fbpx

Avocații încep să regrete că au primit ajutoarele Covid: “Mai bine sărac și flămând, decât “ajutat” și stresat!”

Mai țineți minte cum se agitau unii avocați în primăvara anului trecut pentru a fi incluși în OUG-ul cu indemnizații de sprijin COVID și cum îi ieșea triumfător vicele UNBR și parlamentar Daniel Fenechiu? Este din nou agitație pe grupurile de avocați de pe Facebook căci trebuie să plătească contribuții de pe urma indemnizațiilor. Problema este că un proiect de lege prevede 25%, conform codului fiscal, iar avocații vor 11% din Legea 72/2016 sau deloc. Consiliul UNBR a emis recent o hotărâre cu 11% până la adoptarea proiectului de lege, cu speranța că acesta va suferi modificări. Valoarea brută a indemnizației de sprijin este de 4072 lei.

Redăm câteva păreri de pe grupurile de avocați: ”Cat de legală este impozitarea ajutorului acordat de stat?! Nu face parte indemnizatia primita, sub forma de ajutor de la stat in situatii de necesitate/deosebite, din categoria veniturilor neimpozabile? Nu se face niciunde referire ca impozitarea indemnizației”, ”Este abuziva această impozitare.”

”Domnul a dat, Domnul a luat! “Cine ne-a pus sa cerem!” , “Mai bine sarac și flamand, decât “ajutat” și stresat!!!

”Aberant si nelegal!”,  ”Vă mai amintiți că notarii au refuzat? Oare de ce?” ”Pentru că ei nu au un Fenechiu! Să vă aduc aminte de toate videoclipurile alea cu care ne bombarda? Și tot noi, unii, eram vinovați că nu îi ridicam statuie”

Consiliul UNBR a emis Hotărârea nr. 153  din 14-15 mai 2021:

”În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. c) și s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 

Ținând cont de solicitarea Comisiei Permanente adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) privind luarea de măsuri în ce privește cota de contribuție la asigurări sociale ce trebuie plătită de avocații care au beneficiat de indemnizațiile primite în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, în lumina OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene ; 

Luând act de faptul că, potrivit prevederile art. XIX alin. (4) din OUG nr. 226/2020, avocații care au beneficiat de indemnizația sus menționată trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul Fiscal, respectiv de 25%, care se calculează separat de contribuția datorată pentru veniturile din profesie; 

Văzând că au fost întreprinse demersuri susținute de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), atât la Ministerul de Finanțe cât și la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru clarificarea situației și aplicarea asupra acestor indemnizații a cotelor de contribuție prevăzute de Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări ale avocaților, care prevede o cotă de contribuție sensibil mai mică (11%), dar care s-au soldat cu răspunsuri în sensul obligării, potrivit legii, la plata cotei de 25%; 

Observând că pe rolul Parlamentului (Camera Deputaților, drept Cameră Decizională) se află Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x nr. 284/2020), în care, urmare a diligențelor UNBR și CAA din cadrul comisiilor parlamentare, se propune introducerea următoarelor: 

„2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct.21, cu următorul cuprins: 

21. La articolul XV, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin.(61) şi (62), cu următorul cuprins: 

(61) Pentru indemnizația prevăzută la alin.(11) se datorează impozit pe venit şi contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(62) Pentru indemnizația prevăzută la alin.(11) se datorează contribuția de asigurări sociale în cotele prevăzute de Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, cu modificările şi completările ulterioare.”; 

 Luând act de faptul că, deși UNBR a cerut în mai multe rânduri urgentarea adoptării proiectului de lege, iar acesta a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, din 2 

zilele de luni, 10 și miercuri, 12 mai 2021, dar a fost retras și trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă şi protecție socială, cu termen depunere raport: 28.05.2021 (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604); 

Observând că există riscul real ca prevederile sus menționate să intre în vigoare după data de 25 mai a.c., dată la care expiră termenul pentru depunerea de către avocați a declarațiilor prevăzute de lege, 

Analizând adresele nr. GN-00221/11.05.2021, respectiv, GN 228/13.05.2021, prin care CAA a comunicat instrucțiuni pentru introducerea în aplicație a veniturilor acordate avocaților în perioada stării de urgență și a contribuțiilor aferente, respectiv, precizări metodologice cu privire la problematică 

Consiliul U.N.B.R., adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 – (1) Avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, vor achita cota de 11% prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după adoptarea Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x nr. 284/2020), să se stabilească sumele de plată, în funcție de prevederile ce vor fi adoptate. 

(2) Consiliul de administrație al CAA va remite la UNBR, până joi, 20.05.2021, punct de vedere scris cu privire la reglarea situației avocaților care au beneficiat de indemnizația de sprijin și au plătit deja cota minimă de contribuții în cadrul sistemului CAA și cu privire la posibilele penalități (se datorează sau nu / cuantum) ce ar putea fi datorate pentru neplata la termen a sumelor datorate conform O.U.G. nr. 30/2020 modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, CAA şi barourilor prin poștă electronică, urmând ca prezenta hotărâre să fie remisă de CAA către filiale.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns