fbpx

Altex și Whirpool, obligate la plata de daune morale către un dentist din cauza unui aparat de aer condiționat defect

Companiile Altex și Whirpool au fost obligate de o instanță din România să plătească unui dentist daune morale de 20.000 de lei pentru problemele pe care le-a avut din cauza unui aparat de aer condiționat defect.

Cabinetul stomatologic Roxydent din Focșani a achiziționat de la Altex România SRL aparatul de aer condiționat marca Whirpool, achitând pentru acesta si pentru operațiunea de montaj suma de 1895,80 lei. Odată cu achiziționarea bunului, cumpărătorul a primit și un certificat de garanție ce configura obligația de garanție în sarcina vânzătorului Altex, precum și drepturile suplimentare oferite consumatorului de către importatorul Whirpool, stabilindu-se un termen de garanție de 2 ani.

La data de 29 mai 2017, a fost pus în funcțiune aparatul de aer condiționat, fiind încheiat procesul verbal  în cadrul căruia s-a consemnat faptul că s-a efectuat proba și aparatul funcționează în parametrii normali. Începând cu luna decembrie 2017 , cumpărătorul a sesizat Altex Romania SRL cu privire la faptul că aparatul de aer condiționat nu mai funcționează, fiind purtată o lungă corespondență  (pe perioada ianuarie-aprilie 2018) cu vânzătorul,  dar si cu unitatea de reparații –Astoria Electronics, iar vânzătorul, la rândul său, a solicitat suport firmei de instalări/reparații aer condiționat ce trebuia să asigure service-ul.

A fost întocmit un raport de service nr. 2058/12.01.2018  de către Astoria Electronics, prin care s-a constatat că aparatul nu funcționează, defecțiunea fiind identificată la placa electronică. A fost efectuată reparația, s-au înlocuit senzorii și totuși placa nu a mai funcționat .

Ulterior, potrivit altui raport din 08.04.2018, încheiat tot de unitatea de service, s-a menționat că placa unității externe este arsă, cauză posibilă fiind fluctuația de curent, iar clienta refuză reparația dorind banii înapoi. Din copia corespondenței electronice depuse la dosar reiese faptul că i s-a comunicat cumpărătoarei că această cauză a fluctuației de curent face ineficientă garanția reparației (mail din 23.04.2018 între reprezentanții Whirpool și  Altex). Reclamanta a solicitat atât reparația, iar ulterior returnarea prețului plătit.

Pentru că nu s-a întâmplat nici una, nici alta, s-a ajuns la proces. Mai întâi, la Judecătoria Focșani, care a admis doar în parte acțiunea, în sensul că a obligat Altex  la plata contravalorii aparatului de aer condiţionat, dar a respins cererea de daune materiale și morale.  Dosarul a mers în apel la Tribunalul Vrancea, care a pronunțat, în octombrie 2020, o decizie distrugătoare pentru firmele pârâte.

Whirpool a vrut să scape de proces

Referitor la excepția privind  lipsa calității procesuale pasive  a  producătorului Whirpool România SRL,  Tribunalul a reținut că ” la  momentul achiziționării aparatului de aer  condiționat , apelantei reclamante i s-a  eliberat certificatul de garanție  mai sus indicat,  înscris   care conține  garanția  producătorului si garanția  vânzătorului.

Este adevărat ca  dispozitiile  art.1707- 1718 din Codul civil , coroborate cu dispozitiile  art.11  alin.1  din Legea nr.449/2003  instituie răspunderea  vânzătorului, dar in cauza  apelanta  -reclamanta   a  invocat obligația  de garanție a  producătorului, așa cum rezulta  din certificatul de garanție eliberat.

Potrivit dispozitiilor art.3  din Legea nr.240/2004, in vigoare : „ În condițiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său. ” Iar potrivit art.5  din același act normativ „ Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar . ”.

Față de aceste dispoziții legale,  Tribunalul apreciaza ca paratul Whirpool România SRL ,  in calitate de producător,    poate si trebuie sa  răspundă  fata  de reclamanta  pentru pagubele cauzate  de produsul in cauza, răspunderea  sa  fiind solidara  cu cea  a  vânzătorului.

Fiind  vorba  de o solidaritate de legala, de o răspundere instituita  prin lege, Tribunalul apreciaza  ca  in mod greșit prima instanta a  admis  excepția  lipsei calității procesuale pasive fata de aceasta parata.”

Alegația cu fluctuația de curent a fost demontată de Electrica

Potrivit motivării instanței, ”în ceea  ce privește conformitatea  produsului,  Tribunalul apreciaza  ca  fata  de probele administrate in cauza,  prima  instanta  in mod legal si temeinic a  stabilit faptul ca  nefuncționarea  aparatului de aer condiționat  nu s-a datorat fluctuațiilor de tensiune , ci  lipsei de conformitate a produsului.

Astfel,  Tribunalul retine ca  aparatul de aer condiționat a  fost pus in funcțiune  la  data de 29.05.2017 , așa cum rezulta  din Procesul verbal nr.6,  proces  verbal in care s-a  consemnat ca  aparatul a  fost testat si funcționa  in parametrii normali.

Începând cu luna  decembrie 2017,  apelanta- reclamanta  a  sesizat vânzătorul ALTEX ROMANIA SRL cu privire la  faptul ca  aparatul nu mai funcționează, astfel c a vânzătorul a  solicitat  societății de reparații ASTORIA ELECTRONICS BUZAU  repararea  acestui  aparat.

Conform Raportului de service  nr.2058/12.01.2018 emis de aceasta societate, s-a  constatat ca  aparatul nu funcționează, defecțiunea  fiind identificata la  placa  electronica,  motiv pentru care s-au înlocuit senzorii si s-a constatat ca  placa  electronica  este tot nefuncționala.

Conform Raportului nr.46 din 08.04.2018,  emis de aceeași unitate de reparații, s-a  menționat ca  placa  electronica  a  unității externe  este   arsa, cauza  probabila  fiind  o fluctuație  de curent.

Nu se indica  in acest  Raport nici un motiv, argument   verificabil care sa  permită  verificarea  faptului ca  defectarea  plăcii electronice  s-a datorat fluctuației de curent.

Paratele s-au aparat  in cadrul acțiunii pendinte, susținând  ca  reclamanta  nu a  contestat acest raport.

Tribunalul nu poate retine  aceasta alegație, cat timp la data de  19.01.2018 si respectiv 18.04.2018  reclamanta a  solicitat fie reparația  aparatului fie restituirea  sumei plătita  cu titlu de preț..

In cauza,  așa cum rezulta  din adresa nr.314 din 09.05.2018 emisa  de Electrica  Muntenia  Nord, urmare a  verificărilor efectuate la  punctul de lucru din Focsani, ,  respectiv spațiul Cabinetului medical,  in perioada  ianuarie –aprilie 2018, când  aparatul a  devenit nefuncțional,  nu au fost înregistrate  evenimente   care sa genereze  creșterea  tensiunii electrice peste limitele admise .

Tribunalul constata  faptul ca  societatea  care asigura  reparațiile , societate aflata  in relație contractuala  cu vânzătorul,  nu a  emis  concluzia  din Raportul nr.46/08.04.2018  pe baza  unor verificări temeinice, ci doar a emis o supoziție, supoziție  infirmata  de  dovezile prezentate  de reclamanta.

Tribunalul retine   in același sens  si faptul ca  celelalte  aparate ce funcționează  pe baza  de energie electrica  din  Cabinetul stomatologic   al reclamantei   nu au fost  afectate  in nici un fel de pretinsa  fluctuație de curent.

Prin urmare,  coroborând  aceste probe, Tribunalul apreciaza  ca  in mod just   prima  instanta a  reținut ca  nefuncționarea  aparatului livrat reclamantei s-a datorat neconformității   acestuia si nu  unei cauze  externe, respectiv  oscilații de curent.

Prin urmare,  aceasta cauza  de exonerare de răspundere atât in ceea  ce privește vânzătorul cat si producătorul nu poate fi reținuta.”

Producătorul Whirpool răspunde solidar cu Altex

”In ceea  ce îl  privește pe vânzător, Tribunalul retine ca  potrivit dispozitiilor  art.1716 alin.1  din Codul civil avea  obligația  reparării acestui bun, astfel încât sa  asigure funcționarea  normala  a  acestuia, cel puțin in perioada  de garanție, după  cum in condițiile  art.1716 alin.2  si 3  din același Cod nu a  asigurat nici  înlocuirea  acestui aparat, astfel încât sa  nu afecteze funcționarea  normala  a  cabinetului in cauza.

In consecinta, in mod legal si temeinic  prima  instanta a  obligat vânzătorul sa  restituie  reclamantei  prețul încasat pentru  acest bun,  iar in vederea unei reparații complete  s-a dispus si   plata  dobânzii legale, alegațiile apelantei ALTEX ROMANIA SRL sub acest aspect urmand  a  fi înlăturate..

In condițiile  art.3 si  5  din Legea nr.240/2004, aflata  in vigoare,   producătorul este solidar răspunzător cu vânzătorul pentru prejudiciul actual si viitor  , cauzat de defectul produsului sau,  motiv pentru care sub acest aspect se va  admite apelul declarat de reclamanta  M.R.G si se va schimba  sentința  ,  in sensul ca  producătorul  WHIRPOOL RIOMANIA SRL  va  răspunde solidar  cu ALTEX ROMANIA SRL  pentru aceste daune,  mai sus indicate.”, se arată în motivarea Tribunalului Vrancea.

Cei de la magazinul Altex i-au spus reclamantei: ”dă-ne în judecată!”

”In ceea  ce privește daunele materiale  solicitate de reclamanta  prin cererea  completatoare  depusa  la  dosar  la  termenul din 01.11.2018, Tribunalul retine următoarele:

Apelanta  – reclamanta a  solicitat cu titlu de daune materiale  suma  de 10.000  lei  reprezentând  pierderile  materiale suferite  ca  urmare a  nefuncționării aparatului in termenul de garanție.

S-a  arătat ca  datorita  nefuncționării aparatului de aer condiționat programările efectuate  au fost compromise, ca  au fost pacienți  amânați,  reprogramați .

S-a arătat ca  datorita  căldurii foarte mari din perioada  verii a  fost nevoita  sa   programeze pacienții doar in  anumite intervale orare ale zilei, când  era mai răcoare  pentru a asigura  microclimatul corespunzător atât pentru activitatea sa  de medic stomatolog cat si  pentru confortul pacienților.

In  dovedirea  acestor daune, in fata  primei instanțe au fost audiați martorii G.N. si D.A.

Astfel, martorul  G.N,  vecina   perete in perete cu  Cabinetul medical , a arătat ca  a  însoțit   reclamanta  la  magazin cu ocazia  cumpărării aparatului de aer  condiționat, ca  acesta   nu a  funcționat, fiind  defect . A arătat ca a  fost de fata când  s-a  încercat repararea  acestui aparat si când  la  magazinul Altex reclamantei i s-a  refuzat reparația sau înlocuirea  aparatului, cei de la  magazin spunându-i   ”da-ne in judecata . Martora  a  arătat ca nefuncționând aparatul,  au fost pacienți cărora  li s-a făcut rău  de la căldura. A arătat martora  ca  reclamanta  a  avut reclamații de la  pacienți privind  căldura  din cabinet  si faptul ca  a  fost nevoita sa cumpere  alt aparat.

Martora  D.A.,  prietena  cu reclamanta  a  arătat de asemenea  ca  a  fost   cu reclamanta  la magazin când  a  cumpărat aparatul, când  a  reclamat defectarea acestuia si când  , in cele din urma  de la  magazin reclamanta a  fost invitata  sa  ii dea  in judecata.

A arătat acest martor  faptul ca  aparatul s-a defectat in iarna, când  centrala  termica  nu funcționa, astfel ca  nu s-a putut  asigura  căldura  in Cabinet.

Martora  a  arătat ca de la o injecție  unui pacient i s-a făcut rău, iar in lipsa  aparatului de aer condiționat, reclamanta  a  fost nevoita  sa deschidă  geamul,  compromițând  mediul steril din Cabinet. A arătat ca  reclamanta era supărata ,  pacienții săi fiind  nemulțumiți si exprimându-si nemulțumirea.

Față de aceste  dovezi, Tribunalul apreciaza  ca  in mod legal si temeinic prima  instanta a respins  acest capăt de cerere.

In apel,  reclamanta a  depus o serie de  înscrisuri , respectiv Declarațiile  fiscale depuse la dosar la  29.09.2020,  pentru a  dovedi aceste daune.

Aceste înscrisuri evidențiază  o  diferența  in minus   a  veniturilor realizate in anul 2018  fata de anul 2017, ce circa  62.753  lei  dar  aceasta diferența  nu poate   fi atribuita  nefuncționații aparatului de aer condiționat ci se poate , cel mai probabil, datora  fluctuațiilor pieței  in materia  serviciilor stomatologice.

In cauza,  in  privința  sumei de  10.000 lei  solicitata cu titlu de daune  materiale,  nu se poate  retine,  mai presus  de orice dubiu, ca  veniturile reclamantei  s-ar fi diminuat cu aceasta suma  strict   ca  urmare a  nefuncționării aparatului in cauza si a  faptului ca  unii pacienți au  refuzat programarea  in acel interval de timp.

Prin urmare,  raportat inclusiv la  probele administrate in  apel, Tribunalul apreciaza  ca  apelanta- reclamanta ,  dovedește o reducere a  veniturilor  dar , aceasta reducere si mai ales  cuantumul ei  nu poate fi stabilit  clar si indubitabil prin raportare la  nefuncționarea  acestui aparat , astfel ca      sub acest aspect  alegațiile sale urmează  a  fi înlăturate.”, notează instanța.

Daune morale pentru că reclamanta ”a fost supusă în fața pacienților săi la rușine și denigrare profesională”

”In ceea  ce privește daunele morale,  Tribunalul retine  ca  prin aceeași cerere completatoare, reclamanta a  solicitat si suma  de 5000 EURO  cu titlu de daune morale.

Reclamanta  a  motivat aceste daune  pe de-o parte de desele drumuri efectuate pentru a  obține  reparare/înlocuirea  bunului,  drumurile efectuate  inclusiv la  societatea  Electrica  pentru a  obține informațiile necesare,  modul in care a  fost tratata, respectiv cu indiferenta,  riscul al care  a  fost expusa  prin indiferenta  paratelor de a  pierde avizarea  cabinetului ca  urmare  a  imposibilității asigurării unui microclimat corespunzător. A arătat reclamanta  ca  a fost supusa  in fata  pacienților săi  la rușine si denigrare profesionala  cat timp  nu le putea  oferi in cabinet  confortul climatic  optim.

Tribunalul,  contrar celor reținute de prima  instanta  apreciaza  ca  aceste daune se  cuvin  apelantei- reclamante, cuantumul acestora  fiind  apreciat diferit fata  de cel estimat de către   parte.

Astfel,  Tribunalul  retine in  primul rând  ca  relația  vânzătorului/producătorului cu consumatorul  ar trebui sa  fie  una  normala,  astfel încât sa  se asigure consumatorului funcționarea  normala , cel puțin in perioada  a  de garanție, a  unui bun achiziționat.

Atitudinea  de tipul „da-ne in judecata ” relatata de martore si confirmata  de modul in care s-au derulat  relațiile vânzător-client, refuzul  paratelor de a  repara/înlocui bunul in cauza,  nu face parte din relația  normala  care ar trebui sa  existe.

Așa cum rezulta  din toate probele mai sus analizate,  apelanta- reclamanta a  dovedit  faptul ca  datorita  nefuncționării aparatului  in cauza a  fost supusa  unui stres, stres determinat pe de-o parte  de  faptul ca  s-a  deplasat de mai multe ori la  sediul vânzătorului,  solicitând  repararea, înlocuirea  si in final restituirea  prețului achitat pentru bunul in cauza,  iar pe de altă parte  si de  diligentele pe care a  fost nevoita  sa  le facă  pentru a  dovedi lipsa  de suport  a  celor menționate in Raportul de service  nr.46/2018 .

Așa cum rezulta  din susținerile apelantei- reclamante, necombătute de parate,  aceasta a suferit si riscul retragerii avizului de funcționare a cabinetului medical prin neasigurarea  climatului corespunzător.

Așa cum rezulta  din depozițiile martorilor audiați in cauza, activitatea  normala  a  reclamantei si prin aceasta demnitatea  sa  profesionala  a  avut de suferit,  cat timp   nu a  reușit sa  asigure  pacienților  intrați in cabinetul sau microclimatul  corespunzător si mai mult, a  fost pusa  in situația  de a  se scuza/ justifica  in fata  acestora  pentru lipsa  acestor condiții.

  Tribunalul retine astfel, ca  in cauza  exista  legătura  de cauzalitate între fapta de a nu asigura  funcționarea  normala  a  bunului aflat in garanție  si urmările  morale si psihice suferite de  apelanta  – reclamanta,  astfel ca  fata  de dispozitiile art.1357 din Codul civil, cererea  de daune  morale  apare ca  fiind  întemeiata.

In ceea  ce privește cuantumul acestor daune, Tribunalul apreciaza  ca  acesta  se impune a fi astfel stabilit încât sa asigure  celui vătămat o reparație echitabila,  iar pentru cel vinovat de  producerea  lor  , sa  se constituie  ca  o sancțiune, astfel încât , datorita  poziției  si calității de profesionist, alți consumatori sa  nu mai fie puși in situații similare.

Raportat la aceste considerente,  Tribunalul apreciaza ca  un cuantum de  20.000 lei stabilit cu titlu de daune morale,  poate asigura  dublul scop al acestui tip de dezdăunare.”, explică judecătorii.

Soluția pe scurt:

”Respinge apelul declarat de parata SC Altex Romania SRL ca fiind nefondat. Admite apelul declarat de reclamanta, in parte. Schimba sentinta si in rejduecare: Respinge exceptia lipsei calitatii proceSuale pasive invocata de parata SC Whirlpool Romania SRL si in consecinta:

Admite in parte actiunea si fata de aceasta parata.

Obliga paratele, in solidar, sa plateasca reclamantei Mares Roxana Gabriela, titular al CMI Roxydent Dr.Mares Roxana Gabriela: suma de 1895,80 lei la care se adauga dobanda legala de la 24.05.2018 si pana la plata efectiva si integrala; suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale si suma de 1238 lei cu titlu de cheltuieli de judecata la fond.

Mentine sentinta in ceea ce priveste respingerea capatului de cerere privind daunele materiale.

obliga intimatele-parate, in solidar, sa plateasca apelantei cheltuieli de judecata in apel in cuantum de 650 lei.

Cu recurs in 30 zile de la comunicare. Pronuntata in conditiile art.402 teza a II-a C.pr.civila, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, astazi, 13.10.2020.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns