Acasă » PROCESE » Amenda primită de Neversea de la Apele Române a fost menținută de instanță

Amenda primită de Neversea de la Apele Române a fost menținută de instanță

Amenda primită de organizatorii festivalului Neversea, la prima ediție din 2017, de la Apele Române, în valoare de 40.000 de lei, a fost menținută de instanță. ”Fapta petentei (Neversea SRL – n.red) prezintă un pericol social crescut”, se arată în sentință.

Judecătoria Constanța a respins plângerea contravențională formulată de firma Neversea SRL din Cluj împotriva amenzii primite vara trecută de la AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

Societatea Neversea a fost sancționată contravențional cu 40.000 de lei, în baza Legii apelor nr. 107/1996, pentru că ,,a executat lucrări care au legătură cu apa, fără aviz / autorizație de gospodărire a apelor”, potrivit procesului verbal.

S-a reținut următoarea situație de fapt: ”a amplasat ilegal mai multe construcții, platforme, dotări de plajă, pe plaja nou înnisipată pentru care nu deține nici un act de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, astfel amplasând pe zona noua înnisipată din fața sectorului de plajă Constanța 1-9, 3 ( trei ) platforme de 1000 mp și 2 ( două ) corturi. Pe plaja nou înnisipată din dreptul plajei Modern, societatea a amplasat 5 ( cinci ) platforme de lemn și un schelet metalic. Neversea SRL a efectuat lucrări care au legătură cu apele fără aviz/autorizație de gospodărire a apelor ”

Mai exact, potrivit reprezentanților Apelor Române, în urma solicitării din partea Neversea a informațiilor referitoare la pașii și documentația necesară pentru aprobarea evenimentului, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral a arătat că în privința locației de desfășurare a acestuia nu era de acord întrucât aceasta reprezenta plaja nou creată prin ,,Proiectul de reabilitare a litoralului românesc”, existând riscurile aplicării unor corecții din partea Autorității de Management, recomandându-se organizatorilor să analizeze o altă locație. Prin adresa din 19 iunie 2017, Administrația Bazinală a emis acordul pentru desfășurarea evenimentului pe plaja Modern din Constanța, cu principala condiție ca desfășurarea acestuia să aibă loc numai pe plaja veche. Ca urmare a verificărilor efectuate pe sectoarele de plajă pentru care s-a emis acordul în vederea desfășurării evenimentului, s-a constatat că Neversea s-a întins cu construcțiile pe o suprafață de plajă pentru care nu deținea acord.

Organizatorii festivalului au contestat amenda, susținând că ”amplasarea construcțiilor nu reprezintă lucrări care au legătură cu apele, prin procesul verbal fiind prevăzută locația în care se presupune că petenta a amplasat și a executat lucrări care au legătură cu apa, respectiv pe plaja nou înnisipată, în dreptul plajei Modern.”. Au mai arătat că ”lucrările presupus efectuate de către petentă nu se circumscriu lucrărilor care au legătură cu apele, întrucât nu reprezintă lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării având în vedere că din cuprinsul procesului verbal reiese clar că acestea au fost executate pe plajă, legea instituind o distincție între cei doi termeni.”

Judecătoria Constanța a respins plângerea motivând astfel: ”Potrivit art. 21 din O.G. 2/2001, sancțiunea contravențională se aplică în limitele prevăzute de actul normativ, dar trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se cont de împrejurările în care a fost comisă, de modul și mijloacele de comitere, de scopul urmărit și urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului.

Față de dispozițiile legale menționate mai sus, instanța urmează să rețină că fapta petentei prezintă un pericol social crescut, având în vedere cuantumul amenzii prevăzut de norma legală încălcată de către petentă  ( art. 7 alin. 2 din OG 2/2001 prevăzând ,, avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă ,,) instanța reținând totodată împrejurările în care a fost săvârșită fapta contravențională astfel constatând că deși petenta a fost avertizată cu două zile înainte de aplicarea sancțiunii contravenționale în sensul de a adopta o conduită prin care să se respecte prevederile legale, deja încălcate la momentul avertizării, petenta nu s-a conformat, cu toate că avea posibilitatea reală de a aduce la îndeplinire cele stabilite de către intimată, astfel în opinia acestei instanțe petenta nu a dat dovadă că a înțeles rațiunea adoptării unor norme juridice într-un domeniu în care echilibrul natural poate fi pus în pericol și dereglat de acțiunea umană.

Pentru aceste motive instanța consideră că nu este cazul ca în această cauză să se dispună înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.”

Sentința a fost atacată cu apel de avocații Neversea. Acesta se va judeca la Tribunalul Constanța.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina