fbpx

Modificare la Legea fondului funciar

S-a înlocuit termenul de ,,solicitant” cu cel de ,,deținător” ca titular al cererii adresate comisiei judeţene pentru emiterea titlului de proprietate.

Prin Legea nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1041 din 6 noiembrie 2020, s-a înlocuit termenul de ,,solicitant” cu cel de ,,deținător” ca titular al cererii adresate comisiei judeţene pentru emiterea titlului de proprietate.

Legea de modificare conține un singur articol care prevede:

,,ARTICOL UNIC

La articolul 27 alineatul (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;”.

Articolul 27 alineatul (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 avea următorul conținut:

(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

Potrivit art. 3 din lege, prin deţinători de terenuri se înţelege ,,titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari”.

Comments

comentarii

Îmbătrânirea populației României dă motive de îngrijorare economiștilor. VEZI care este vârsta medie a Clujului.... Citește mai mult
Gospodinele pot pune pe masa de Rusalii fructe și legume proaspete. Piața volantă din centrul Clujului are program prelungit astăzi, până la 17:30.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!