fbpx

Încă un litigiu urbanistic important din Cluj, în care este reclamantă APUC, a fost strămutat

După cazurile ”Măceșului” și ”Luminia”, încă un proces urbanistic important din Cluj, în care este reclamantă Asociația pentru Protecția Urbanistică a Clujului (APUC) a fost strămutat. Este vorba de litigiul împotriva proiectului Grand Hill Residence din cartierul Bună Ziua, pierdut pe fond de reclamanți.

La cererea investitorului imobiliar pârât, Înalta Curte a strămutat recursul de la Curtea de Apel Cluj la cea din Suceava. Amintim că celelalte două procese strămutate, la Oradea și Alba, au fost pierdute definitiv de APUC, care a plătit cheltuieli de judecată de zeci de mii de lei. În cazul din Bună Ziua, vecinii persoane fizice s-au retras din dosar, rămânând doar firma Terastar (Grand Hotel Italia) și Asociația.

Seentința din aprilie din dosarul ”Grand Hill Residence” a fost atacată cu recurs de către APUC și Terastar SRL, firma familiei Batani, recursul fiind înregistrat în septembrie la Curtea de Apel Cluj.

Investitorul Gad Real Estate, prin avocații Gabriela Bucătariu și Mihai Lăpușan de la SCA Lăpușan și Asociații, a cerut și a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție strămutarea dosarului de contencios administrativ.

În 25 octombrie, ÎCCJ a pronunțat soluția: ”Admite cererea formulată de petenta GAD Real Estate SRL. Dispune strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 3455/117/2017 al Curţii de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Suceava – Secţia contencios administrativ şi fiscal. Păstrează actele îndeplinite. Definitivă.”

Interesant este că celelalte procese judecate în afara Clujului împotriva investitorilor imobiliari  – Synesis (cazul de pe strada Măcesului) – la Baia Mare si Alba, respectiv Cyane (ansamblul Luminia din cartierul Europa) la Oradea – au fost câstigate de către pârâți, fiind respinse acțiunile APUC.

Faptul ca toate aceste dosare au fost stramutate din Cluj, in conditiile in care admiterea unor cereri de stramutare e foarte rara, arata ca exista o problema serioasa referitor la modul si motivele pentru care APUC a castigat initial unele procese in Cluj: posibile legaturi dintre avocati si unii magistrati; magistrati care locuiesc in vecinatatea proiectelor, minuta Curtii de Apel Cluj, care poate fi considerate o antepronuntare a judecatorilor in acest gen de cazuri.

In acest dosar punctual, reprezentanții Gad Real Estate au sustinut constant ca nu este o chestiune de apărare a intereselor cetatenilor, ci un razboi comercial. Acest lucru pare a fi dovedit acum prin faptul ca, in recurs, au ramas doar Terastar – firma cu hotelul vecin proiectului, acuzată de la inceput ca finanteaza APUC in acest demers, si Asociația. Toti ceilalti vecini s-au retras. Mai mult, unii dintre cei care apareau initial pe lista de sustinere a APUC au fost morti la data semnarii. Sursele noastre spun ca angajati ai Terastar cautau vecini in zona care sa semneza, multi nestiind ce semneaza;

Practic, se repeta pattern-ul de actiune de la cazul ”Luminia”. Si acolo a existat un vecin om de afaceri (Sorin Gherman), care a apelat la APUC si au circulat diverse liste cu semnaturi de adeziune la asociație,  o serie de vecini negand apoi ca au semnat.

Pattern-ul pare ca se repeată si la cheltuieli de judecată. Procesul de suspendare a autorizațiilor în cazul Grand Hill a fost pierdut definitiv de reclamanți si au fost acordate cheltuieli de circa 5000 euro doar pentru una dintre parti – Luca Prest. Reprezentanții GAD au mentionat ca vor solicita cheltuielile pe cale separata. In dosarul de fond, castigat deja in prima instanță,  toti investitorii au declarat ca vor solicita cheltuieli de judecata pe cala separata. Daca vor castiga pana la final, cheltuielile solicitate vor depasi semnificativ 150.000 euro pentru ambii investitori.

Cine va fi bun de plata în această situație? Din nou APUC, care a mai plătit circa 200.000 cheltuieli în dosarele ”Măcelului” și ”Luminia”, și Terastar. Practic, APUC a intervenit intr-un razboi comercial. Ce parere au oare membrii onesti ai APUC despre modul cum e folosita asociatia? Cand avea victorii, președintele Elek Levente ere in prim plan. A castigat capital politic prin asta și a ajuns președinte USR. Cand lucrurile au inceput sa se împută, declara că nu se mai ocupa de procese și asociație, adică i-a cam lăsat baltă.

Motivele strămutării

Avocații Mihai Lăpușan și Gabriela Bucătariu

Avocații de la SCA Lăpușan și Asociații au arătat în cererea de strămutare că ”circumstanțele litigiului, calitatea părților și situația conflictuală de notorietate la nivel local, prezentată în public în mod denaturat, relevă faptul că părțile nu pot avea încredere în înfăptuirea actului de justiție în condiții de imparțialitate și obiectivitate de către judecătorii Curții de Apel Cluj.”

”Strămutarea soluționării recursurilor reprezintă astfel o măsură procesuală imperios necesară tocmai pentru a garanta respectarea dreptului pârâților la apărare în sensul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), cu toate garanțiile sale, mai precis cea cu privire la soluționarea cauzei de către un tribunal imparțial.

Astfel, prezenta cerere de strămutare este justificată de existenţa unor împrejurări strict obiective, de natură a da naştere unor presupuneri rezonabile în sensul că nepărtinirea judecătorilor instanţei competente a soluţiona această cauză ar putea fi ştirbită datorită împrejurărilor pricinii și a calității părților, precum și datorită unor relații conflictuale locale care afectează procesul civil în integralitatea sa.”, se arată în cerere.

În continuare vom prezenta în detaliu argumentele în favoarea strămutării, formulate de avocații Gabriela Bucătariu și Mihai Lăpușan:

”(1) Instanţa şi-a exprimat anterior poziţia cu privire la obiectul dedus judecăţii

 Curtea de Apel Cluj a stabilit prin minuta din 03.04.2015 unificarea practicii judiciare în sensul anulării hotărârilor de consiliu local prin care se aprobă planuri urbanistice fără a o motivare extinsă

Motivul principal susținut de recurenți cu privire la nelegalitatea HCL 2/2010 și subsecvent a autorizațiilor de construire este pretinsa nemotivare a acestui act administrativ de aprobare a PUZ.

În concret, recurentele pretind că nulitatea HCL 2/2010 rezultă din împrejurarea că   aceasta nu cuprinde chiar în conținutul său o justificare extinsă cu privire la oportunitatea aprobării acelor reglementări de urbanism de către autoritatea deliberativă.

Este esențial faptul că prin cererea de recurs, recurenta Terastar SRL cere în mod expres Curții de Apel Cluj să facă aplicarea considerentelor din propria minută din 03.04.2015 și să constate că HCL nr. 2/2010 ar fi nul, pentru nemotivare.

La polul opus, subscrisa am arătat că motivarea unui HCL de aprobare a PUZ rezultă de fapt din proiectul de hotărâre și avizele prealabile emise de compartimentele de specialitate, toate aceste operațiuni administrative prealabile fiind cele prin care este analizată oportunitatea.

Așadar, o importanță semnificativă în acest context, o are minuta din data de 03.04.2015 a Curții de Apel Cluj. Astfel, la nivel local este notoriu că, pentru așa-zisa unificare a practicii, Curtea de apel Cluj și-a exprimat deja o poziție clară și tranșantă cu privire la condiția motivării actelor administrative de aprobare a PUZ, în sensul că este necesară o motivare extinsă chiar în conținutul actului.

Această minută a devenit notorie prin articolele publicate în presa locală, dar și prin opinii a unor specialiști, astfel că existența ei influențează în mod indubitabil percepția justițiabililor cu privire la lipsa de imparțialitate a tuturor judecătorilor Curții de Apel Cluj, din moment ce există deja o poziție asumată în vederea unificării practicii acestei instanțe.

Consecutiv, există o bănuială legitimă că această chestiune litigioasă este considerată ca fiind clară de către această instanță (Curtea de Apel Cluj) și că nu se va mai proceda la o analiza efectivă a apărărilor intimatelor (subscrisei, intimatei Luca Prest SRL și autorităților publice emitente), ci la o validare de plano a argumentelor recurentelor care fac referire la această minută. Așadar, existența minutei Curții de Apel Cluj din data de 03.04.2015 confirmă necesitatea strămutării dosarului nr. 3455/117/2017, tocmai pentru a evita percepția subscrisei și a celorlalți intimați că soluția instanței de recurs este de fapt una prestabilită, de admitere de plano a recursului. Astfel, în ipoteza respingerii cererii de strămutare, exercitarea dreptului la apărare ar fi considerată de plano pur formală și irelevantă, în condițiile în care prin cererea de recurs se solicită Curții de Apel Cluj să facă aplicarea propriei minute (dată în unificarea practicii tuturor judecătorilor acestei instanțe) și să cenzureze sentința  primei instanțe, care ar fi ”îndrăznit” să își exercite independența și suveranitatea în soluționarea unei cauze, fără a ține cont de indicații care nu îmbracă forma unui RIL sau a unei hotărâri interpretative pronunțată în procedura de la art. 519 – 521 Cod pr. civ.

Au relevanță probatorie în acest sens atât minuta Curții de Apel Cluj, cât și articole de presă care fac referire la această minută ca fiind determinantă în ceea ce privește analiza condițiilor de legalitate a PUZ de către această instanță, dar și ca fiind un motiv de strămutare raportat la aparența de vădită imparțialitate a judecătorilor Curții de Apel Cluj în privința unor litigii care au ca punct de plecare un astfel de PUZ.

(2) Obiectul litigiului este susceptibil de analiză subiectivă în contextul scopului urmărit prin cererea de chemare în judecată

Miza litigiului este una semnificativă, în condițiile în care la nivel local se promovează necesitatea blocării prin demersuri judiciare a unor proiecte imobiliare de anvergură, pentru a evita aglomerarea excesivă a municipiului, în ciuda unei dezvoltări firești și necesare a orașului și a nevoii de locuințe.

Este esențial în acest sens faptul că actele administrative a căror anulare a fost solicitată vizează autorizarea unui proiect imobiliar de locuințe colective, situat într-o zonă dezvoltată doar în ultimii ani și tocmai în acest scop, la limita sudică a municipiului (cartierul Bună Ziua).

Totuși, în ciuda unei nevoi evidente de construire de noi locuințe într-un oraș aflat în plină dezvoltare, a fost promovată ideea că această dezvoltare ar trebui paralizată pentru că ea ar determina o aglomerare excesivă a orașului. Or, este esențial că în litigiul inițiat cu rea-credință în dosarul nr. 3455/117/2017 sunt estimate în mod exagerat și denaturat pretinsele efecte nefaste pe care le-ar determina construirea unor imobile de locuințe într-un cartier destinat acestora, fără să existe o analiză efectivă și un probatoriu adecvat cu privire la existența unui raport de cauzalitate și cu ignorarea soluției reale – respectiv realizarea lucrărilor de infrastructură de către autoritățile locale, aflate de altfel în lucru, și nicidecum blocarea unor proiecte autorizate în mod legal.

Astfel, are relevanță faptul că litigiul aflat pe rolul Curții de Apel Cluj este de notorietate în localitate și că pretinsa nelegalitate a actelor a fost amplu promovată de către reclamanți și în presa locală, interesele unor particulari fiind exprimate chiar și în cadrul procesului.

Miza litigiului este majoră, deoarece tranşează soarta investiţiilor imobiliare realizate în baza documentaţiilor de urbanism emise anterior noului PUG, cu repercusiuni asupra întregii evoluţii urbanistice din Cluj-Napoca. În acest context, apar în mod firesc interese sau grupuri de interese contrare, care în speţă, au antrenat un conflict extins la nivelul întregii comunităţi.

Și aceste aspecte relevă aparența vădită de imparțialitate a judecătorilor Curții de Apel Cluj. Astfel, percepția justițiabililor pe fondul multiplelor litigii destinate paralizării sau amânării unor/anumitor proiecte imobiliare este aceea că instanțele de judecată nu reușesc să fie imparțiale atunci când vine vorba de proiecte imobiliare care au ca scop o creșterea justificată a numărului de locuințe oferite pe piață (în contextul în care cererea este oricum mai mare decât oferta), acestea fiind percepute de către instanțe ca o sursă de aglomerare suplimentară.

(3) Calitatea părţilor implicate justifică strămutarea litigiului

Demersul judiciar din dosarul nr. 3455/117/2016 este promovat de APUC (Asociaţia pentru Protecţia Urbanistică a Clujului), o asociație al cărei președinte este un om politic, lider de partid, care își promovează imaginea ”selectând” anumite proiecte imobiliare ”de contestat” și anumiți investitori imobiliari

3.1. Potrivit practicii constante a Curții de Apel Cluj, APUC este considerată de plano, raportat la scopul pentru care ar fi fost înființată, un organism social interesat de ”protejarea din punct de vedere urbanistic a mun. Cluj-Napoca”, aspect de natură să genereze o bănuială legitimă cu privire la lipsa de imparțialitate.

În acest sens, are relevanță și faptul că în presa locală activitatea acestei asociații este elogiată și promovată, fără o analiză și prezentare concretă și obiectivă a demersurilor întreprinse. Totuși, caracterul civic al acţiunilor întreprinse de APUC este îndoielnic, în condiţiile în care aceste acțiuni au constituit o rampă de lansare în viaţa politică a președintelui asociației Elek Levente, în prezent și Președinte USR Cluj.

Mai mult decât atât, cel puțin la nivel de aparență, pentru publicul larg, Curtea de Apel Cluj consideră demersurile asociației ca fiind legitime, fără să verifice în mod real scopul urmărit de asociație și caracterul ilicit al demersurilor realizate.

În acest sens, învederăm că percepția, promovată chiar și de președintele asociației, este că activitatea APUC este protejată de instanțele de la nivel local, și pretins dezavantajată de orice alte instanțe, pentru că acestea din urmă nu ar porni de la premisa că demersurile țintite ale asociației, împotriva anumitor investitori sau anumitor proiecte, ar fi necesare pentru protecția urbanistică a orașului, pentru a se evita aglomerarea acestuia.

3.2. Cu privire la lipsa de legitimitate a demersurilor realizate de APUC până în prezent cu privire la proiectul subscrisei, are relevanță faptul în speța de față, APUC se află în coparticipare procesuală cu un investitor imobiliar din aceeași zonă (Terastar SRL) care a obținut documentații de urbanism în aceleași condiții ca și subscrisa (respectiv prin aprobarea unor documentații PUZ prin același tip de hotărâri de Consiliu Local pretins nemotivate). Firesc, din moment ce investitorul Terastar SRL sprijină activitatea asociației, în niciun moment asociația nu a contestat legalitatea documentaţiilor întocmite în favoarea acestuia.

În același sens, nu poate fi ignorată nici finalizarea unor litigii de urbanism similare, inițiate tot de APUC, prin încheierea unor tranzacții (în ciuda pretinselor nerespectări ale prevederilor în materie de urbanism pe care asociația pretinde că urmărește să le înlăture) și nici ”omisiunea” de a contesta proiecte imobiliare al căror impact a fost dezbătut și mediatizat:

– un imobil cu 25 de etaje de la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Comuna Floreşti, o zonă deosebit de aglomerată, dar cu privire la care totuși asociația nu a considerat necesar că ar fi trebuit amplu motivată oportunitatea realizării proiectului;

– imobile mixte, de locuințe colective și birouri, din centrul municipiului Cluj-Napoca (zona P-ţa Mihai Viteazul), cu regim de înălțime de până la 12 etaje (între casele cu 1 etaj existente în împrejurimi);

– proiectul Platinia, situat în zona centrală a municipiului (situat pe terenul fostei fabrici de bere Ursus), cu imobile de 11 etaje edificate şi care depăşeşte indicatorii urbanistici ai zonei.

Elek Levente

Or, aceste indicii că asociația acționează discreționar și că urmărește de fapt interesele private ale altor investitori sunt în mod uzual ignorate de către Curtea de Apel Cluj care în mod constant se raportează strict la scopul menționat formal în statut, pentru care ar fi fost înființată asociația și la imaginea creată în privința acesteia în presa locală, inclusiv în articolele publicate în scopul promovării liderului politic Elek Levente.

3.3. În ceea ce privește calitatea părților și modul în care aceasta influențează percepția publicului cu privire la lipsa de imparțialitate a Curții de Apel Cluj, facem referire în continuare și la conduita abuzivă a președintelui APUC, care este și președintele formațiunii politice USR și care se folosește în continuare de activitatea asociației pentru a se promova politic. Prin declarațiile denaturate din presa locală și raportat la vizibilitatea pe care acest om politic o are la nivel local, preşedintele APUC încearcă şi cel puţin la nivel de aparenţă reuşeşte să pună presiune pe instanţele de judecată investite cu soluţionarea unor demersuri judiciare aparţinând APUC. Astfel, ori de cate ori cade în pretenţii, APUC prin preşedintele său face acuzaţii grave şi neprobate cu privire la pretinsa lipsă de imparţialitate a judecătorilor, în speranţa ca va influenţa / pune presiune pe instanţele sesizate în alte demersuri.

Facem mai întâi referire la afirmaţiile publice ale preşedintelui APUC, Elek Levente, în legătură cu soluționarea în fond a dosarului a cărei strămutare o solicităm:

”Întrebat cum comentează faptul că se înmulțesc sentințele negative pentru asociație (vezi cazurile Luminia, Măceșului și cel de acum), Elek Levente a răspuns cu subînțeles: Ce treabă are asociația că justiția funcționează pe căi externe justiției. Dvs. considerați că sunt corecte sentințele? Eu zic că nu. Am speranțe că vor intra în normalitate. Sunt și alte instituții ale statului care au cunoștință de ce se întâmplă și nimic nu e etern. Asociația a fost creată cu un scop nobil și îl va păstra în continuare.

În același sens, preşedintele APUC a formulat acuzații deosebit de grave la adresa judecătorilor şi legat de acţiunea formulată de către membrii fondatori ai APUC dosarul nr. 4921/100/2014 (acţiune înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj şi strămutată de Înalta Curte la Tribunalul Maramureş).

După respingerea definitivă a acţiunii membrilor fondatori ai asociaţiei şi a cererii de intervenţie a APUC, într-un discurs politic deja repetitiv, președintele asociației pârâte (dl. Elek Levente) a prezentat soluțiile pronunțate în fond și în recurs ca fiind fundamental greșite și partizane unor interese aparținând investitorilor imobiliari care ar prevala față de pretinsele motive de nelegalitate (motive care în realitate au fost contrazise de probele existente la dosar, care au fost în mod corect evaluate de către instanța de fond și instanța de recurs, prin considerente care au la acest moment putere de lucru judecat).

În acest context în care critică în mod generic cele două hotărâri judecătorești și face totodată speculații cu privire la lipsa de imparțialitate a instanțelor, asociația pârâtă este prezentată ca fiind ”cel mai puternic si curajos spirit civic al Clujului din ultimii ani”, respectiv singura entitate care ar proteja municipiul față de abuzurile urbanistice care s-ar săvârși.

Mai mult, în numele asociației al cărei președinte este și probabil pentru a acoperi multiplele nereguli sesizate cu privire la activitatea asociației, dl. Elek Levente a solicitat și obţinut donații pentru ”salvarea asociației”, afirmând că:

Clujul nu este al smecherilor si cocalarilor însetați de bani până la disperare, nu este nici a coruptilor din serviciul de urbanism care au făcut averi colosale din salariu de bugetar, nici al firmelor de arhitectură care domină primăria, nici a politicienilor, foștilor milițieni sau sefi de companii de stat care construiesc abuziv si ilegal sub acoperire la Cluj. Clujul nu este nici a magistratilor incompetenti sau corupti si nici a foștilor magistrați care-si tranzactioneaza influența pe la diferitele instante judecătorești.”

Astfel, fără nicio referire la excedentul pe care l-a realizat asociația în anul 2017 din pretinsele activități fără scop patrimonial (Excedent evidențiat în bilanțul aferent anului 2017 ca fiind de 55.168 lei, ca diferență între veniturile semnificative de 126.555 lei si cheltuielile de 71.387 lei), pârâta a solicitat donații pentru plata cheltuielilor de judecată de 162.636,32 lei stabilite în solidar în sarcina pârâților în dosarul nr. 4921/100/2014.

Așadar, calitatea părţilor din proces şi modul în care această calitate a fost prezentată în mass-media a amplificat în mod artificial „conflictul” şi a influenţat in mod semnificativ opinia publică.

Mai mult însă, modul în care acționează reprezentantul legal al asociației (dl. Elek Levente), în încercarea de a se promova politic, dar mai ales pentru a pune presiune asupra instanțelor, contribuie la crearea unei bănuieli legitime în sensul lipsei de imparțialitate a instanțelor de la nivel local, cu scopul de a evita acest gen de expunere și acuzații, care chiar dacă nu sunt fondate, afectează imaginea și credibilitatea instanței.

În condiţiile unei mediatizări atât de intense la nivelul întregii comunităţi locale, se poate presupune în mod rezonabil faptul că magistraţii clujeni cunosc împrejurările cauzei, iar opinia lor este cel puţin „afectată” de modul în care acestea au fost prezentate, respectiv de modul în care se prezintă și funcționează APUC.

(4) Gradul avansat de publicitate a procesului în sine afectează actul de justiţie

Beneficiarii actelor administrative a căror suspendare se solicită au fost prezentați în mod peiorativ în presa locală, în antiteză cu reclamanta APUC și în baza unor declarații sau demersuri din partea acesteia. Gradul ridicat de notorietate al litigiului, datorat articolelor de presă constante și defăimătoare la adresa subscrisei, este de natură să afecteze imparțialitatea instanței de judecată învestită cu soluționarea definitivă a cauzei.

În acest sens, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse în probațiune (Anexa 4), fără absolut nicio justificare imaginea subscrisei a fost denaturată în presa locală, fiind formulate diverse speculații pornind de la simplul fapt că este vorba în esență de investitori străini. O parte din aceste articole au fost rezultatul demersurilor APUC, astfel cum am menționat anterior.

În presa locală au apărut în mod repetat numeroase articole defăimătoare cu privire la dezvoltările imobiliare făcute în Cluj de către subscrisa. În acest sens, atașăm în probațiune cele mai relevante dintre acestea, respectiv:

–   ”Fantoma din afacerea Gad Real Estate, dezvăluită de Gazeta de Cluj”[1]

-”Un offshore cipriot pune pe jar cartierul Bună Ziua. Probleme imobiliare[2]

–   ”Primăria Cluj îşi ignoră proprii cetăţeni. Construirea blocurilor cu 10 etaje de pe Trifoiului merge mai departe. Specialişti: În doi ani se va ajunge la un colaps pe Bună Ziua”[3]

–   ”Turnurile cu 10 etaje de pe Trifoiului rămân în picioare. Noul Consiliu Local instalat la Cluj e pregătit să condamne la colaps zona Bună Ziua”[4]

[1] http://gazetadecluj.ro/fantoma-din-afacerea-gad-real-estate-dezvaluita-de-gazeta-de-cluj/

[2] https://www.clujust.ro/un-offshore-cipriot-pune-pe-jar-cartierul-buna-ziua-probleme-imobiliare/

[3] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/54805-primaria-cluj-i%C5%9Fi-ignora-proprii-cetateni_-construirea-blocurilor-cu-10-etaje-de-pe-trifoiului-merge-mai-departe_-specialisti_-in-doi-ani-se-va-ajunge-la-un-colaps-pe-strada-buna-ziua#sthash.z6KteLWg.dpbs

[4] http://actualdecluj.ro/turnurile-cu-10-etaje-de-pe-trifoiului-raman-in-picioare-noul-consiliu-local-instalat-la-cluj-e-pregatit-sa-condamne-la-colaps-zona-buna-ziua/

Coroborând această imagine vădit peiorativă creată fără nicio justificare în privința subscrisei în presa locală, cu articolele de presă vizând protestele și demersurile inițiate de persoane juridice și fizice având interese în vecinătatea terenului subscrisei, există în mod indiscutabil bănuiala legitimă că judecătorii Curții de Apel Cluj nu sunt imparțiali în ceea ce privește blocarea (nelegitimă) a proiectului imobiliar inițiat de subscrisa.

Astfel, imparțialitatea judecătorilor din cadrul Curții de Apel Cluj este cel puțin în aparență afectată de eventuala empatie față de protestele locuitorilor din zonă pe fondul întârzierii de către autoritățile publice a lucrărilor propuse pentru fluidizarea traficului și / sau tocmai raportat la condițiile de trafic din întreg mun. Cluj-Napoca (care într-adevăr a devenit un oraș mai aglomerat, însă în mod firesc raportat la investițiile din ultimii ani).

(5) Relațiile conflictuale locale

În strânsă legătură cu precizările anterioare, articolele de presă depuse în probațiune relevă existența unui conflict între investitorii imobiliare care au calitatea de părți litigante (subscrisa și Luca Prest SRL), pe de o parte, și APUC, persoanele fizice și mai ales Terastar SRL (investitor care realizează locuințe în aceeași zonă), pe de altă parte. Acest conflict a fost manifestat inclusiv prin proteste mediatizate, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse în probațiune.

Având în vedere că acest conflict local este de notorietate în localitate și vizează o parte a comunității din Cluj-Napoca, există temeri rezonabile că judecătorii ar putea să fie influențați de opinia publică generată de fapt de interese private promovate, pentru care se urmărește în mod nelegitim blocarea acestui proiect de dezvoltare imobiliară.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina