Cei exmatriculați de la INM vor plăti inclusiv chiria decontată de către institut

CSM a detaliat pe larg ce reprezintă cheltuielile de școlarizare pe care un auditor exmatriculat de la INM va trebui să le achite în situația în care i se aplică această sancțiune.

Hotărârea nr. 75/2021 din 8 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021 și aduce clarificări cu privire la cheltuielile pe care cei exmatriculați de la INM trebuie să le acopere.

Forma anterioară a Regulamentului INM nu detalia în ce constau ,,cheltuielile de școlarizare, precizându-se doar că ,,În cazul exmatriculării din Institutul Naţional al Magistraturii, cel sancţionat este obligat să restituie indemnizaţia şi cheltuielile de şcolarizare.”

Conform modificărilor aduse regulamentului, în cheltuielile de şcolarizare va intra inclusiv  contravaloarea chiriei decontate auditorilor.

Totodată, și șefii Biroului de achiziţii publice şi informatică sunt numiţi, în condiţiile legii, din rândul funcţionarilor publici, până acum doar numirea șefilor Direcţiei economico-financiare şi administrative fiind numiți din rândul funcționarilor publici.

Hotărârea CSM nr. 75/2021:

ART. I
Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 16, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“ART. 16
(1) Şefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de directorul Institutului, din rândul personalului de specialitate juridică al Institutului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi al judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul Institutului, urmând a fi validaţi de Consiliul ştiinţific.
…………………………………………………………
(4) Şefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) sunt numiţi, în condiţiile legii, din rândul funcţionarilor publici.”

2. La articolul 38, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) Cheltuielile de şcolarizare reprezintă cheltuielile cu personalul de instruire implicat în procesul de pregătire profesională a auditorilor de justiţie, cheltuielile cu personalul de instruire implicat în examenul de absolvire al auditorilor de justiţie în cazul în care auditorul de justiţie participă la acest examen, cheltuielile cu decontarea materialelor didactice, cheltuielile de întreţinere suportate de Institut pentru spaţiile de cazare deţinute de acesta sau contravaloarea chiriei decontate, precum şi orice alte cheltuieli efectuate de Institut în legătură cu şcolarizarea auditorilor.”
ART. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Mihai-Bogdan Mateescu

Bucureşti, 8 aprilie 2021.
Nr. 75.

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns