fbpx

Avocați fără niciun venit au depus cereri pentru indemnizații, dar surpriză de la AJPIS

Avocații fără venituri nu se încadrează pentru indemnizațiile lunare de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Unii dintre avocații care și-au depus cereri la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) referitoare la primirea indemnizațiilor prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă , publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10 august 2020, au primit răspuns nefavorabil, în sensul că, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a apreciat că în cazul lipsei totale a activității, aceștia nu se încadrează în condițiile impuse de textul ordonanței.

Conform ordonanței, avocații ar putea beneficia, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, pe perioada stabilită potrivit prevederilor hotărârii de guvern, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

În răspunsurile date de către agenție se invocă următoarele:,, Potivit dispozițiilor OUG nr. 32/2020 coroborate cu cele ale Ordinului MMPS nr. 1340/2020, indemnizația prevăzută la art. 3 alin.(1) reprezintă o măsură de sprijin, de natură excepțională, destinată persoanelor a căror activitate a fost direct afectată de epidemia de SARS-COV 2 și a căror venituri au înregistrat scăderi, fiind acordată în completarea veniturilor obținute de către solicitant, după reluarea activității, după încetarea stării de urgență.

Reducerea activității fiind în corelație implicită cu o diminuarea a veniturilor, nu însă cu inexistența acestora. Or, din conținutul declarației pe proprie răspundere, rezultă că nu ați obținut venituri după reluarea activității, motiv pentru care cererea dumnneavoastră nu îndeplinește condițiile de acordare.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina