fbpx

Amendă penală de 15.000 de lei pentru fraudarea examenului de admitere în notariat

O femeie în vârstă de 31 de ani a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 15.000 de lei pentru că a trimis pe altcineva să susțină în locul ei examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar în 2014.

Tribunalul București a hotărât: ”condamnă pe inculpata Mihalache Ștefania –Mariana a pedeapsa amenzii penale constând în 150 de zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile – amendă fiind de 100 de lei, pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea inculpata urmând să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 lei .”

Sentința a fost atacată cu apel, urmând ca magistrații Curții de Apel București să pronunțe decizia definitivă. În motivarea sentinței se arată că Mihalache a fost ajutată de o altă femeie de profesie notar stagiar, cele două având un plan bine pus la punct. Cea care a ajutat-o, Loradana Cazan, a fost condamnată la 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare în alt dosar. Inculpata din acest dosar nu a recunoscut fapta și a născocit o explicație, despre care instanța a precizat că nu se susține.

Extras din motivarea sentinței 864/2019 a Tribunalului București:

”În ceea ce privește inculpata Mihalache Ștefania –Mariana în fapt instanța reține că anterior probei orale a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar în Camera Notarilor Publici București pe care trebuia să o susțină în data de 23.09.2014, i-a înmânat inculpatei Cazan Loradana cartea sa de identitate, spre a fi folosită fără drept, respectiv pentru a se prezenta în fața comisiei de examen pentru dobândirea calității de notar stagiar în Camera Notarilor Publici București.

Detaliat, instanța reține că la data de 22.08.2014, inculpata Mihalache Ștefania –Mariana s-a înscris la Camera Notarilor Publici București , la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, în vederea ocupării unui loc vacant din cadrul Camerei Notarilor Publici București, cererea fiind înregistrată sub nr. ../22.08.2014.

Conform adresei nr. 779/16.03.2016 a Camerei Notarilor Publici București, rezultă că examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar sesiunea septembrie 2014 consta într-o probă orală ce se susținea în zilele de 22 și 23 septembrie 2014 și o probă scrisă tip grilă ce se susținea în data de 25.09.2014, ambele cu caracter teoretic.

Potrivit aceleiași adrese, inculpata Mihalache Ștefania –Mariana a fost programată pentru susținerea probei orale în data de 23.09.2014.

Din comisia de examinare făceau parte: D.G., T.S, A. S.L și A.G în calitate de examinatori și M.I-A în calitate de președinte al comisiei.

Înainte de susținerea examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar, proba orală din 23.09.2014, inculpatele Cazan Loredana și Mihalache Ștefania –Mariana s-au întâlnit, ocazie cu care cea din urmă i-a predat primeia cartea sa de identitate pentru ca inculpata Cazan să se prezinte în locul inculpatei Mihalache la această probă și să o susțină în locul acesteia.

Examenul menționat anterior se susținea în clădirea Auditorium Pallady din București,, sector 3, clădire care era administrată la acel moment de către S.C. Auditorium Pallady S.R.L. al cărei director general era martorul S. D-P.

În calitate de director general al S.C. AUDITORIUM PALLADY S.R.L., martorul S.D.P a semnat contractul de închiriere înregistrat sub nr. 17/29.01.2014 încheiat între S.C. Auditorium Pallady S.R.L. în calitate de proprietar-locator și inculpata Cazan Loradana  în calitate de locatar pentru o perioadă de 6 luni.

Obiectul contractului îl reprezenta transmiterea dreptului de folosință în regim de cazare de către proprietar-locator asupra camerei de cazare nr. 5 situată în incinta AUDITORIUM PALLADY, etaj 5, nr. 40G, sector 3 București, clădire în care se susținea și proba orală a examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar din 23.09.2014.

Astfel, martorul S.D.P a cunoscut-o pe inculpata Cazan Loredana care a locuit în perioada 29.01.2014 – iulie 2014 în clădirea menționată anterior și care avea la acel moment calitatea de notar stagiar în cadrul Camerei Notarilor Publici Timișoara, urmând cursurile Institutului Notarial Român.

În data de 23.09.2014, în timp ce martorul S.D-P se afla în incinta clădirii Auditorium Pallady, pentru a se asigura că întreaga activitate decurge normal, la parterul clădirii, a observat că de unul din punctele de control pentru acces în clădire organizat și înființat cu ocazia concursului, constituit din polțiști locali, a trecut o persoană de sex feminin ce avea un comportament dubios în sensul că, în loc să se deplaseze la următorul punct de control, aceasta s-a așezat lângă un stâlp și se uita la martor. Acesta și-a dat seama că acea persoană este inculpata Cazan Loredana și, întrebând-o ce caută acolo, aceasta i-a răspuns: „fac prostii, nu spuneți nimănui”.

Martorul S.D.P a observat că inculpata Cazan Loredana avea în mână cartea de identitate a unei alte persoane a cărei înfățișare semăna din punct de vedere al tunsorii și culorii părului.

Martorul s-a îndepărtat de inculpata Cazan , însă a urmărit-o în continuare, constatând că aceasta s-a prezentat la următorul punct de control unde a prezentat cartea de identitate pe care o avea asupra sa, a predat bunurile interzise la deținere în timpul examenului, după care a urcat la etajul 4 al clădirii unde se susținea examenul menționat anterior și s-a dus în sala de așteptare pentru examen.

Martorul SDP a precizat că l-a anunțat telefonic pe președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România care i-a solicitat să o anunțe pe președinta comisiei de examinare, respectiv pe martora M.I-A – notar public, ceea ce acesta a și făcut.

Astfel, martorul SDP i-a dat martorei MIA copia xerox a cărții de identitate a inculpatei Cazan Loredana și a informat-o că aceasta se află în camera unde așteptau candidații pentru a le veni rândul la proba orală. I-a spus că o cunoaște pe aceasta deoarece a fost la cursuri la Institutul Notarial (fiind notar stagiar în cadrul Camerei Notarilor Publici Timișoara) care se susțineau în aceeași clădire unde se desfășura acest examen, precum și că această persoană a locuit pe perioada desfășurării cursurilor tot în această clădire.

Cu privire la faptul că inculpata Cazan Lordana urma să se prezinte în locul altei candidate a fost informat și martorul TTF , persoană ce a asistat la organizarea și desfășurarea acestui concurs.

Pentru a afla candidata în locul căreia inculpata Cazan urma să se prezinte, au hotărât ca examenul să se desfășoare în continuare și  să aștepte să vadă dacă inculpata Cazan Loredana va susține examenul în locul altei candidate, respectiv lucrurile să se desfășoare în mod normal pentru a nu tulbura buna desfășurare a examenului celorlalți candidați.

Martora M.I-A s-a întors în sala de examen și i-a informat pe colegii din comisie cu privire la această situație.

La scurt timp, a intrat inculpata Cazan care a prezentat comisiei de examen pentru identificare cartea de identitate a inculpatei Mihalache Ștefania –Mariana, a fost întrebată cum se numește, iar aceasta a susținut că este persoana cu numele din cartea de identitate prezentată.

Inculpata Cazan Loredana a tras un bilet de examen și s-a așezat în bancă pentru a-și aștepta rândul.

Când i-a venit rândul să răspundă, a venit în fața sălii unde s-a așezat în banca destinată celor care își prezintă subiectul de examen comisiei și a fost din nou întrebată cum se numește și numărul biletului. Aceasta a susținut din nou că se numește Mihalache Ștefania –Mariana și a răspuns la subiectele din biletul de examen.

După ce a răspuns, a mers din nou la masa comisiei, a dat biletul și i s-a predat cartea de identitate, iar după ce a ieșit din sala de examen, martora M.I-A a urmat-o.

Astfel , din declarațiile martorei Cazan Loredana, instanța reține, în esență, că a cunoscut-o pe inculpata Mihalache Ștefania –Mariana prin intermediul unor cunostinte comune și, ulterior, pe fondul prieteniei care s-a legat între cele două, au convenit de comun acord că martora Cazan să se prezinte în locul inculpatei Mihalache Ștefania –Mariana la examenul de primite in profesia de notar public stagiar. A arătat martorul Cazan Loredana că inculpata Mihalache Ștefania –Mariana i-a înmânat cartea de identitatea, după care s-a prezentat în numele inculpatei la proba orală de la examenul mentionat in locul acesteia.

Declarațiile martorei Cazan Loredana se coroborează sub aspectul situației de fapt cu procesele-verbale de redare a imaginilor surprinse în cadrul sălii de examen, înregistrate de Camera Notarilor Publici București la data de 23.09.2014, cu procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpata Mihalache Ștefania –Mariana, procesul-verbal di n 23.09.2014 întocmit de membri comisiei de orga nizare și supraveghere și membr i comisiei de examinare, procesul-verbal din 23.09.2014 de predare a persoanei la organul de poliție, procesul-verbal din 23.09.2014 de sesizare a Secției 13 Poliție și de deplasare a lucrătorilor din cadrul secției la sediul imobilului din București, , unde se susținuse examenul și declarațiile martorilor (…), înscrisurile de la dosar.

Din procesul verbal de redare a imaginilor surprinse cu ocazia probei orale a examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar din datele de 22 și 23.09.2014 , înregistrate de Camera Notarilor Publici București, rezultă că inculpata Cazan s-a prezentat ca fiind inculpata Mihalache Ștefania –Mariana și a susținut examenul în locul acesteia: „Pe imagini se observă la 23.09.2014 ora 11.28.55 cum numita Cazan Lordana se află în sala de examen, se ridică dintr-una din băncile aflate sau vine din spatele sălii și se îndreaptă spre banca din fața sălii ținând în mână niște coli de hârtie unde se așează pe scaun.

(….)

Din declarațiile martorilor (..), membri ai comisiei de examinare la 23.09.2014, rezultă că, în timpul susținerii examenului, președinta comisiei – M.I.A a fost informată că în sală se află o persoană ce se substituie altei persoane înscrisă la concurs. După examinarea unei candidate, președinta comisiei a ieșit din sală după acea persoană care a fost oprită, iar ulterior predată poliției.

Din procesul-verbal de redare convorbirilor telefonice purtate de inculpata Mihalache Ștefania –Mariana, După ce inculpata Mihalache Ștefania –Mariana_ a fost citată la 02.03 .2016 în calitate de suspectă, efectuate în cauză în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 2216/18.02.2016 emis de Tribunalul București, instanța reține că aceasta i-a comunicat mamei sale motivul pentru care este citată, cea din urmă sfătuind-o să declare cu ocazia audierii că a pierdut actul de identitate, motiv pentru care nu s-a mai prezentat la examen:

„DOAMNĂ: Păi, da, mamă, să ți-o dea în mână. Eu știu ce citație e?

Mihalache Ștefania –Mariana_: Păi, da.

DOAMNĂ: O fi aia cu…, atunci cu notariatul.

Mihalache Ștefania –Mariana: O fi. La aia m-am gândit și eu.” (convorbirea telefonică din data de 02.03.2016 la ora 09:18:35, între Mihalache Ștefania –Mariana utilizator al postului telefonic cu nr. de apel …. care este apelată de o persoană de sex feminin, mama ei)

„Mihalache Ștefania –Mariana: Da, și am vorbit cu procurorul, acum, cu doamna procuroare, mă aștepta pe data de 8, pe 8.03, dar i-am spus că eu sunt ocupată și mai trebuie să plec pe una-alta și a rămas să mă întâlnesc mâine cu ea, la Parchetul de pe lângă Tribunal. Am întrebat-o dacă trebuie să vin cu vreun avocat, ceva, că i-am zis doamnă, eu am dat o dată declarație, dar zic, nu știu cum de s-a stabilit că sunt inculpat și n-aș mai fi suspect și a zis că ei au investigat activitatea mea, nu știu ce și au hotărât ei că eu sunt la stadiu de inculpat.

DOAMNĂ: Da, mamă. Tu îți menții poziția ta. Că ai pierdut ăla și nu știi ce s-a întâmplat cu el. De aia nici nu te-ai mai prezentat.

Mihalache Ștefania –Mariana: Da.

DOAMNĂ: Că eu de unde să știu ce s-a întâmplat cu buletinul meu?

Mihalache Ștefania –Mariana: Și după aia a zis să ne vedem mâine, la ora 10.” (convorbirea telefonică purtată în ziua de 02.03.2016 la ora 09.32.07 între Mihalache Ștefania –Mariana utilizator al postului telefonic cu nr. de apel ….. care apelează pe mama sa)

Fiind audiată, inculpata Mihalache Ștefania –Mariana a negat săvârșirea faptei, susținând că în dimineața examenului, a mers cu taxiul spre institut , iar în apropierea institutului, lângă o stație peco, s-a întâlnit cu Cazan Loredanda care venise cu mașina personală pentru a o susține moral pentru examen. A arătat inculpata Mihalache Ștefania –Mariana că avea la ea o mapă transparentă cu niște foi și separat un portofel în care avea banii, telefonul și cheile locuinței sale. Întrucât nu se simțea bine, a intrat în benzinărie la toaletă. A lăsat mapa în mașina inculpatei Cazan Loredana și a intrat în benzinărie cu cheile, portofelul și telefonul. A stat în bezinărie aproximativ 15 minute. Când a ieșit, nu a mai găsit-o pe Cazan Loredana și nici mașina acesteia. A sunat-o, însă Cazan Loredana nu a răspuns, deși telefonul ei a sunat. Atunci a hotărât să se întoarcă acasă fără a mai susține examenul. A mai arătat inculpata că n u își amintește cu exactitate dacă în seara aceleiași zile sau a doua zi mama ei a fost sunată de o prietenă de familie care știa că va susține examenul la notari și a întrebat-o ce a făcut la examen întrucât văzuse rezultatele la examen iar în dreptul nu melui ei apărea scris „fraudă”, acesta fiind momentul în care inculpata Mihalache Ștefania –Mariana susține că ar fi aflat că ar fi fraudat un examen la care nu s-a prezentat. A arătat inculpata că a intrat pe internet și a văzut că în dreptul numelui ei pe lista de examen scrie fraudă și a sunat-o pe Cazan în ideea că aceasta ar putea să afle motivul având în vedere că era cursantă la acest institut. Cazan Loredana i-a răspuns la telefon, i-a spus că se vor întâlni și a constatat că era agitată la telefon și că îi va explica ce s-a întâmplat, respectiv că a vrut să o ajute. A întrebat-o cum a vrut să o ajute, însă i-a spus că nu îi poate explica la telefon, ci atunci când se vom vedea. Ulterior, nu au reușit să se mai întâlnească. A aflat ce s-a întâmplat în ziua examenului de notari stagiari din 23.09.2014 de la secția de poliție unde a fost chemată să dea declarație în calitate de martor cu privire la acest examen. Atunci și-a dat seama că în acea mapă se afla cartea ei de identitate. În legătură cu cartea sa de identitate, inculpata Mihalache Ștefania –Mariana a precizat că a realizat că nu o mai are abia în perioada imediat următoare examenului, când a avut nevoie să ridice o recomandată de la oficiul poștal. Atunci a crezut că a pierdut-o și a mers la secția de poliție unde a declarat-o pierdută și a solicitat eliberarea unei alte cărți de identitate. A susținut inculpata că n u i-a încredințat inculpatei Cazan cartea sa de identitate și  nu a cunoscut că se va prezenta în l____ ei la acest examen. Nu a existat nici o discuție anterioară cu privire la posibilitatea fraudării acestui examen, fapt cu care nu ar fi fost de acord sub nicio formă.

Instanța nu poate reține apărarea inculpatei Mihalache Ștefania –Mariana, potrivit căreia, în esență, cartea de identitate a fost luată de inculpata Cazan Loredana, fără acordul acesteia, și tot fără acordul acesteia s-a prezentat la examenul de admitere pentru dobândirea calității de notar public, câtă vreme probele administrate în cauză dovedesc contrariul. Pe de altă parte, teza apărării nu poate fi reținută, câtă vreme apare ca neverosimilă împrejurarea ca inculpatele Mihalache Ștefania –Mariana au convenit să se întâlnească în dimineața examenului doar pentru ca cea din urmă să o susțină pe cea dintâi la susținerea probei la examenul de admitere pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Susținerile inculpatei Mihalache Ștefania –Mariana sunt contrazise categoric de realitatea obiectivă, probată între altele de declarația inculpatei Cazan Loredana din 03.06.2016 care a recunoscut că a stabilit de comun acord cu aceasta să se prezinte în locul ei la examen, primind de la aceasta cartea de identitate, precum și de convorbirea telefonică purtată la 02.03.2016 la ora 09.32.07 de Mihalache Ștefania –Mariana cu mama ei, ocazie cu care cea din urmă o sfătuiește să își mențină poziția, în sensul că a pierdut cartea de identitate și nu știe ce s-a întâmplat cu ea, motiv pentru care nici nu s-a mai prezentat la examen.

În drept, fapta inculpatei Mihalache Ștefania –Mariana, constând în aceea că anterior probei orale a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar în Camera Notarilor Publici București pe care trebuia să o susțină în data de 23.09.2014, i-a înmânat inculpatei Cazan Loredana cartea sa de identitate, spre a fi folosită fără drept, respectiv pentru a se prezenta în fața comisiei de examen pentru dobândirea calității de notar stagiar în Camera Notarilor Publici București întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals privind identitatea prevăzută de art. 327 alin(3) C.pen.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracțiunii de fals privind identitatea, în modalitatea reținută în sarcina inculpatei, constă în acțiunea de încredințare a unui act ce servește la legitimare, la identificare ori la dovedirea stării civile. În ceea ce privește fapta săvârșită în prezenta cauză, inculpata Mihalache Ștefania –Mariana a săvârșit infracțiunea prin încredințarea cărții de identitate  inculpatei Cazan, pentru ca cea din urmă să se prezinte la examenul organizat de C_____ Notarilor Public, în locul acesteia.

Urmarea imediată a faptelor constă în producerea unei stări de pericol pentru valorile sociale, care protejează încrederea în identitatea sub care se prezintă o persoană, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea produsă este dovedită prin probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective , inculpata a săvârșit infracțiunea cu intenție directă , în accepțiunea art.16 alin(3) lit.a C.pen.

Inculpata a avut reprezentarea faptelor sale  și a consecințelor asupra relațiilor sociale ce protejează încrederea în identitatea sub care se prezintă persoanele.

Prin urmare, infracțiunea săvârșită de inculpata Mihalache Ștefania –Mariana atrage răspunderea penală a acesteia, conform art. 15 C .pen.

La stabilirea pedepselor instanța va avea în vedere criteriile enumerate de art. 74 C .pen. și anume: limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru faptele săvârșite( 3 luni-2 ani închisoare/amendă penală), împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite – fapta a fost premeditată de inculpata Mihalache Ștefania –Mariana, convenind înainte de data examenului întâlni rea cu inculpata Cazan Loredana, încredințarea către cea din urmă a cărții de identitate ; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită – starea de pericol s-a produs concomitent cu momentul încredințării actului de identitate, însă aceasta s-a amplificat odată cu momentul prezentării inculpatei Cazan la examen, fapta putând avea ca rezultat final promovarea unui examen de accedere în profesia de notar public, prin fraudare ; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii ; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit – obținerea titlului de notar stagiar, fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de lege   ; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului – inculpata se află la primul contact cu legea penală, din cuprinsul fișei de cazier rezultând că nu suferit nicio condamnare ori altă sancțiune penală; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului-penal – nu a recunoscut săvârșirea faptelor și, în ciuda unui probatoriu covârșitor, a formulat declarații neverosimile în cursul judecății, inculpata nu s-a mai prezentat, începând cu termenele acordate în anul 2017, iar în fața completului care a soluționat cauza, la niciunul din termenele de judecată, apărarea acesteia arătând și că a ales să părăsească teritoriul României ; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială- la data săvârșirii faptelor avea vârsta de 25 ani, studii superioare, fără ocupație, căsătorită, un copil minor.

Prin urmare, având în vedere împrejurările mai sus-expuse și, în special că inculpata Mihalache Ștefania –Mariana se află la primul contact cu legea penală, instanța apreciază că scopul pedepsei poate fi atins în prezenta cauză și prin aplicarea unei pedepse cu amenda penală, orientată spre minim.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 327 alin(3) C.pen., minimul special al pedepsei pentru infracțiunea săvârșită este de 3  luni, iar maximul special este 2 ani, pedeapsa închisorii fiind prevăzută alternativ cu amenda (de la 120 la 240 zile amendă, potrivit art. 61 alin. (4) lit. d) din Codul penal. Suma corespunzătoare unei zile de amendă este între 10 și 500 lei, amenda la care poate fi condamnată inculpata putând fi stabilită între 1200 lei și 120.000 lei.

Față de toate cele ce preced, în baza art. 327 alin(3) C.pen., o va condamna pe inculpata Mihalache Ștefania –Marianala pedeapsa amenzii penale constând în 150 de zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile – amendă fiind de 100 de lei , pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea inculpatul urmând să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 lei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina