fbpx

Az EOS KSI adósságbehajtót lekapcsolta a bíróság! Íme, az indok!

A híres EOS KSI adósságbehajtó cégnek perei vannak az egész országban a romániai lakosok bankok és Telecom felé felhalmozott tartozásai miatt, azonban egy kolozsvári ügyvédnő nyert ellenük a Gyualfehérvári Bíróságon. Az ügyvédnő védence a BCR-től vett fel hitelt, majd váratlanul az EOS KSI behajtóihoz került.

Az ügyfél 2005-ben kötött hitelszerződést a BCR-vel, 229.000.000 régi lej értékben. Egy ideig hűségesen fizette a hozzá tartozó részletet, míg 2008-ban a bank többé nem fogadta el a befizetést, rámutatva arra, hogy időközben az IFN CAPITAL FINANCE képviseletében eljáró EOS KSI Románia, az aktívák kezelőjeként átvette a követelést. Később ők is eladták azt a VARDE INVESTMENTS LIMITED számára, de az EOS KSI Románia továbbra is a követelés kezelője maradt. A gyulafehérvári lakos nem akart a behajtónak fizetni, mivel azzal semmilyen szerződéses megállapodást nem írt alá, azaz neki csak a bank felé volt tartozása.

2014, szeptemberében az adósságbehajtó cég kéréssel fordult egy bírósági végrehajtóhoz: végrehajtást kért az illető személy ellen. A gyulafehérvári ügyfél védője, a banki és végrehajtási eljárásokra szakosodott Ioana Bâlc ügyvédnő arra hivatkozott, hogy a követelés elévült, ugyanis már több mint három év telt el azt követően, hogy a bank a hitelt előrehozott esedékességűnek nyilvánította, még 2008-ban. Ez történetesen egybeesik az ügyfél által a bank felé intézett utolsó törlesztés időpontjával. Ily módon, 2014-ben, amikor a végrehajtási kérelmet benyújtották a bírósági végrehajtóhoz, a követelés már rég elévült volt.

Ioana Bâlc ügyvédnő kiemeli: „a banki követelések általános elévülési határideje 3 év, és ennek elérésével a követelés érvényesíthetőségi joga megszűnik”. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az elévülést a bíróság kell megállapítsa, ez önmagától nem vált ki jogi hatást. A Gyulafehérvári Bíróság megállapította, hogy a követelés 2011-ben  elévült.  

Még mielőtt az elsőfokú bíróság a határozatot kihirdette volna, az EOS már le is mondott a végrehajtásról, különben perköltség megfizetésére lett volna köteles. Rájött, hogy a panaszos nyerési esélye meglehetősen nagy. Mégis, a bíróság kijelentette, hogy „a hitelező végrehajtásról való lemondása nem zárja ki a panaszosnak azt a jogát, hogy a bíróságtól a végrehajtási kereset törvényességének és indokoltságának megvizsgálását kérje. Következésképpen, a panaszosnak érdekében áll a végrehajtási panasz fenntartására, mert a végrehajtásról való lemondásnak relatív következményei vannak és a későbbiekben a hitelező ismét kérheti a végrehajtást. Ezzel egy időben a panaszos által felhozott okok miatt a panasz jóváhagyásának sokkal komolyabb következményei lehetnek, például a teljes végrehajtási eljárás meghiúsítása.”

A végrehajtási panaszban több eljárásos kifogásra is rámutattak. Ilyen például egy banki hitel Kft által történő átvételi joga, vagy a bankhoz hasonló módon pénzügyi tevékenység végzéséhez való jog. Ezeket a bíróság azonban már nem vizsgálta meg, mivel előnyt élvezett az elévülésre való hivatkozás, melyet jóváhagyott.   

„Arra is hivatkoztunk, hogy a Varde Investments Limited, valamint az EOS KSI Románia Kft meglátásunk szerint nem törvényesek, mivel ezek egy banki hitelt nem vehetnek át, sem pedig banki kamatot nem számolhatnak fel, ugyanis erre vonatkozóan a Román Nemzeti Banktól engedélyt nem kaptak. Ezek alapján nem természetes az, ami ebben az ügyben történt: a behajtók és a bank egymásnak adogatták a panaszos hitelszerződését, aki már nem is tudta, hogy melyik hitelezőnek kellene fizetnie” – emelte ki Ioana Bâlc ügyvédnő.

A határozat nem jogerős, megfellebbezhető. Az EOS KSI Románia pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégnek több száz pere van az egész országban romániai lakosok bankok és telefontársaságok felé felhalmozott adósságai miatt.

(A magyar változatot a CLUJUST.RO megbízásából készítette Györgyjakakb Miklós igazságügyi fordító és tolmács.)

Comments

comentarii

Procesul în care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, a fost amânat 3 săptămâni.... Citește mai mult

Lasă un răspuns