fbpx

O femeie din Cluj care nu și-a plătit 6 amenzi a fost obligată de instanță la 224 de ore de muncă în folosul comunității

O comună din Cluj a cerut în instanță și a obținut înlocuirea amenzilor cu sancțiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Instanța Judecătoriei Huedin arată în motivare că zilele de muncă se stabilesc individual pentru fiecare amendă și apoi se face adunarea.

Sentința: ”În fapt, intimata A. A. a fost sancționată contravențional în repetate rânduri,  sens în care au fost emise procese-verbale: … din 20.12.2017 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 1.000 lei, .. din 27.03.2018 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 3.000 lei, nr. 0095946 din 30.06.2016 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 100 lei, … din 18.07.2018 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 500 lei, …. din 13.02.2020 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 500 lei şi……  din 02.10.2020 – prin care s-a stabilit sancţiunea amenzii de 500 lei .

Procesele-verbale nu au fost contestate în termenul de 15 zile prevăzut de lege, prin urmare au dobândit caracterul de titlu executoriu, fiind comunicate unităţii administrativ-teritoriale în care contravenienta domiciliază în vederea punerii în executare.

Întrucât intimata nu a achitat contravaloarea amenzilor aplicate, în cuantum total de 5.600 lei, Comuna Gilău a procedat la punerea în executare silită a acestora, sens în care au fost comunicate intimatei somaţiile nr. 654/02.07.2018, 1105/20.03.2019 şi 265/26.04.2021, împreună cu titlurile executorii nr. 1349/20.03.2019 şi 266/26.04.2021.

Ulterior, Comuna Gilău a constatat imposibilitatea executării silite, motiv pentru care a sesizat instanţa cu prezenta cerere.

Conform Adeverinței nr. 13344/23.09.2021, intimata nu figurează în evidența fiscală a Comunei Gilău cu bunuri supuse impozitării

Din Adresa nr. 21553/CCCMMRM/12.07.2021 emisă de către I.T.M. Cluj rezultă că intimata nu figurează cu contract individual de muncă activ în baza de date (f. 8-10).

Potrivit Adeverinţei de venit pe anul 2021 eliberată de A.J.F.P. Cluj la data de 08.07.2021, intimata nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri

În drept, potrivit art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanța judecătorească în a cărei circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

De asemenea, potrivit Deciziei nr. #.354/2008, pronunţată de Curtea Constituţională, la înlocuirea amenzilor contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii nu mai este necesar acordul contravenientului, iar conform Deciziei nr. 7/2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 20.09.2010 într-un recurs în interesul legii, dispoziţiile art. 9 alin. 3-5 din O.G. nr. 2/2001, prin raportare la dispoziţiile art. 9 alin. 1 şi 2 din aceeaşi ordonanţă şi la dispoziţiile art. 1 din O.G. nr. 55/2002, se interpretează în sensul admisibilităţii cererilor de înlocuire a sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, indiferent dacă contravenţiile sunt prevăzute şi sancţionate prin legi, ordonanţe ale guvernului sau alte acte cu caracter normativ şi chiar dacă actul care stabileşte şi sancţionează contravenţiile nu prevede, alternativ cu amenda, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

În ceea ce priveşte durata activităţii pe care intimatul urmează să o presteze, art. 391 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 prevede că dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, contravenientul nu a achitat amenda, instanţa procedează la înlocuirea acesteia cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată de maxim 50 de ore.

Referitor la modalitatea de individualizare a înlocuirii în cazul în care prin aceeaşi acţiune se solicită înlocuirea mai multor sancţiuni cu amenda instanţa apreciază că stabilirea numărului de ore de muncă în folosul comunităţii trebuie să se facă în raport cu fiecare sancţiune aplicată, iar nu în raport cu cuantumul total al sancţiunilor în considerarea mai multor argumente.

Astfel, aşa cum s-a arătat anterior, art. 391 din O.G. nr. 2/2001 face vorbire despre înlocuirea ,,sancţiunii” amenzii cu munca în folosul comunităţii, iar nu de înlocuirea sancţiunilor, stabilind un prag maximal de 50 de ore pentru o sancţiune aplicată, iar nu pentru totalul sancţiunilor. Totodată, înlocuirea sancţiunii amenzii cu munca în folosul comunităţii nu este decât o modalitate alternativă de executare, dispusă de instanţa de judecată în considerarea imposibilităţii executării sancţiunii iniţiale. Aşa fiind, pragul maximal de 50 de ore nu este altceva decât un maxim special al noii sancţiuni aplicate, iar nu a întregii noi modalităţi de executare. Mai mult, dacă s-ar proceda la o cumulare a sancţiunilor şi abia ulterior la înlocuirea sumei rezultate cu munca în folosul comunităţii, instanţa ar realiza un cumul juridic al sancţiunilor aplicate, instituţie inexistentă în sfera materiei contravenţionale. 

A accepta soluţia contrară ar presupune că în ipoteza în care un intimat a fost sancţionat în mai multe rânduri, situaţia acestuia să rămână la latitudinea organului petent, care poate alege să sesizeze instanţa cu tot atâtea acţiuni câte sancţiuni s-au aplicat, caz în care s-ar dispune o înlocuire în raport cu fiecare sancţiune, sau să sesizeze instanţa cu toate procesele-verbale, ipoteză în care instanţa ar dispune o înlocuire doar cu privire la suma globală rezultată în urma cumulării tuturor amenzilor aplicate. Pentru toate aceste motive, instanţa apreciază că se impune înlocuirea sancţiunii amenzii cu munca în folosul comunităţii în raport cu fiecare amendă în parte, urmând ca pragul maximal de 50 de ore să fie stabilit în raport cu fiecare sancţiune.

În speţă, având în vedere faptul că intimata A.A nu a achitat amenzile contravenţionale stabilite în sarcina sa în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunilor, figurând cu un debit în sumă totală de 5.600 lei, iar executarea silită împotriva sa nu este posibilă, instanţa constată că sunt îndeplinite cerinţe prescrise de normele redate precedent, motiv pentru care va admite cererea petentei Comuna Gilău

În consecinţă, instanţa va dispune înlocuirea sancţiunilor constând în amenzi contravenţionale în cuantum total de 5.600 lei aplicate intimatei prin procesele-verbale (….) cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru o durată totală de 224 de ore (din care: 40 de ore aferent procesului-verbal … din 20.12.2017, 120 de ore aferent procesului-verbal …. din 27.03.2018, 4 ore aferent procesului-verbal nr. 0095946 din 30.06.2016, 20 de ore aferent procesului-verbal ….din 18.07.2018, 20 de ore aferent procesului-verbal …din 13.02.2020 şi 20 de ore aferent procesului-verbal ….din 02.10.2020), care urmează a fi executată de către intimată în localitatea de domiciliu, potrivit aptitudinilor sale.”

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns