Cauză penală din Slovenia preluată de un tribunal din România

Curtea de Apel Bacău a dispus preluarea judecății unui cetățean român trimis în judecată în Slovenia pentru facilitarea consumului de droguri.

Prin referatul nr. 20/II/5/2022  înregistrat la data de 28.01.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău  a sesizat Curtea de Apel Bacău cu cererea de preluare a judecății formulată de Tribunalul Districtual Ljubljana privind pe inculpatul X X și propunerea de admitere a acestei cereri.

Examinând actele şi lucrările dosarului, CA Bacău a constatat următoarele:

”Prin cererea înregistrată la data de 05.11.2021 Tribunalul districtual Ljubljana a solicitat autorităților judiciare române preluarea judecății în dosarul nr. 1 K … privind pe inculpatul X X. Cererea a fost adresată Ministerului Justiției care a transmis-o Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău având în vedere că inculpatul are domiciliul în…

La cerere au fost anexate actele de urmărire penală, rechizitoriul Parchetului districtual Ljubljana și decizia #V Ks… din 07.07.2021 prin care s-a hotărât transferul procedurii penale privind pe inculpat în România.

Din înscrisurile amintite rezultă că acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. Kt xxKC/du  din 05.11.2020 al Parchetului Districtual Ljubljiana, Slovenia, pentru săvârșirea infracțiunii de facilitarea consumului de droguri interzise și de substanțe interzise prev. de art.  187 al.1,2  din codul penal sloven şi art. 2 al.1 din Legea 143/2000 din România  constând în aceea că în timp ce executa o pedeapsă privativă de libertate în Penitenciarul Maribor, din Slovenia, a trimis la data de 23.01.2020 concubinei sale, Y, la rândul ei deţinută în Penitenciarul Ig din Slovenia, cantitatea de 0,01 g de buprenorfină sub formă de praf, substanţa fiind ataşată cu bandă adezivă unei corespondenţe poştale adresată destinatarei la locul ei de detenţie.

Analizând îndeplinirea condițiilor necesare pentru ca această cerere să fie admisibilă, Curtea constată în primul rând că fapta pentru care inculpatul x x a fost trimis în judecată este incriminată și de legea penală română – art.2 al.1 din Legea 143/2000, buprenorfina regăsindu-se în  tabelul nr. II din acest act normativ, fiind încadrată în categoria drogurilor de risc.

În al doilea rând nu sunt incidente cazurile de respingere a cererii de preluarea judecății, conform art. 133 al.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, – nu s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale de 8 ani, fapta fiind comisă la 23.01.2020, iar inculpatul nu este cercetat de autoritățile judiciare române pentru aceeași faptă.

De asemenea,  nu este incident vreunul din motivele facultative de respingere a cererii de preluare prev. de art.133 al.2 din Legea 302/2004: inculpatul este cetățean român, are domiciliul/reședința principală în România …., este cercetat în numeroase cauze aflate pe rolul mai multor instanțe și a primit personal citațiile la adresa de domiciliu, unul din martorii audiați este cetățean român (concubina inculpatului) și va fi liberat din penitenciarul sloven în luna aprilie 2022, nu s-au identificat încălcări ale principiilor fundamentale ale ordinii juridice române în faza de urmărire penală.

Pentru aceste motive, în baza art. 131 al.5  din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată se va dispune preluarea judecăţii cetăţeanului român X X  pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev.de art.  187 al.1,2  din codul penal sloven şi art. 2 al.1 din Legea 143/2000 din România, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. Kt xxxKC/du din 05.11.2020 al Parchetului Districtual Ljubljana, Slovenia și stabilește că Tribunalul Neamț este instanța competentă să judece această cauză având în vedere domiciliul inculpatului  și infracțiunea pentru care este cercetat ce este de competența unei instanțe de acest grad.”

Comments

comentarii

După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult
Pentru a încuraja tinerii să se distreze responsabil, MedLife și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziție festivalierilor din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS (boli cu transmitere sexuală) din Europa Centrală și de Sud-Est.... Citește mai mult

Lasă un răspuns