fbpx

CEDO: ”Nu poate exista compromis în condamnarea violenței împotriva copiilor, fie că este acceptată ca “tradiție”, fie că este deghizată ca “disciplină”

”Nu poate exista compromis în condamnarea violenței împotriva copiilor, fie că este acceptată ca “tradiție”, fie că este deghizată ca “disciplină”. Asta spun judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului într-o hotărâre recentă, prin care au obligat Statul român să plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro unui copil agresat de tatăl lui încă de când avea trei ani.

CEDO – secțiunea a patra, compusă din șapte judecători, între care și românca Iulia Moțoc, a publicat, în 3 octombrie, hotărârea în cauza minorului D.M.D. contra României.  

CEDO consideră că ţara noastră nu a reuşit să-l protejeze pe băieţel, deşi mama să făcuse plângeri nenumărate împotriva tatălui violent. De la naşterea băieţelului şi până la divorţul părinţilor, mama copilului a făcut nu mai puţin de patru plângeri la poliţie, în care descria cum tatăl îşi chinuie propriul copil. Abia la a cincea plângere, poliţia a început să cerceteze serios cazul de abuz.

Doi ani a durat ancheta procurorului, apoi, când s-a ajuns la tribunal, prima instanţă l-a achitat pe tatăl bătăuş. La apel, bărbatul a fost condamnat, totuşi, la un an de închisoare cu suspendare şi cu decăderea din drepturile părinteşti pentru doi ani.

CEDO nu a putut accepta faptul că, timp de opt ani, copilăria băiatului s-a desfăşurat mai mult în tribunale şi a constatat că statul român nu şi-a făcut datoria de a-l proteja pe micuţ. Acum, după ani de zile, vine şi reparaţia morală, din partea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Extras din motivarea hotărârii CEDO:

”Curtea notează că autoritățile au luat cunoștință de situația reclamantului la 27 februarie 2004, când mama reclamantei (C.I.) a sunat linia telefonică specială a Autorității pentru Protecția Copilului pentru a raporta abuzul. Cu toate acestea, nu există niciun indiciu că s-a făcut ceva concret pentru a verifica informațiile sau a le transmite poliției pentru investigații sau pentru a proteja victimele de presupusul abuz, în ciuda obligației legale de a face acest lucru. Mai mult, autoritățile nu au întreprins nicio acțiune în privința primelor patru plângeri penale depuse de C.I. împotriva lui D.D., din martie până în iunie 2004.

În ceea ce privește procedurile, Curtea notează că acestea au început la 1 iulie 2004 și au încetat la 1 noiembrie 2012. Astfel, acestea au durat opt ​​ani și patru luni la trei niveluri de jurisdicție. De altfel, ancheta a durat până la 27 decembrie 2007, adică aproape trei ani și șase luni, și puțin pare să fi fost făcută pe parcursul acestei perioade înafară de audierea a șase martori și examinarea rapoartelor. Guvernul nu a putut să indice niciun act de investigație care ar fi avut loc altfel decât cele menționate anterior și nicio dificultate deosebită întâlnită de poliție și procuror în timpul anchetei. Mai mult, instanțele naționale au recunoscut că au existat perioade semnificative de inactivitate cauzate de anchetatori și Institutul de Medicină Legală. În aceste condiții, este dificil să se țină seama de durata semnificativă a acestei faze a procedurii. În plus, procedurile judiciare au fost dominate de o abrogare repetată a deciziilor cauzate de omisiunile instanțelor inferioare. Reclamantul nu poate fi acuzat de eventualele proliferări excesive ale procedurii și nu poate fi considerat că a abuzat de drepturile sale procedurale.

Curtea consideră că, în sine, durata anchetei și a procesului a fost excesivă în conformitate cu standardele Curții în temeiul articolului 6. Cu toate acestea, scopul analizei sale în temeiul articolului 3 este diferit. După cum s-a arătat în jurisprudența sa, deși din punctul de vedere al articolului 2, cerința de promptitudine nu ar trebui examinată separat și indiferent de ceilalți parametri, combinarea cărora face o anchetă eficace (a se vedea, mutatis mutandis, Sarbyanova-Pashaliyska și Pashaliyska c. Bulgariei, nr. 3524/14, § 41, 12 ianuarie 2017).

În plus, Curtea observă că, la sfârșitul procedurii în speță, se poate considera că autoritățile au atins scopul esențial urmărit în cadrul anchetei, în măsura în care D.D, persoana responsabilă de abuz, a fost condamnată la o perioadă de închisoare.

​​În pofida acestui fapt, Curtea consideră că în procedurile care subminează eficacitatea generală a anchetei s-au constatat mai multe deficiențe.

În primul rând, Curtea observă că, deși instanțele naționale au luat în considerare durata excesivă a procedurii prin acordarea unei compensații lui D.D. prin reducerea pedepsei cu închisoarea, aceștia nu au oferit nicio compensație comparabilă reclamantului însuși. Cu toate acestea, el a suferit, de asemenea, consecințele lungimii îndelungate a cauzei în calitate de parte la procedură și victimă a abuzului domestic în curs de investigare.

În plus, Curtea notează că reclamantul nu a primit nici o compensație pentru abuz (comparați cu Sarbyanova-Pashaliyska și Pashaliyska, citată mai sus).

Curtea notează, de asemenea, că instanța de fond, în prima rundă a procedurii, l-a achitat ​​pe D.D., după ce nu a găsit nici o infracțiune în “comportamentul său ocazional necorespunzător față de reclamant” . De-a lungul acestui context, instanța superioară părea mai târziu să considere că acte de violență “izolate și aleatorii” ar putea fi tolerate în sfera familiei. Curtea nu înțelege modul în care această declarație se încadrează în dispozițiile relevante ale legislației interne care interzic în termeni absoluți pedeapsa corporală. Mai mult decât atât, Curtea notează că Consiliul Europei recunoaște că interesul superior al copiilor, care fără îndoială include respectarea drepturilor și demnității lor, constituie piatra de temelie a protecției copiilor de pedeapsă corporală.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că preocuparea principală din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului din 1989 este demnitatea. O asemenea valoare este în concordanță atât cu evoluția dreptului internațional privind drepturile omului, cât și cu perspectiva psihologică în curs de dezvoltare în jurisprudență. Respectul pentru demnitatea copiilor este în concordanță cu furnizarea acelor elemente importante pentru dezvoltarea lor ca membri cu drepturi depline ai comunității. Asigurarea demnității de bază pentru copil înseamnă că nu poate exista compromis în condamnarea violenței împotriva copiilor, fie că este acceptată ca “tradiție”, fie că este deghizată ca “disciplină”. Unicitatea copiilor – potențialul și vulnerabilitatea lor, dependența lor de adulți – face imperativ ca ei să aibă mai multă protecție și nu mai puțin de violență, inclusiv de pedeapsa corporală domestică, aceasta din urmă fiind invariabil degradantă.

Astfel, este clar că respectarea demnității copiilor nu poate fi asigurată dacă instanțele naționale ar accepta orice formă de justificare a actelor de
maltratarea, incluzând pedeapsa corporală, interzisă în temeiul articolului 3. În acest context, Curtea consideră că statele membre ar trebui să se străduiască să protejeze în mod expres și cuprinzător demnitatea copiilor, care la rândul lor necesită un cadru juridic adecvat care să protejeze copiii împotriva violenței domestice în sensul articolului 3, inclusiv a) descurajarea efectivă împotriva unor astfel de încălcări grave ale integrității personale; b) măsuri rezonabile pentru prevenirea relelor tratamente de care autoritățile au avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștințe și c) investigațiii oficiale efective atunci când un individ ridică o afirmație susceptibilă de maltratare (a se vedea M. și M. vs. Croația, citată mai sus, § 136 și Söderman v. Suedia [GC], nr. 5786/08, §§ 80 și 81, CEDO 2013 ).

Din aceste motive, având în vedere ceea ce era în joc pentru reclamant în procedură, lungimea și ritmul procedurii și diferența de tratament între reclamant și făptuitor cu privire la această lungime, precum și modalitatea în care instanțele au abordat problema abuzului domestic, Curtea concluzionează că ancheta privind acuzațiile de maltratare a fost ineficientă, deoarece a durat prea mult și a fost afectată de mai multe deficiențe grave. Rezultă că autoritățile naționale nu și-au respectat obligațiile procedurale în temeiul articolului 3 din Convenție.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina