fbpx

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva Covid, obligat de instanță să-i dea lămuriri unui vaccinat

Curtea de Apel Iași a obligat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-COV 2 la ”furnizarea către reclamant a unui răspuns detaliat fiecărei întrebări adresate”. Una dintre întrebări este ”cum se poate ști în care categorie ne aflăm după vaccinare: în categoria celor 95% pentru care vaccinul a fost eficace sau în categoria celor 5% pentru care vaccinarea nu a produs succesul scontat?”

Motivarea instanței: ”Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Iași sub nr….. reclamantul C.C. a chemat în judecată pe pârâții Guvernul României, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS COV 2 și D.S.P. Iași, solicitând obligarea primilor doi pârâți la furnizarea unui răspuns la petiția electronică comunicată la data de 23.03.2021, și a celui de al treilea la emiterea unui răspuns la petiția scrisă adresată la 23.03.2021 și primită de acesta la 24.03.2021.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că pârâții nu au răspuns petițiilor menționate anterior.

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâtul Guvernul României a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive motivat de faptul că nu este titular al obligațiilor corelative dreptului invocat de partea reclamantă, în considerarea căruia a fost promovată prezenta acțiune, având în vedere și faptul că petiția a fost concomitent adresată și entității care deținea competența legală de a o soluționa.

Procedând la soluționarea cu prioritate a acestei excepții de procedură absolute peremptorii, Curtea apreciază că este neîntemeiată în condițiile în care reclamantul a făcut dovada că a comunicat o petiție electronică pârâtului Guvernul României la adresa de e-mail _____ la data de 23.03.202, iar acesta din urmă a recunoscut, prin întâmpinare, că nu a furnizat niciun răspuns în sensul disp. art. 8 alin. 1 sau art. 6 ind. 1 din O.G. nr. 27/2002, motiv pentru care excepția invocată va fi respinsă.

Analizând materialul probator administrat în cauza, în raport de susținerile părților și dispozițiile legale incidente, Curtea apreciază în sensul celor ce succed.

Prin petițiile adresate, reclamantul a solicitat pârâților să i se comunice de ce instituțiile centrale responsabile în administrarea procedurii de programare la vaccinare Covid nu au fost înștiințate de înființarea unui centru provizoriu de vaccinare la Casa Corpului Didactic Iași, dacă Casa Corpului Didactic Iași – îndeplinește cerințele unui centru de vaccinare Covid, inclusiv în ceea ce privește păstrarea vaccinului la temperaturi joase si eficacitatea acestuia și, având în vedere ca rata de succes este de 95%, cum se poate ști în care categorie ne aflăm după vaccinare: în categoria celor 95% pentru care vaccinul a fost eficace sau în categoria celor 5% pentru care vaccinarea nu a produs succesul scontat, dacă există vreun test de prezență a anticorpilor împotriva Covid, unde se poate face și cât costa. De asemenea, reclamantul a mai solicitat revaccinarea într-un centru acreditat, în cazul sesizării unor incompatibilități între condițiile legale de vaccinare și cele asigurate de centrul provizoriu „Casa Corpului Didactic Iași”. Doar pârâtului D.S.P. Iași reclamantul i-a solicitat să dea informații privind accesul la dosarul electronic al pacientului.

În drept, instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 2 din O.G. nr. 27/2020, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. Conform prev. art. 8 din același act normativ, autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

La data de 10.06.2021, reclamantul a depus la dosar răspunsul nr. 7343/14.04.2021, comunicat de D.S.P. Iași, la petiția sa înregistrată la 24.03.2021. Verificând conținutul acestui răspuns, Curtea constată că pârâtul D.S.P. Iași a răspuns solicitărilor reclamantului, fapt ce nu a fost contrazis nici de acesta din urmă. Suplimentar reclamantul și-a modificat cererea de chemare în judecată a acestui pârât, în termen legal, solicitând obligarea acestuia la trimiterea petiției adresate acestei instituții la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași în vederea obținerii unui răspuns la întrebarea legata de condițiile de acces la datele care privesc dosarul electronic de sănătate, cu înștiințarea petentului, așa cum cere legislația privind soluționarea petițiilor. Având în vedere că pârâtul D.S.P. Iași și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de art. 8 din O.G. nr. 27/2000 cu privire la solicitările care intrau în sfera sa de competență și că reclamantul a formulat, prin petiția adresată pârâtului D.S.P. Iași, și pretențiile, ce constituie obiect al modificării cererii de chemare în judecată, cu privire la care D.S.P. Iași a indicat, drept autoritate publică cu atribuții în rezolvarea problemei sesizate, pe C.J.A.S. Iași , Curtea apreciază că se impune admiterea în parte a cererii vizând pe pârâtul D.SP. Iași în sensul indicat anterior conform disp. art. 6 ind. 1 din O.G. nr. 27/2002.

În ceea ce privește cererea reclamantului formulată în contradictoriu cu pârâții Guvernul Romaniei și Comitetul National de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS COV 2, Curtea consideră că, pentru a asigura un efect util prezentului demers judiciar, respectiv pentru ca reclamantul să fie informat și lămurit cu privire la aspectele sesizate, se impune ca prevederile legale cuprinse în O.G. nr. 27/2002 să fie coroborate cu însăși competența administrativă a celor două autorități publice centrale sesizate.

Astfel, față de conținutul punctual al întrebărilor formulate de către reclamant și menționate mai sus, singura autoritate competentă să analizeze și să formuleze un răspuns complet și calificat reclamantului este Comitetul Național de Coordonare a Activităților privând vaccinarea împotriva SARS-CoV 2.

Conform prevederilor Deciziei Prim-ministrului Românie nr. 385/2020 competențele acestui organ administrativ constau tocmai în organizarea și coordonarea activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, prin informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și populația generală, organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora, asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare, identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare, elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.

Comitetul elaborează totodată și Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, precum și Planul de acțiune, în acest sens ambele fiind înaintate prim-ministrului.

Simplul fapt că acest organism administrativ nu are personalitate juridică nu are nicio relevanță în prezenta speță care pune în discuție capacitatea sa de drept administrativ, expres conferită de legiuitor, și pentru a cărei nerespectare răspunde în nume propriu prin reprezentantul său legal, președintele.

Față de tăcerea acestui pârât, în temeiul art. 8 alineat 1 din Legea 554/2004 raportat la art. 2 lit. h și art. 8 din O.G. nr. 27/2002, Curtea urmează a-l obliga la furnizarea către reclamant a unui răspuns detaliat fiecărei întrebări adresate prin petiția adresată la data de 23 ianuarie 2021 via e-mail la adresa….”

Comments

comentarii

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și încearcă să amâne plata salariilor pentru ultimele două luni.... Citește mai mult
Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a declarat că pentru cei care lucrează în instituțiile publice, certificatul verde ar trebui să fie obligatoriu pentru a avea acces în clădire.... Citește mai mult
Cinci persoane au murit într-un accident produs de un microbuz românesc pe autostrada M1 din Ungaria.... Citește mai mult
Pompierii din cadrului Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj sunt adevărați eroi, după ce în ultima săptămână au evitat un adevărat dezastru.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!