Curtea Constituțională a Poloniei neagă supremația dreptului UE asupra Constituției

Curtea Constituțională a Poloniei: ,,Acordurile internaționale ratificate cu acordul exprimat în lege, cum ar fi TUE, se află în această ierarhie sub Constituție, care este cea mai înaltă lege din sistemul polonez al surselor de drept. Fiind parte a sistemului polonez de surse juridice din momentul ratificării și publicării în Jurnalul Legilor, acordul internațional trebuie să fie în conformitate cu Constituția.”

 

Tribunalul Constituțional polonez a decis că unele dispoziții ale tratatului UE sunt incompatibile cu Constituția Poloniei.

Regulamentele europene, în măsura în care organismele UE funcționează în afara limitelor puterilor conferite de Polonia, sunt incompatibile cu Constituția, a decis joi Tribunalul Constituțional. O dispoziție europeană care autorizează instanțele naționale să ocolească prevederile Constituției sau să se pronunțe pe baza normelor anulate a fost considerată neconstituțională.

Tribunalul Constituțional a recunoscut dispozițiile Tratatului UE care conferă dreptul instanțelor naționale să revizuiască legalitatea numirii unui judecător de către președinte și rezoluțiile Consiliului Național al Magistraturii privind numirea judecătorilor – incompatibilă cu constituția.

Tratatul UE parțial neconstituțional

– Organismele UE funcționează în afara limitelor competențelor acordate de Republica Polonia – a declarat președintele Tribunalului Constituțional, Julia Przyłębska (foto). Astfel, Tribunalul a decis că anumite dispoziții ale tratatului UE erau neconstituționale.

– Tratatul privind Uniunea Europeană autorizează sau obligă autoritatea care își exercită dreptul de a se retrage din punerea în aplicare a Constituției Republicii Polonia sau dispune aplicarea dispozițiilor legii contrare dispozițiilor Constituției, este incompatibilă cu Constituția – a spus judecatorul.

Tribunalul a declarat că legitimitatea organismelor UE de a stabili standardele în vigoare în Polonia există numai în măsura în care suveranul polonez, adică națiunea, este de acord cu acesta. Trebuie amintit că cetățenii polonezi, ca și cetățenii altor state membre, au un impact direct asupra alegerii membrilor organelor Uniunii Europene, inclusiv a judecătorilor CJUE “, citim în hotărârea Tribunalului Constituțional.

O opinie divergentă a fost prezentată de judecătorii Piotr Pszczółkowski și Jarosław Wrębak. – ,,Cred că procedura în acest caz ar trebui întreruptă din cauza inadmisibilității hotărârii Tribunalului Constituțional în acest caz” – a declarat judecătorul Pszczółkowski în justificarea votului său.

La. Joi, la ora 17.15, Curtea Constituțională a anunțat o hotărâre cu privire la cererea primului-ministru privind principiul supremației dreptului UE asupra dreptului național consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană. Tribunalul Constituțional a încheiat examinarea acestui caz în ședința din data de 7 octombrie 2021.

Tribunalul Constituțional informează:

  1. În hotărârea din 7 octombrie 2021, dosar ref. K 3/21, Tribunalul Constituțional, după examinarea cererii primului ministru, a decis că o încercare de a interfera cu sistemul de justiție polonez de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene încalcă principiul statului de drept, principiul supremației Constituției și principiul păstrării suveranității în procesul de integrare europeană. Tribunalul a declarat că puterile autorităților de stat din Republica Polonia nu pot fi exercitate de către autoritățile cărora Polonia nu le-a delegat, iar aplicarea în Polonia, pe baza hotărârilor CJUE, a normelor juridice neconstituționale anterior Constituției sau contrar Constituției înseamnă că Polonia își pierde suveranitatea legală.

În opinia Tribunalului Constituțional, modelarea sistemului de justiție în Republica Polonia aparține identității constituționale poloneze. Prin urmare, nu a fost transferat niciodată Uniunii Europene și rămâne competența exclusivă a legiuitorului polonez. Mai mult, conform prevederilor Constituției, un astfel de transfer nu poate avea loc niciodată. Tribunalul a declarat că hotărârile CJUE, care au interferat cu sistemul justiției poloneze, au intrat în sfera identității constituționale poloneze, dincolo de competențele UE.

  1. Tribunalul constituțional a declarat art. 1, primul și al doilea paragraf coroborat cu art. 4 sec. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în măsura indicată în dispozitivul hotărârii. Funcționarea organismelor UE în afara limitelor competențelor conferite de Republica Polonia în tratate este incompatibilă cu Constituția, iar consecința pierderii de către Constituție a trăsăturilor legii supreme a Republicii Polonia, având prioritate de validitate și aplicare .

Tribunalul Constituțional a declarat, similar cu hotărârea din 2005, ref. K 18/04, prezidat de președintele de atunci al Tribunalului Constituțional, Marek Safjan, că transferul competențelor către UE nu poate avea ca rezultat o situație în care Polonia nu poate funcționa ca stat suveran și democratic. Statele membre suverane, care încredințează Uniunii competențe pentru punerea în aplicare a obiectivelor comune, sunt de acord că legea creată de Uniunea Europeană ar trebui să acționeze direct în statele membre, făcând astfel o încălcare a înțelegerii existente a suveranității juridice a statelor. Prin urmare, niciun stat membru nu își exercită drepturile într-un mod categoric suveran, întrucât exercitarea drepturilor suverane de către fiecare stat membru trebuie să fie oarecum limitată de sfera competențelor delegate Uniunii Europene. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul căcă Uniunea Europeană, în calitate de administrator al acestor competențe, trebuie să le exercite respectând identitățile naționale și constituționale ale statelor membre și în cadrul principiilor proporționalității și subsidiarității.

Distincția dintre aria competențelor delegate și zona de competențe care rămâne la dispoziția exclusivă a statelor membre este, de asemenea, importantă pentru definirea limitelor așa-numitelor principiile primatului dreptului UE. Este evident că acest drept poate opera în Republica Polonia pe baza art. 91 din Constituție, direct și cu prioritate asupra statutelor numai în cadrul competențelor delegate, pe care Tribunalul le-a menționat anterior în hotărârile K 18/04, K 32/09 și, mai recent, în hotărârea P 7/20. Admiterea la starea de fapt în care Uniunea Europeană creează norme adresate Poloniei în afara ariei competențelor delegate și acordarea acestor norme avantajele priorității directe, nu numai față de legile naționale, ci și asupra Constituției, înseamnă o pierdere a suveranității juridice. Curtea a declarat categoric căcă nicio autoritate a Republicii Polonia nu o poate permite.

Tribunalul a afirmat că legitimitatea organelor UE de a stabili norme în vigoare în Republica Polonia există numai în măsura în care suveranul polonez, adică națiunea, este de acord, ceea ce a fost deja subliniat de Tribunalul Constituțional în hotărârea citată din 11 mai 2005. (numărul de referință K 18/04). Trebuie amintit că cetățenii polonezi, la fel ca cetățenii altor state membre, nu au o influență directă asupra alegerii membrilor organelor Uniunii Europene, inclusiv a judecătorilor CJUE.

  1. Tribunalul a mai constatat art. 19 alin 1 al doilea paragraf din TUE, în măsura specificată în dispozitivul hotărârii. În legătură cu cele de mai sus, pe baza legislației UE, instanțele poloneze nu pot ignora prevederile Constituției atunci când judecă și pronunță hotărâri pe baza dispozițiilor abrogate de Tribunalul Constituțional sau de Sejm. Mai mult, Tribunalul Constituțional a constatat că art. 19 alin 1 al doilea paragraf și art. 2 TUE, în măsura indicată în dispozitivul hotărârii. Aceasta înseamnă că instanțele poloneze nu pot controla legalitatea procedurii de numire a unui judecător, inclusiv actul de numire a unui judecător de către președintele Republicii Polonia și o rezoluție a Consiliului național al justiției privind prezentarea unui candidat la funcția de judecător. un judecător al președintelui, refuzând să recunoască o persoană numită în funcția de judecător de către președinte ca judecător.

Art. 19 sec. Articolul 1 al doilea paragraf din TUE prevede că statele membre se angajează să asigure o protecție juridică eficientă în domeniile reglementate de legislația UE. Din această dispoziție, CJUE își derivă competența de a judeca sistemul instanțelor poloneze. Cu toate acestea, printre competențele transferate de Polonia către UE, nu există o conturare a organizării sau a sistemului judiciar. De asemenea, nu există nicio îndoială că statele membre, în calitate de părți suverane la tratate, nu au autorizat organele Uniunii, nici să prezume competențe, nici să obțină noi competențe din cele existente, prin definirea limitelor competențelor conferite Uniunea.

  1. În știința dreptului, pe baza jurisprudenței Tribunalului Constituțional, se formulează uneori teza că, în cazul unui conflict inamovibil între dreptul UE și Constituția poloneză, sunt posibile următoarele consecințe: schimbarea constituției, schimbarea a dreptului european sau retragerea din UE. O astfel de afirmație ar putea fi considerată admisibilă în retorica academică, dar în practică nu este exactă. În primul rând, o coliziune inamovibilă apare foarte rar, dacă există, în afara teoriei juridice. Astfel, un comportament evident în cazul unui conflict de norme statutare este un dialog sincer reciproc, care rezultă din principiul loialității și al culturii europene. 
  2. În cele din urmă, trebuie reamintit că, în conformitate cu art. 87 sec. 1 din Constituție, sistemul surselor de drept ale Republicii Polonia arată o structură ierarhică. Acordurile internaționale ratificate cu acordul exprimat în lege, cum ar fi TUE, se află în această ierarhie sub Constituție, care este cea mai înaltă lege din sistemul polonez al surselor de drept. Fiind parte a sistemului polonez de surse juridice din momentul ratificării și publicării în Jurnalul Legilor, acordul internațional trebuie să fie în conformitate cu Constituția.

Astfel, Tratatul privind Uniunea Europeană, la fel ca orice acord internațional ratificat cu acordul exprimat în act, a devenit parte a sistemului juridic polonez în ziua publicării sale în Jurnalul de legi și ca urmare a ratificării sale. Prin urmare, în ierarhia surselor de drept, Tratatul privind Uniunea Europeană se află în sistemul juridic polonez sub Constituție, la fel ca orice acord internațional ratificat și, ca orice parte a sistemului juridic polonez, trebuie să respecte Constituția. Verificarea dacă este conformă cu Constituția, în totalitate sau parțial, intră în competența Tribunalului Constituțional, a cărui jurisdicție – în temeiul art. 188 pct. 1 din Constituție – include judecarea conformității acordurilor internaționale cu Constituția.

 

  1. Tribunalul are un rol special în sistemul polonez al organelor supreme ale autorității publice; susținând Constituția – un act juridic care întemeiază sistemul normativ polonez, acesta susține rudimentele securității și ordinii juridice și, astfel, de fapt, suveranitatea statului polonez.

Conform poziției bine stabilite a CJUE, jurisprudența sa nu numai că se dezvoltă, ci contribuie și la ordinea juridică a UE și, în consecință, a statelor membre ale UE, inclusiv a Republicii Polonia. Deoarece toate drepturile UE, fiind ierarhic subordonate Constituției Republicii Polonia, intră sub jurisdicția Tribunalului, ar trebui să se concluzioneze că nu numai actele normative definite în jurisprudența CJUE, ci și jurisprudența în sine, ca parte din ordinea normativă a UE, vor fi supuse, din punctul de vedere al respectării celui mai înalt act de drept din Polonia

Constituția Republicii Polonia, evaluarea Tribunalului.

Tribunalul, în spiritul principiilor cooperării sincere, dialogului, respectului reciproc și sprijinului, se abține de la exercitarea acestei competențe constituționale. Cu toate acestea, dacă practica activismului progresist al CJUE, constând în special în a interfera cu competențele exclusive ale autorităților statului polonez, în a submina poziția Constituției ca act juridic de rang superior în sistemul juridic polonez, în a pune sub semnul întrebării universalitatea valabilitatea și finalitatea hotărârilor Tribunalului și, în cele din urmă, punând în discuție statutul judecătorilor Tribunalului nu este abandonat, Tribunalul nu exclude că va exercita competența menționată și va revizui constituționalitatea hotărârilor CJUE, inclusiv eliminarea lor din sistemul juridic polonez.

Interpretarea CJUE „încalcă principiile structurale”

Întrebările adresate participanților la audiere au fost adresate, printre altele, de către judecătorul Piotr Pszczółkowski. Reprezentantul prim-ministrului Marek Szydło, răspunzând la acestea, a subliniat că, în cele din urmă, Tribunalul constituțional național este cel care decide dacă interpretarea adoptată de CJUE este obligatorie într-un stat membru al comunității. După cum a adăugat, această interpretare a CJUE adoptată în hotărârile chestionate de prim-ministru încalcă anumite principii structurale ale constituției poloneze și nu poate supraviețui într-o asemenea formă în cadrul autorității supreme poloneze. „Și acest lucru poate fi reglementat doar de Tribunalul Constituțional”, a adăugat Szydło. În opinia sa, verdictul Tribunalului constituțional, pentru care solicită prim-ministrul, ar juca un important rol complementar și de dezvoltare.

Va fi aceasta denunțarea Tratatului privind Uniunea Europeană?

Ministrul adjunct al afacerilor externe Paweł Jabłoński a fost întrebat dacă hotărârea Tribunalului constituțional nu va fi percepută ca o denunțare parțială a Tratatului privind Uniunea Europeană dacă argumentele cuprinse în cererea primului-ministru ar trebui să fie împărtășite. – Va fi un fel de redefinire, dar, în opinia Ministerului Afacerilor Externe, dacă s-ar adopta un verdict în conformitate cu propunerea, această redefinire s-ar limita în principal la confirmarea liniei de jurisprudență existente comune Tribunalului constituțional polonez cu alte curți constituționale din multe state membre – a răspuns el.

Potrivit șefului adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, anumite hotărâri ale CJUE duc la o situație în care aplicabilitatea constituției poloneze este pusă sub semnul întrebării. Când a fost întrebat despre posibilitatea ca Polonia să părăsească Comunitatea, Jabłoński a subliniat că instanțele din alte țări „au refuzat direct” să „aplice anumite hotărâri ale CJUE și, în același timp,„ nu părăsesc Uniunea Europeană și nu intenționează să face acest lucru “.

Adjunctul apărătorului drepturilor omului, Maciej Taborowski, a subliniat, la rândul său, că consecința cererii prim-ministrului ar fi o reducere a protecției cetățenilor polonezi în raport cu standardul UE. “Ne-am alăturat unei organizații internaționale (…) Există o dispoziție din tratat pe care am fost de acord. Iar statul membru trebuie să se adapteze la această dispoziție”, a spus el. El a menționat, de asemenea, că principala problemă a aplicației este că „nu se știe ce trebuie verificat”.

Reprezentanții Oficiului apărătorului drepturilor omului au fost întrebați de judecătorul Stanisław Piotrowicz cu privire la acuzațiile lor cu privire la metoda defectuoasă de numire a judecătorilor și cu privire la ce dispoziție a constituției încalcă faptul că membrii Consiliului Național al Magistraturii au fost numiți de parlament. – Întreaga procedură care conduce la această nominalizare este decisivă – a explicat Taborowski. Dr. Paweł Filipek, un alt reprezentant al Biroului, a adăugat că a fost o încălcare a ordinii constituționale, care include nu numai normele literale ale constituției, ci și, de exemplu, jurisprudența Tribunalului constituțional. – Înțeleg că nu puteți indica o regulă specifică care a fost încălcată – a replicat Piotrowicz.

– Faptul că Consiliul național al sistemului judiciar este format așa cum este, din perspectiva criteriului UE, ar putea funcționa chiar dacă ar exista un control judiciar ulterior. Dar influența politică a fost sporită și controlul judiciar a fost eliminat – aceștia sunt factorii care împreună dau naștere la îndoieli cu privire la independența abstractă a NCJ. Atașarea la o dispoziție a constituției nu are sens (…), există mulți alți factori care sunt luați în considerare – a spus Taborowski.

Moțiunea primului ministru privind superioritatea dreptului UE față de dreptul național

Ședința a fost amânată la 30 septembrie. Apoi, participanții la procedură au răspuns la întrebările judecătorilor timp de câteva ore. Ei și-au prezentat pozițiile la datele anterioare și s-au referit, de asemenea, la observațiile reciproce. Tribunalul examinează moțiunea șefului guvernului în complet prezidat de președintele Tribunalului constituțional.

Primul ministru Mateusz Morawiecki a trimis petiția Tribunalului Constituțional după hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene la începutul lunii martie cu privire la posibilitatea instanțelor de a controla corectitudinea procesului de numire a unui judecător. Așa cum a susținut la momentul respectiv Cancelaria primului ministru, cererea se referă la o soluționare cuprinzătoare a problemei conflictului dintre normele dreptului european și Constituție și la confirmarea jurisprudenței anterioare în acest sens.

Premierul a cerut Tribunalului Constituțional să examineze constituționalitatea a trei dispoziții ale Tratatului UE la problema constituționalității principiului primatului dreptului UE și a principiului cooperării sincere între Uniune și statele membre.

Dispozițiile pe care premierul vrea să le controleze, în sensul contestat, printre altele, îndreptățesc sau obligă autoritatea națională să se retragă din aplicarea constituției poloneze sau să dispună aplicarea dispozițiilor legale într-un mod care nu este în concordanță cu aceasta. Așa cum a fost subliniat în cerere, o astfel de înțelegere a dispoziției ridică „îndoieli constituționale de amploare și justificate, care nu găsesc nicio confirmare în textul tratatelor supuse controlului Tribunalului Constituțional”. Premierul a mai făcut apel, printre altele, împotriva unei norme din tratat în sensul căreia autorizează sau obligă autoritatea să aplice o dispoziție care și-a pierdut forța obligatorie în temeiul unei hotărâri a Tribunalului Constituțional.

Rezervele constituționale importante ale primului ministru sunt, de asemenea, ridicate de prevederile dreptului UE în sensul care dă dreptul instanței de a controla independența judecătorilor numiți de președinte și de rezoluțiile Consiliului Național al Justiției privind numirea judecătorilor.

Decizia CJUE privind modificarea Legii privind registrul instanțelor naționale

Depunerea cererii a fost anunțată după ce CJUE, ca răspuns la întrebările adresate de Curtea Administrativă Supremă din martie, a decis că „modificările ulterioare la Legea privind Consiliul Național al Magistraturii, care au condus la abolirea controlului judiciar efectiv al Deciziile Consiliului privind prezentarea către președinte a cererilor de numire a candidaților la judecătorii Curții Supreme pot încălca legea UE “.

Potrivit CJUE, dacă o instanță națională constată că aceste modificări încalcă legislația UE, este obligată să se abțină de la aplicarea acestor dispoziții.

Reprezentanții președintelui Republicii Polone, ai Sejmului, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai procurorului general susțin poziția primului ministru conform căreia constituția poloneză este superioară dreptului UE. Ombudsmanul nu este de acord cu moțiunea șefului guvernului.

Incoerență cu legislația UE

La 15 iulie, CJUE a decis că sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor din Polonia nu este în concordanță cu legislația UE. Cu o zi înainte, CJUE a obligat Polonia să suspende aplicarea dispozițiilor referitoare, în special, la competențele Camerei disciplinare a Curții Supreme, inclusiv în chestiuni precum ridicarea imunităților judiciare.

La 14 iulie, Tribunalul Constituțional, după ce a examinat problema Camerei Disciplinare a Curții Supreme, a decis că dispoziția Tratatului UE, pe baza căreia CJUE obligă statele membre să aplice măsuri provizorii în materia sistemului judiciar, este neconform cu Constituția poloneză.

La mijlocul lunii august, ca răspuns la răspunsul guvernului polonez către Comisia Europeană cu privire la Camera de disciplină, s-a scris că Polonia va continua reformele sistemului judiciar, de asemenea, în domeniile de responsabilitate ale judecătorilor. De asemenea, Consiliul de Miniștri a informat Comisia Europeană cu privire la planurile de lichidare a acestei Camere în forma sa actuală. La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a anunțat că a decis să ceară CJUE să impună penalități financiare Poloniei pentru nerespectarea deciziei privind măsurile provizorii din 14 iulie.

Sursa: polsatnews

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns