fbpx

Primarul Clujului a ignorat instanța într-un dosar de fond funciar și a primit amendă judiciară

Primarul municipiului Cluj-Napoca, în calitate de președinte al Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a primit o amendă judiciară după ce instanța s-a săturat să aștepte după actele dintr-un dosar de fond funciar, pe baza cărora a fost emis un titlu de proprietate.

Primarul Emil Boc a cerut instanței reexaminarea amenzii judiciare, însă fără succes. Prin încheierea civilă nr.7079/2016, instanța a respins, ca fiind neîntemeiată, cererea de reexaminare a amenzii judiciare și a menținut amenda judiciară în cuantum de 500 lei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, petentul Primarul Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de președințe al Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca  a solicitat instanței reexaminarea amenzii judiciare aplicată prin Încheierea de Ședință, pronunțată într-un dosar de fond funciar la data de 21 mai 2016, în sensul de a se reveni asupra amenzii judiciare în cuantum de 500 lei.

În motivarea cererii s-a arătat că ”nu au putut fi comunicate, pentru termenul de judecată din data de 21.06.2016, actele solicitate de instanță, deoarece a fost nevoie de consultarea mai multor documente (hărți, planuri de situație, planuri cadastrale, registre, anexe, documente arhivă), motiv pentru care intervalul de timp necesar întocmirii planurilor a fost insufcient. Nu a fost vorba despre un refuz nejustificat de a comunica toate datele pe care le deține instituția și nici despre tergiversarea cauzei.”

Analizând cererea, instanța a reținut următoarele: ”În fapt, în dosarul nr. …../211/2016, prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 26.04.2016, instanța a dispus efectuarea unei adrese către Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Cluj-Napoca, pentru a i se comunica dosarul de fond funciar în baza căruia s-a întocmit Titlul de Proprietate Nr. …/1659/14.03.1996. Dispoziția instanței a fost dusă la îndeplinire în data de 04.05.2016, când s-a emis adresa încuviințată în administrarea probei cu înscrisuri, însă dosarul de fond funciar nu a fost transmis Judecătoriei Cluj-Napoca până la următorul termen de judecată acordat în dosar pentru data de 24.05.2016.

Ca atare, prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 24.05.2016, instanța a dispus revenirea cu adresă către Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Cluj-Napoca, pentru a i se comunica dosarul de fond funciar în baza căruia s-a întocmit Titlul de Proprietate Nr. …./1659/14.03.1996. Dispoziția instanței a fost dusă la îndeplinire în data de 30.05.2016, când s-a emis adresa încuviințată în administrarea probei cu înscrisuri, cu mențiunea „sub sancțiunea aplicării amenzii judiciare în cuantum maxim, în sarcina Primarului Mun. Cluj-Napoca”.

Totuși, dosarul de fond funciar nu a fost transmis Judecătoriei Cluj-Napoca până la următorul termen de judecată acordat în dosar pentru data de 21.06.2016, motiv pentru care, prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 21.06.2016, în temeiul disp. art. 187 alin.1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, instanța a dispus amendarea Primarului Municipiul Cluj-Napoca: Emil Boc, cu suma de 500 lei.

Măsura dispusă de instanță a fost justificată prin aceea că dosarul de fond funciar în baza căruia s-a emis Titlul de Proprietate Nr. …../1659/14.03.1996 nu a fost înaintat la dosarul cauzei, deși au fost acordate două termene de judecată în acest scop, dar Primarului Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de președințe al Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca consideră că nu a avut suficient timp pentru a transmite instanței datele solicitate, deoarece a fost nevoie de consultarea mai multor documente (hărți, planuri de situație, planuri cadastrale, registre, anexe, documente arhivă).

Pe cale de consecință, alegând că nu a fost vorba despre un refuz nejustificat de a comunica toate datele pe care le deține instituția și nici despre tergiversarea cauzei, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a promovat prezenta cerere de reexaminare, în vederea obținerii unei reveniri asupra amenzii ce i-a fost aplicată.

În drept, instanța va decide cu privire la temeinicia cererii de reexaminare prin raportare la prev. art. 191 din Codul de Procedură Civilă, pe baza cărora cel obligat la amendă poate formula cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii sau să se dispună reducerea acesteia, cererea urmând a fi soluționată prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea.

Trebuie avute în vedere, totodată, și dispozițiile legale ce reglementează sancțiunile aplicabile pentru încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului, fiind relevante în cauză prev. art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. f din Codul de Procedură Civilă, pe baza cărora instanța poate sancționa, cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei: neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deține, la termenul fixat în acest scop de instanță.

În considerarea dispozițiilor legale evocate, instanța apreciază că nu este fondată cererea de reexaminare amendă judiciară. Motivul invocat de petent în susținerea cererii de reexaminare a amenzii judiciare aplicată prin Încheierea de Sedință din data de 21.06.2016, respectiv împrejurarea că nu a existat suficient timp pentru a fi transmis instanței dosarul de fond funciar solicitat nu este unul pertinent și nu justifică revenirea asupra amenzii în cuantum de 500 lei. În dosarul civil nr…./211/2015, instanța nu a pretins Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Cluj-Napoca întocmirea vreunui „plan”, după cum se arată în prezenta cerere, ci doar comunicarea unui dosar de fond funciar, cel în baza căruia s-a întocmit Titlul de Proprietate Nr. …x/1659/14.03.1996, acte ce puteau fi transmise prin simpla consultare a arhivei instituției, iar termenul acordat de instanță a fost unul mai mult decât rezonabil pentru a se proceda în acest sens: aproximativ 45 zile.

De altfel, instanța consideră că, pentru situația în care motive temeinice au împiedicat Comisia Municipală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor Cluj-Napoca să ducă la îndeplinire obligația stabilită în sarcina sa în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca nr. …/211/2016, prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 26.04.2016, instituția trebuia să depună la dosarul cauzei un script prin care să aducă la cunoștința președintelui de complet împrejurările care determină întârzierea în îndeplinirea dispoziției de a transmite dosarul de fond funciar. Doar procedând în această modalitate, Comisia Municipală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor Cluj-Napoca s-ar fi putut prevala de situația excepțională reglementată în cuprinsul art. 187 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă.

Însă, atât timp cât a existat o pasivitate totală din partea Comisiei Municipale Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor Cluj-Napoca, ce a ignorat obligația stabilită în sarcina sa în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca nr. …/211/2016, prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 26.04.2016 și nu a transmis dosarul de fond funciar în baza căruia s-a întocmit Titlul de Proprietate Nr. …/1659/14.03.1996, cu toate că a primit două solicitări în acest sens, sunt pe deplin întrunite condițiile existenței abaterii judiciare reglementată de art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. f din Codul de Procedură Civilă, ce a fost, în mod temeinic, sancționată prin aplicarea amenzii judiciare în cuantum de 500 lei. Amenda judiciară aplicată este legal stabilită și, în mod corect, individualizată, dată fiind conduita de ignorare totală a dispozițiilor instanței, de care a dat dovadă Comisia Municipală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor Cluj-Napoca, ce nu a răspuns la cele două adrese primite de la Judecătoria Cluj-Napoca, deși, prin adresa emisă la data de 30.05.2016, i s-a învederat faptul că obligația pe care instanța a stabilit-o în sarcina sa este sub sancțiunea aplicării amenzii judiciare în cuantum maxim, în sarcina Primarului Municipiului Cluj-Napoca.”

Comments

comentarii

Un spectacol de artificii și drone a avut loc vineri seară, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.... Citește mai mult
Au fost momente emoționante de 1 Decembrie la bordul unui avion al companiei Wizz Air. Cei 200 de pasageri ai aeronavei au cântat în cor cântecul „Noi suntem români”, acompaniați de muzicieni.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!