clujust.ro

Grup de Lux își cere în instanță comisionul pentru ”lipeala” asociaților dintr-un mare proiect imobiliar

Agenția Grup de Lux cere în instanță ca o societate să-i plătească un comision de peste 100.000 de euro pentru că i-ar fi găsit un investitor imobiliar care a ridicat un ansamblu mare pe terenul deținut de prima firmă pe strada Fabricii.

Agenția imobiliară RE/MAX Grup de Lux a chemat în judecată firma Merlin Constructii SRL și pe administratorul acesteia, Septimiu Ștefan Munteanu, cerând să i se plătească:

  • suma egală cu 4% plus TVA calculată asupra valorii nete a convenției încheiate între pârâta Merlin Construcții SRL și SDC Imobiliare SRL, dar nu mai puțin de 100.000 de euro
  • suma egală cu 20% din valoarea comisionului datorat conform pct. 1, dar nu mai puțin de 20.000 euro, la cursuI BNR de schimb valutar de la data plătii efective, reprezentând daune ­interese compensatorii conform art. 7.3 din ContractuI de intermediere;
  • 27.060 euro reprezentând penalităti în cuantum de 30 euro pe zi de întârziere calculate incepând cu data de 05.02.2016 şi până la data formulării prezentei (26.07.2018), precum şi în continuare până la data plății efective, la cursul BNR de schimb valutar de la data plătii, conform art. 7.2. din Contractul de intermediere

Potrivit datelor de la dosar, Grup de Lux în calitate de prestator, pe de o parte, şi societatea Merlin Constructii şi Septimiu Ştefan Munteanu, în calitate de clienți, pe de altă parte, s-a încheiat Contractui de intermediere (reprezentare exclusivă) nr. 1591/06.02.2015, având ca obiect reprezentarea exclusivă a clientului de către agentie în vederea promovării imobilului teren situat în loc. Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, în suprafată totală de 10.228 mp, in scopul identificării unor terti interesati de achizitionarea acestuia sau de asocierea cu clientul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar pe acest teren.

Cei de la Grup de Lux susțin că și-au îndeplinit întocmai obligaţiile asumate in temeiul contractului, că au promovat imobilul în mediul online şi au trimis oferta exclusivă către agenţii REMAX şi către clienţii din baza de date a agenţiei, care în prealabil au fost contactaţi telefonic, către aiţi agenţi activi din piaţă, către firme de arhitectură şi projectare pentru a fi prezentată clienţilor lor, respectiv au organizat întâlniri între cei de la Merlin şi persoanele care s-au arătat interesate de încheierea unei convenţii cu aceştia.

”Am informat constant părăţii telefonic şi prin e-mail cu privire la toate aceste demersuri, mai exact am menţionat persoanele cărora le-a fost prezentată oferta şi care au vizionat terenul, dacă aceste persoane erau interesate şi eventualele propuneri avansate de acestea (inclusiv despre rezultateleintăinirlior agenţilor cu persoanele interesate), respectiv dacă apreciam oportună organizarea unei întâlniri între di, Munteanu şi potenţialui cumpărător/investitor. De altfel, agenţli subscrisei au organizat şi participat la astfel de întălniri dintre dl. Munteanu şi potenţiali cumpărători/investitori, sens în care ne-am şi deplasat în alte localităţi.”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Reprezentanții Grup de Lux au arătat că investitorul Ștefan Berciu a spus inițial că nu este interesat de zonă:

”În executarea obligaţiilor asumate în temeiul Contractului de intermediere, în data de 10.04.2015 unul dintre agenţii subscrisei, dl. Victor Lazăr, a prezentat oferta privind imobilul, inclusiv posibilitatea asocierii în vederea dezvoitării unui proiect imobiliar pe acesta, dlui Ștefan Berciu, mai întăi telefonic, iar ulterior prin e-maii.

in data de 14.04.2015, agentul subscrisei, dna. Cristina Ciobanu, l-a informat prin e-mail pe dl. Munteanu că Agentia a discutat despre oferta imobiliară cu dl. Ştefan Berclu şi aşteaptă opinia acestuia cu privire la proiectul imobiliar.

Tot în luna aprilie 2015, agentul subscrisei, dl. Victor Lazăr, a avut o nouă convorbire telefonică cu dl. Ștefan Berciu, in cadrul căreia aceasta din urmă i-a comunicat că zona în care se află imobilul nu prezintă interes pentru el şi colaboratorii săi.

Subscrisa am continuat promovarea imobilului şi am avansat discuţiile cu potenţiali cumpărători, care de altfel au şi făcut o ofertă de cumpărare în luna noiembrie 2015.”

În 2017, agenția imobiliară a aflat prin metode specifice că până la urmă Munteanu și Berciu s-au înțeles, dar nu au mai anunțat Grup de Lux.

”Ulterior expirării duratei contractuale, în prima parte a anului 2017, subscrisa am constatat cu surprindere că pe terenul care a făcut obiectul promovării de către Agenţie se construieşte un imobil.

Am căutat informatii despre acest proiect imobiliar şi pe internet. Folosind informaţiile care apăreau pe panoul de identificare a investiţiei afişat la locul executării construcţiel, agentul subscrisei Cristina Ciobanu i-a contactat pe reprezentanţii societăţilor menţionate, comportându-se ca un potenţial cumpărător interesat de achiziţionarea unui apartament din viitorul imobil.

Cu această ocazie, agentului i-a fost pus la dispoziţie un proiect al promisiunii de vânzare­cumpărare al apartamentului, din cuprinsul căruia am aflat că administratorul promitentei­ vânzătoare SDC IMOBILIARE S.R.L. este dl. Ştefan Berciu, care aflase despre imobilul teren şi proiectul de investiţie avut în vedere dl. Munteanu şi societatea MERLIN CONSTRUCŢII S.R.L. ca urmare a promovării efectuate de subscrisa în executarea Contractului de intermediere. lar pârâtul Munteanu a fost la rândul său informat despre faptul că oferta imobiliară fusese trimisă dlu, Ştefan Berciu, aşa cum am menţionat anterior.

Tot din conţinutul promisiunii reiese că promitenta-vânzătoare SDC IMOBILIARE S.R.L. urma să obţină dreptul de proprietate asupra apartamentului ce avea să facă parte din construcţia edificată asupra terenului înscris în CF nr. 319571 Cluj-Napoca în baza unui Contract privind acceptul de a construi şi respectiv a unui Antecontract de vânzare-cumpărare atestat de dl. avocat Teaha Mihai la data de 25.01.2016.

In mod logic, cele două contracte puteau fi încheiate de SDC IMOBILIARE S.R.L numai cu proprietarul terenului pe care urma să fie edificată construcţia, şi anume cu societatea MERLIN CONSTRUCŢII S.R.L.

Pârâţii nu ne-au informat cu privire la încheierea convenţiilor la momentul semnării acestora şi nici nu am avut cunoştinţă despre acestea din aIte surse.

Subscrisa (Grup de Lux – n.red) am aflat astfel că societatea SDC IMOBILIARE S.R.L. reprezentată de dl. Ștefan Berciu a încheiat cu societatea MERLIN CONSTRUCTII S.R.L. o înţelegere având ca obiect terenul din oferta imobiliară pe care subscrisa o prezentasem dlui. Berciu în luna aprilie 2015.

Tot din cuprinsul acelei promisiuni am aflat că la data de 10.08.2016, societatea părătă a obtinut Autorizaţia de construire nr. 1343 prin care s-a autorizat efectuarea lucrărilor de construcţie asupra terenului situat în str. Fabricii nr. 105 înscris în CF nr. 319571 Cluj-Napoca.

Având în vedere că societatea Merlin Constructii  a încheiat o înţelegere ca urmare a demersurilor Agenţiei, respectiv în baza unei informaţii puse la dispoziţie de subscrisa în executarea contractului, la data de 25.05.2017 subscrisa am comunicat dlui. Munteanu şi societătil MERLIN CONSTRUCŢII S.R.L. notificări de plată prin care le-am solicitat să achite comisionul datorat, daune-interese compensatorii şi penalităţi de întărziere conform Contractului de intermediere. Părăţii nu au dat curs solicitării de plată.”, se arată în acțiunea de la Tribunalul Specializat.

Potrivit celor prezentate de reprezentanții agenției, în iunie 2017 a avut loc o intălnire intre asociatul Grup de Lux, Răzvan Cuc şi Septimiu Munteanu, în care acesta din urmă a recunoscut încheierea convenţiei cu privire la imobilul ofertat lui Berciu  şi s-a arătat dispus să discute în vederea ajungerii la o înţelegere cu privire la sumele datorate în temeiul Contractului de intermediere.

”Discuţiile şi negocierile în acest sens au continuat, iar în luna septembrie 2017 a avut loc o nouă întălnire între reprezentanţii subscrisei şi dl. Munteanu, în cadrul căreia acesta din urmă a propus subscrisei să gestionez promovarea şi respectiv înstrăinarea apartamentelor din construcţia ce va fi edificată pe teren, iar comisionul obţinut în urma înstrăinării apartamentelor să acopere parțial comisionul datorat în baza Contractului de intermediere din 06.02.2015.

Practic, pârâtul a recunoscut datoria fată de subscrisa, dar a condiţionat plata de prestarea de către Agenţie de noi servicii. Având în vedere condiţiile propuse de pârâtul Munteanu, subscrisa  am comunicat acestuia că Agenţia nu îşi poate asuma promovarea şi înstrăinarea apartamentelor.”, susțin ce la Grup de Lux la instanță.

Numai că în februarie 2018, Munteanu le-a trimis un e-mail în care nega asocierea și datorarea comisionului.

”La data de 30.03.2018, subscrisa am trimis o nouă invitatie dlui. Munteanu în scopul de a încerca să găsim o modalitate de soluţionare amiabilă a divergentei. Invitaţia subscrisei a rămas fără răspuns. Sumele datorate subscrisei nu au fost achitate nici până în prezent, motiv pentru care am iniţiat prezentul demers judiciar.”, se arată în acțiune.

Firma Merlin Constructii nu a mai depus bilanț contabil la ANAF din 2011 și nu are date de contact (telefon, e-mail) pe internet, astfel că nu am reușit să contactăm un reprezentant al societății.

Comments

comentarii

Un accident a avut loc duminică noapte în localitatea Bucea din comuna Negreni. O adolescentă de 14 ani a murit în urma impactului.... Citește mai mult
Asta da dovadă de civilizație și de respectarea regulilor de circulație! După trotinetele aruncate în Canalul Morii, a venit rândul trotinetelor parcate în mijlocul străzii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!