fbpx

Anularea sentinței prin care un șofer a fost condamnat pentru tentativă de omor deosebit de grav

Un șofer de pe o autoutilitară de gunoi a ajuns să fie condamnat pentru tentativă la omor deosebit de grav după ce a lovit intenționat panoul de policarbonat al unui magazin ce aparținea unei persoane care i-a atras atenția că face praf când trece autovehiculul și cu care avusese un conflict fizic anterior. Curtea de Apel Constanța a anulat sentința de condamnare și a trimis cauza spre rejudecare cu efectuare procedurii în cameră preliminară.

O speță care ridică mai multe probleme juridice se află din nou în fața judecătorilor, aceștia fiind chemați să decidă dacă fapta șoferului de a intra intenționat în panoul de policarbonat al magazinului este sau nu tentativă la omor deosebit de grav în condițiile în care placa de policarbonat care s-a prăbușit a produs vătămarea a două persoane aflate întâmplător în magazin.Mai apoi, instanța trebuie să hotărască dacă șoferul va răspunde și pentru părărsirea locului accidentului, așa cum cere parchetul, sau dacă îl va achita din nou pe șofer pentru această infracțiune îmbrățișând raționamentul primei instanțe, care a motivat că părăsirea locului accidentului se poate reține doar la infracțiunile din culpă și nu la cele intenționate.

Redăm părțile relevante din decizia Curții de Apel Constanța:

”Prin sentința penală nr.90 pronunțată la data de 12 februarie 2021, în dosarul nr.(…), Tribunalul Constanța a hotărât:„În temeiul art.32 raportat la art.189 alin.(1) lit.f) și alin.(2) cod penal, îl condamnă pe inculpatul S.P. (…)  ocupație șofer la (…), cu antecedente penale), la pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de ”omor deosebit de grav”.

În temeiul art.66 alin.(1) lit.a,b) cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o durată de 4 ani, care se va executa în condițiile art.68 alin.(1) lit.c) cod penal.

În temeiul art.65 cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se va executa în condițiile art.65 alin.(3) cod penal.

În temeiul art.253 alin.(1) cod penal, îl condamnă pe inculpatul S.P. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ”distrugere”.

În temeiul art.396 alin.(5) raportat la art.16 alin.(1) lit.b teza întâi) cod procedură penală, îl achită pe inculpatul S.P. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”părăsire a locului accidentului” prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) cod penal, contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare (4 luni închisoare), urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 7 ani 10 luni închisoare.

În temeiul art.60 cod penal, pedeapsa se va executa în regim de detenție.

Pentru pronunțarea hotărârii, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța nr.202/P/2020, emis la data de 22 aprilie 2020, inculpatul S.P. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ”lovire sau alte violente” în formă continuată, prevăzută de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal, ”distrugere” prevăzută de art.253 alin.(1) cod penal și ”părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului, implicat într-un accident de circulație” prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) cod penal prin aceea că la data de 30.03.2020, în jurul orelor 10.00, în mod deliberat, a lovit, în două rânduri, cu autoutilitara marca Iveco având nr. de înmatriculare (…), panoul fabricat din poliester care, în cădere, a condus la rănirea părților civile F.F.-G. și E.E.E., respectiv la aducerea într-o stare fizică improprie normalei întrebuințări și anume împrejmuia magazinul H..

Pentru dovedirea situației de fapt expusă în rechizitoriu, s-au administrat mijloacele de probă următoare:declarațiile persoanelor vătămate, declarațiile martorilor, rapoartele de expertiză medico-legale, procesele-verbale întocmite de organele de cercetare ale poliției judiciare, imaginile video și fotografiile judiciare, înscrisuri, declarațiile inculpatului.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța, formând obiectul dosarului penal nr.(…);prin încheierea nr.534 pronunțată la data de 10.06.2020, judecătorul de cameră preliminară a respins, în baza art.345 alin.(1) cod procedură penală, ca neîntemeiată cererea inculpatului de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și a constatat, în baza art.345 alin.(1) cod procedură penală, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța nr.202/P/2020 privind pe inculpatul S.P. pentru săvârșirea infracțiunilor de ”lovire sau alte violente” în formă continuată, prevăzută de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal, ”distrugere” prevăzută de art.253 alin.(1) cod penal și ”părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului, implicat într-un accident de circulație” prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) cod penal, dispunând începerea judecății.

Prin sentința penală nr.904 pronunțată la data de 17 august 2020, Judecătoria Constanța a schimbat încadrarea juridică, pusă în discuție din oficiu, din infracțiunea prev. de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal în două infracțiuni prev. de art.193 alin.(2) cod penal, constatând pluralitatea de subiecți pasivi, iar faptele nu au fost săvârșite la un interval de timp suficient de îndelungat pentru a se reține două acte de executare separate; apoi, s-a schimbat încadrarea juridică, la cererea părților civile, din cele două infracțiuni prev. de art.193 alin.(2) cod penal în infracțiunea de tentativă la ”omor calificat” prevăzută de art.32 cod penal raportat la art.189 alin.(1) lit.f) cod penal, apreciind că inculpatul a acționat cu intenția indirectă de a suprima viața părților civile și a declinat competența, în temeiul art.36 alin.(1) lit.a) cod procedură penală, în favoarea Tribunalului Constanța.

Investit cu soluționarea cauzei, tribunalul a desfășurat cercetarea judecătorească pe parcursul căreia a procedat la audierea părților civile (…), martorilor M.M., B.M.A., R.R., inculpatului și s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul a stabilit în fapt:

La data de 30.03.2020, în jurul orei 11,00, între inculpatul S.P. și partea civilă F.F.F. a avut loc o altercație spontană, pornită de la reproșurile adresate de cel de-al doilea către primul, referitoare la faptul că acesta din urmă a condus autoutilitara de serviciu cu viteză, pe raza localității Eforie Nord, județul Constanța, ridicând astfel praful și deranjându-i pe locuitori, aspect dedus din declarația părții civile (fila 21 d.i.), coroborată cu declarația martorului M.M. (fila 23 d.i.), care a perceput nemijlocit incidentul dintre părți.

Astfel cum rezultă din înregistrarea video depusă la fila 41 d.i., conflictul verbal s-a transformat într-unul fizic, inculpatul și partea civilă lovindu-se reciproc, până la intervenția martorului M.M.

În după-amiaza aceleiași zile, în jurul orei 15,00, inculpatul S.P. a trecut din nou pe str.(…) unde avusese loc incidentul cu partea civilă, conducând autoutilitara de serviciu, aparținând părții responsabile civilmente Iridex Group. societatea la care primul era angajat.

Inculpatul a trecut de magazinul alimentar aparținând părții civile, situat pe partea dreaptă a șoselei în sensul său de mers, a oprit la mică distanță de terasa imobilului și, efectuând manevra de mers înapoi, a lovit partea amplasată înspre stradă, împrejmuită cu plăci de policarbonat, a repetat manevra și apoi a plecat cu autoutilitara de la fața locului (aspecte relevate de înregistrările video aflate la filele 28-29 dosar urmărire penală și planșele fotografice depuse la filele 16-24 dosar urmărire penală).

O placă de policarbonat s-a desprins și s-a prăbușit peste persoanele aflate în magazin, părțile civile F.F.-G. și E.E.E., care au suferit vătămări pentru care primul a necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medico-legală nr. 1487/43/A1/rutier din data de 08.04.2020 aflat la fila 39 d.u.p.), iar cea de-a doua 40-45 zile îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medico-legală nr. 4426/44/A1 rutier din data de 10.11.2020 aflat la filele 48-49 d.i.).

Martorul M.M. a perceput nemijlocit și acest eveniment, precizând, în declarația dată în fața instanței, că se afla la aproximativ un metru de ieșirea din magazin, iar cele două părți civile se aflau la o distanță aproximativ egală, după panoul de policarbonat. Declarația acestuia se coroborează cu imaginile surprinse de camera de supraveghere aflată în interiorul magazinului.

Fiind audiat (filele 58-59 d.i.), inculpatul a recunoscut că a lovit cu autoutilitara de serviciu construcția părții civile, cu intenția de a o distruge, aflându-se sub o puternică tulburare provocată de evenimentul din dimineața zilei respective, când a fost agresat fără motiv, însă nu a intenționat să provoace vătămarea sau decesul vreunei persoane.

În drept,

Fapta inculpatului S.P. de a lovi, în mod deliberat, în două rânduri, cu autoutilitara marca Iveco având nr. de înmatriculare(…), panoul fabricat din poliester care împrejmuia magazinul H.H..H., provocând căderea acestuia și rănirea părților civile F.F.-G. și E.E.E. întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de ”omor calificat” prevăzută de art.32 raportat la art.189 alin.(1) lit.f) cod penal; fapta este în forma tentativei prevăzută de art.32 cod penal întrucât rezultatul socialmente periculos prevăzut de inculpat nu s-a realizat datorită hazardului, respectiv a faptului că părțile civile nu au fost lezate în zone vitale de prăbușirea panoului de policarbonat..

Sub aspect obiectiv, elementul material al infracțiunii îl constituie acțiunea intenționată a inculpatului de a lovi cu o autoutilitară de dimensiuni mari panoul de protecție instalat pe str.(….) Eforie, județul Constanța, cunoscând că în interiorul terasei se află sau se pot afla alte persoane.

Urmarea imediată constă în punerea în pericol a vieții celor două părți civile, prin prăbușirea panoului de poliester peste acestea și lezarea integrității corporale a acestora.

Legătura de cauzalitate dintre cele două elemente rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză, urmare produsă fiind consecința directă a acțiunii inculpatului.

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acționat cu intenție indirectă, prevăzută de art.16 alin.(3) lit.b) cod penal întrucât a prevăzut că, prin acțiunea sa, ar putea pune în pericol viețile persoanelor aflate în interiorul terasei magazinului.

Fapta inculpatului S.P. de a lovi, în mod deliberat, în două rânduri, cu autoutilitara marca Iveco având nr. de înmatriculare (…), panoul fabricat din poliester care împrejmuia magazinul H.H.H.H., provocând căderea acestuia și aducerea sa într-o stare fizică improprie normalei întrebuințări, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ”distrugere” prevăzută de art.253 cod penal.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, situația premisă constă în producerea unui accident.

Art.75 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 definește accidentul de circulație ca fiind evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții: a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale; în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

Noțiunea de accident, în înțelesul legii ce reglementează regimul juridic al circulației pe drumurile publice, nu poate fi asociată decât cu o faptă produsă din culpă. În noțiunea de „accident de circulație” nu pot fi însă incluse faptele intenționate, deoarece în momentul în care o persoană urmărește sau acceptă producerea rezultatului prevăzut, acesta nu are caracter întâmplător, pentru că își pierde trăsătura imprevizibilității.

Prin părăsirea fără drept a locului accidentului sunt puse în pericol două valori sociale, și anume siguranța circulației pe drumurile publice și activitatea organelor judiciare. În consecință, această obligație impusă conducătorilor de autovehicule – de a rămâne la locul accidentului – se justifică prin necesitatea stabilirii cauzelor ce au provocat accidentul, a identificării persoanelor vinovate de producerea lui și, pe cale de consecință, a tragerii la răspundere a acestora.

Elementul material al infracțiunii examinate constă în acțiunea de părăsire – ilicită – a locului accidentului, acțiune ce are ca rezultat crearea unei stări de pericol pentru valorile sociale ocrotite. Pe de altă parte, infracțiunea de părăsire a locului accidentului se săvârșește cu intenție.

Reacția inculpatului de a pleca de la locul unde a acceptat că ar fi putut suprima viețile părților civile, folosindu-se în acest scop de vehicul, nu poate avea înțelesul de părăsire a locului accidentului în sensul cerut de legiuitor, deoarece nu s-a periclitat siguranța circulației rutiere și nici nu s-a urmărit împiedicarea identificării inculpatului așa încât nu poate fi condamnat pentru infracțiunea prev. de art.338 cod penal.

Împotriva hotărârii, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, inculpatul S.P. și părțile civile (…), partea responsabilă civilmente (…) au formulat apel, invocând motive de nelegalitate și netemeinicie.

Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a vizat netemeinicia hotărârii constând în pronunțarea unei soluții greșite de achitare a inculpatului S.P. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, fiind îndeplinite condițiile pentru condamnarea inculpatului.

În susținerea apelului, inculpatul S.P. a solicitat schimbarea încadrării juridice, din infracțiunea de tentativă la omor calificat în două infracțiuni de ”loviri și alte violențe” prevăzute de art.193 alin.(2) cod penal deoarece nu s-a putut dovedi intenția să suprime viața, aplicarea circumstanței atenuante a provocării prev. de art.75 alin.(1) lit.a) cod penal cu consecința reducerii cuantumului pedepsei.

Apelanții-părți civile (…) au criticat soluționarea laturii civile a cauzei și, dispozițiile referitoare la plata cheltuielilor de judecată, solicitând majorarea daunelor morale și materiale, precum și achitarea onorariului avocatului ales al firmei de leasing, partea responsabilă civilmente Unicredit Leasing Corporation IFN SA, în cuantum de 4,601 lei, acordarea cheltuielilor efectuate cu onorariul avocatului ales, chitanțe în cuantum total de 3000 lei pentru reprezentarea la fondul cauzei și acordarea cheltuielilor de judecată efectuate cu angajarea unui apărător ales pentru faza apelului.

Partea responsabilă civilmente SC Omniasig Vienna Insurance Group SA a motivat că nu trebuie obligat la plata despăgubirilor având în vedere fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, fiind una produsă cu intenție directă.

Examinând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de procuror, apelanții inculpat, părți civile, parte responsabilă civilmente, luând concluziile procurorului și tuturor părților, din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea constată apelurile fondate, pentru considerentele expuse în continuare.

Conform art.342 cod procedură penală, legiuitorul a introdus o nouă instituție de drept procesual penal, stabilind o etapă între faza de urmărire penală și cea de judecată, respectiv o procedură obligatorie în cazul sesizării instanței prin rechizitoriu de verificare a competenței instanței, a legalității sesizării și a legalității actelor efectuate de către organele de urmărire penală.

Astfel, raportat la obiect, procedura în camera preliminară este o garanție în plus pentru asigurarea unui proces echitabil, constituind un filtru privind aspecte exclusiv de legalitate asupra cauzei (finalizată de procuror prin dispoziție de trimitere în judecată), exercitat după trimiterea în judecată și până la începerea cercetării judecătorești.

Potrivit art.342 cod procedură penală cu referire la art.35 și următoarele cod procedură penală, art.54-art.56 cod procedură penală, competența procedurii de cameră preliminară revine judecătorului de cameră preliminară de la instanța care judecă în primă instanță infracțiunea pentru procurorul a dispus trimiterea în judecată ori în raport de calitatea persoanei.

În cauză, procedura de cameră preliminară s-a desfășurat de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Constanța urmare a sesizării prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța nr.202/P/2020 privind pe inculpatul S.P. pentru săvârșirea infracțiunilor de ”lovire sau alte violente” în formă continuată, prevăzută de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal, ”distrugere” prevăzută de art.253 alin.(1) cod penal și ”părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului, implicat într-un accident de circulație” prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) cod penal.

Prin sentința penală nr.904 pronunțată la data de 17 august 2020, Judecătoria Constanța a schimbat încadrarea juridică, pusă în discuție din oficiu, din infracțiunea prev. de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal în două infracțiuni prev. de art.193 alin.(2) cod penal, constatând pluralitatea de subiecți pasivi, iar faptele nu au fost săvârșite la un interval de timp suficient de îndelungat pentru a se reține două acte de executare separate.

Prin aceeași sentință, la cererea părților civile, s-a schimbat încadrarea juridică din cele două infracțiuni prev. de art.193 alin.(2) cod penal în infracțiunea de tentativă la ”omor calificat” prevăzută de art.32 cod penal raportat la art.189 alin.(1) lit.f) cod penal, apreciind că inculpatul a acționat cu intenția indirectă de a suprima viața părților civile încadrare juridică ce a atras competența Tribunalului Constanța în favoarea căruia Judecătoria și-a declinat competența conform art.36 alin.(1) lit.a) cod procedură penală.

În baza art.50 alin.(2) cod procedură penală, dacă declinarea a fost determinată de competența materială, instanța căreia i s-a trimis cauza poate menține, motivat, probele administrate, actele îndeplinite și măsurile dispuse de instanța care și-a declinat competența.

În continuare, primind dosarul, în ședința publică de la data de 11.09.2020, Tribunalul a dispus citirea actului de sesizare, comunicând inculpatului și încadrarea operată de către judecătorie din cauza căreia inculpatul nu a recurs la procedura simplificată și a început cercetarea judecătorească prin dezbaterea cererilor de probe, fără a se pronunța asupra actelor îndeplinite și măsurilor dispuse de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Constanța prin încheierea nr.534 pronunțată la data de 10.06.2020 privind procedura de cameră preliminară.

Ori, actele îndeplinite de către instanța care și-a declinat competența produc efecte în măsura în care sunt menținute expres de către instanța competentă, respectiv cea căreia i se trimite dosarul. Prevederile art.50 alin.(2) cod procedură penală nu sunt de recomandare, după declinare, instanța competentă trebuie să dispună în legătură, cu probele administrate, actele îndeplinite și măsurile dispuse de instanța care și-a declinat competența, motivat, dacă înțelege să le menține;în caz contrar, fiind logic ca procesul să se reia fără luarea în considerare a actelor, măsurilor nemenținute.

Dispozițiile art.386 cod procedură penală privind schimbarea încadrării juridice în cursul judecății și art.49 alin.(1) cod procedură penală referitor la competență în cazul schimbării încadrării juridice nu prevăd obligativitatea parcurgerii fazei de cameră preliminară când instanța schimbă încadrarea juridică într-o infracțiune de competența instanței superioare în favoarea căreia se declină competența, dar procedura se completează cu art.50 alin.(2) cod procedură penală în care sunt stabilite obligațiile instanței căreia i s-a trimis dosarul.

Cum, în cauză, Tribunalul nu a dispus menținerea actelor îndeplinite de judecătorie, nerespectându-se art.50 alin.(2) cod procedură penală, Curtea apreciază că nu s-a realizat procedura de cameră preliminară, părțile fiind împiedicate să supună filtrului instanței competente verificarea legalității sesizării instanței-regularitatea rechizitoriului, a legalității actelor efectuate de către organele de urmărire penală mai ales că judecătoria schimbase încadrarea juridică din cele două fapte de ”lovire sau alte violențe” într-o infracțiunea mult mai gravă și pentru care urmărirea penală se efectuează de către procuror, numai pe baza lucrărilor de la urmărire penală, fără a administra vreo probă.

Totodată, inculpatul nu a mai avut posibilitatea efectivă de a beneficia de procedura de judecată în cazul recunoașterii învinuirii conform art.375 cod procedură penală, nemaiputând să se raporteze la rechizitoriu sau la încheierea prin care s-a dispus începerea judecății câtă vreme prin încheierea nr.534 pronunțată la data de 10.06.2020 a judecătorului de cameră preliminară se menționau infracțiunile indicate de procuror prin actul de sesizare (rechizitoriu) de ”lovire sau alte violente” în formă continuată, prevăzută de art.193 alin.(2) cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal, ”distrugere” prevăzută de art.253 alin.(1) cod penal și ”părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului, implicat într-un accident de circulație” prevăzută de art.338 alin.(1) cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) cod penal, iar judecata la tribunal viza infracțiunea de tentativă la ”omor calificat” prevăzută de art.32 cod penal raportat la art.189 alin.(1) lit.f) cod penal.

În concluzie, nefiind parcursă procedura camerei preliminare în condițiile legii, s-a adus atingere dreptului părților la un proces echitabil, ceea ce atrage nulitatea sentinței penale apelate.

Prin urmare, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, inculpatul S.P. și părțile civile (…), partea responsabilă civilmente (…) vor fi admise, se va desființa hotărârea atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare cu efectuarea procedurii în camera preliminară conform art.342 cod procedură penală.

Dispunându-se rejudecarea cauzei, nu se impune examinarea celorlalte motive de apel invocate de procuror și ceilalți apelanți în legătură cu fondul.

În baza art.362 alin.(1,2) cod procedură penală în referire la art.208 alin.(5) cod procedură penală și art.211-2151 cod procedură penală, având în vedere că probele administrate în cursul urmăririi penale-declarațiile persoanelor vătămate, declarațiile martorului M.M., rapoartele de expertiză medico-legale, cu care se coroborează declarațiile inculpatului confirmă presupunerea rezonabilă că ar fi comis infracțiunile imputate, se va menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul S.P., pentru buna desfășurarea a procesului penal, pe o perioadă de până la 60 de zile cu începere de la data de 14.05.2021 până la data de 12.07.2021.”

Video cu incidentul

Comments

comentarii

Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Young Boys Berna în Liga Campionilor.... Citește mai mult
Ploaia și vijelia de duminică seara au creat probleme în mai multe zone din județul Cluj. Vântul a „luat pe sus” acoperișul unei case din Mihai Viteazu, producând o avarie la rețeaua de gaze.... Citește mai mult
Luni au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, după crearea unui culoar dedicat transportului în comun.... Citește mai mult
Municipiul Cluj-Napoca a fost din nou lovit de o ploaie puternică în după-amiaza zilei de luni.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!