornit războiul cu Alin Tișe. Atunci, s-a încercat ca, în locul conducerii executive, Aeroportul să fie condus de Consiliul de Administrație, în care sunt tot felul de sinecuriști politici. Și conducerea Aeroportului și prefectul Județului au atacat HCJ-urile în contencios administrativ.

Soluția Tribunalului pe scurt: ”Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Prefectul Judetului Cluj in contradictoriu cu paratii Consiliul Judetean Cluj si Aeroportul International Avram Iancu Cluj-Napoca in dosarul civil nr. 7270/117/2017.

Admite cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientii Ciceo David Ioan,  Zanc Gabriela, Florian Corina Paula, Mureșan Florica, Pop Iuliu, O. V. in contradictoriu cu paratii Consiliul Judetean Cluj si Judetul Cluj.

Respinge cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientii C. D-I,. Z G, F C-P, M F, P I, O. V. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Respinge ca neintemeiata cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientul A A.

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Aeroportul International Avram Iancu Cluj-Napoca in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean Cluj, in dosarul conex nr. 8230/117/2017.

Anuleaza articolul 5 al Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 220 din 22.09.2017; mentine, in rest hotararea mentionata.

Anuleaza in intregime Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr. 235 din 9 octombrie 2017.

Obliga paratii Consiliul Judetean Cluj si judetul Cluj sa plateasca fiecaruia dintre intervenientii in interes propriu C. D-I,. Z G, F C-P, M F, P I, O. V, cheltuieli de judecata de cate 2.000 lei .

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj.”

”Conform art. 5 din  HCJ nr. 220/22.09.2017, începând cu data de 17.10.2017, conducerea executivă a Aeroportului este preluată de noul Consiliu de Administrație. În mod concret, se stabilește că începând cu data de 17.10.2017, conducerea executivă exercitată până la această dată de directorul general al regiei, va fi asigurată de noul Consiliu de Administrație, contrar prevederilor contractului acestuia de mandat încheiat cu regia.

Mai mult, în conformitate cu alin. 7 al aceluiași art. 5, Consiliul de Administrație este mandatat de către Consiliul Județean Cluj să înceteze contractele individuale de muncă ale celorlalți directori ai Aeroportului.”, transmitea atunci Aeroportul.

Extras din HCJ 220/2017:

”Art. 5. (1) Se aprobă ca atribuțiile de conducere executivă a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. să fie delegate de Consiliul de administrație către directorul general, directorul general adjunct, directorul executiv securitate, directorului tehnic, directorul executiv operational, directorul executiv commercial și directorul executiv economic, numiți ca urmare a finalizării procedurii de evaluare sau selecție conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 17.10.2017, conducerea executivă a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., exercitată până la această dată de directorul general, va fi asigurată de Consiliul de administrație, până la data numirii directorilor, respectiv data încheierii contractelor de mandat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Reprezentarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. în raporturile cu terții și în justiție, în perioada precizată la alin. (2), se asigură de către președintele Consiliului de administrație.

(4) Pentru perioada prevăzută la alin. (2), îndemnizatia președintelui Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. se stabileste la nivelul salariului de bază brut corespunzător funcției contractuale de șef serviciu din cadrul apratului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

(5) Durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă conform alin. (1) nu poate depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani, prevăzută la art. 1 alin. (2).

(6) Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., prin Consiliul de administrație, încheie contracte de mandat cu directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de evaluare sau selecție, conform prevederilor art. 21 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor alin. (5), se mandatează Consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.  să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea contractelor individuale de muncă încheiate cu directorii în funcție, în temeiul art. 55 lit. c) din Legea privind Codul muncii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În termen de maxim 30 de zile de la data prevăzută la art. 1 alin. (2), noul Consiliu de administratie al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. transmite Consiliului Județean Cluj procedura de evaluare sau selecție a directorilor, după caz.”

HCJ 235/2017 prevedea:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., se modifică după cum urmează:

  1. Alineatul (2) al articolului (5) se modifică și va avea următorul conținut:

            (2) Se aprobă ca, pe perioada cuprinsă între data de 17.10.2017 și data numirii directorului general ca urmare a aplicării procedurii de evaluare sau selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație să delege atribuțiile de conducere executivă a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., unui director general provizoriu.

  1. Alineatul (3) al articolului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Durata mandatului directorului general provizoriu desemnat în condițiile alin. (2) nu va depăși 4 luni.”

  1. Alineatul (4) al articolului (5) își încetează aplicabilitatea.

Vedeți aici acțiunea în contencios a prefectului

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina