fbpx

Minuta Curții de Apel Cluj cu privire la PUZ-uri, motiv de strămutare a unui dosar cunoscut de urbanism

Dosarul de contencios administrativ al ansamblului imobiliar Luminia din Cluj-Napoca este judecat acum la Curtea de Apel Oradea. Asta după ce Înalta Curte a decis strămutarea, la cererea reprezentanților dezvoltatorului, care au invocat ”îndoiala asupra imparţialităţii judecătorilor derivată din minuta întocmită de Curtea de Apel Cluj”. Este vorba de minuta din aprilie 2015 cu privire la motivarea Hotărârilor de Consiliu Local prin care se aprobă Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) cu derogări.

Înalta Curte de Casație și Justiție a strămutat procesul ansamblului Luminia din cadrtierul Europa de la Curtea de Apel Cluj, unde era în faza de recurs, după ce Tribunalul Cluj a hotărât anularea autorizațiilor de construire și a planurilor urbanistice.

Apreciind că există motive de bănuială legitimă, în sensul art.140 din Codul de procedură civilă, republicat, ÎCCJ a decis: ”Admite cererea prin care se solicită strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 4034/117/2015 aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj-Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal. Strămută judecarea cauzei la Curtea de Apel Oradea- Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.”

Art. 140 CPC: Temeiul strămutării
(1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică.
(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.

Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au invocat minuta CA Cluj și au depus la dosar practica judiciară la care s-a făcut referire în cererea de strămutare.

”Reprezentantul convenţional al petentei Cyane S.R.L. solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri cu privire la unul dintre motivele invocate în cererea de strămutare, constând în 3 adrese care atestă faptul că nu există o practică unificată a curţilor de apel învecinate. Totodată, arată că înscrisurile nu au fost depuse până la acest termen întrucât nu s-a aflat în posesia lor.

Apreciază că înscrisurile sunt necesare în susţinerea motivelor de bănuială legitimă, cu privire la îndoiala asupra imparţialităţii judecătorilor derivată din minuta întocmită de Curtea de Apel Cluj. Cu privire la utilitatea înscrisurilor depuse cu titlu de practică judiciară, lasă la aprecierea instanţei. (…)

Înalta Curte, după deliberare, încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată şi ia act că înscrisurile au fost comunicate părţilor adverse.”, se arată în motivarea încheierii ÎCCJ privind strămutarea.

Când s-a acordat cuvântul părţilor,  reprezentantul petentei Cyane SRL a solicitta admiterea cererii de strămutare, aşa cum a fost formulată, pentru motive de bănuială legitimă,  reprezentantul intimatei Asociația pentru Protecția Urbanistică a Clujului a cerut respingerea cererii de strămutare, iar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca au solicitat ”admiterea cererii de strămutare, pentru motivele invocate de petent în cererea de strămutare formulată”

Dosarul are termen de judecată la Curtea de Apel Oradea în 23 iunie.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina