fbpx
Acasă » PROCESE » Vanessa Youness a fost executată silit cu 300.000 euro de firma care i-a construit blocurile. Mai au un proces
Blocurile de pe str. Aurel Ciupe nr.3

Vanessa Youness a fost executată silit cu 300.000 euro de firma care i-a construit blocurile. Mai au un proces

Celebra Vanessa Youness Amal, amica lui Emil Boc, a fost executată silită pentru suma de 300.000 de euro de către firma care i-a construit blocurile de pe strada Aurel Ciupe din Cluj-Napoca, a căror autorizație a fost atacată de vecini.

Reprezentanții firmei Vell Construct din Bistrița-Năsăud susțin că suma de 300.000 de euro pentru care a fost executată Vanessa Youness trebuia achitată încă din noiembrie 2014, dar a fost plătită, prin exeuctare silită, în noiembrie 2017. Astfel că acum firma cere dobândă penalizatoare, iar Tribunalul Specializat Cluj i-a dat dreptate. Firma de construcții a intrat, între timp, în insolvență.

”Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta S.C. Vell Construct S.R.L. societate in insolventa, prin administrator judiciar Consult Management UV IPURL, in contradictoriu cu Youness Amal Vanessa.

Obliga parata sa achite suma de 414.819 lei reprezentand dobanda legala penalizatoare aferenta sumei de 1.402.489 lei, calculata pentru perioada 06 noiembrie 2014-06 noiembrie 2017.”, se arată în sentința Tribunalului Specializat.

Sentința a fost atacată cu apel, care se judecă la Curtea de Apel Cluj.

Potrivit datelor de la dosar, ”reclamanta a arătat că la data de 24.06.2008, între Vell Construct SRL, în calitate de executant, și pârâta Youness Amal Vanessa, în calitate de beneficiar, s-a încheiat un contract de antrepriză având ca obiect edificarea a două blocuri de locuințe (Corp A si Corp B) pe terenul proprietatea pârâtei situat în Cluj-Napoca, strada Aurel Ciupe nr. 3 jud. Cluj.

Conform prevederilor contractuale, executarea lucrărilor de construire trebuia să se realizeze cu materialele și manopera antreprenorului (reclamanta), prețul de execuție fiind un preț forfetar – global, fix de 300 Euro/mp construit. Desocotirea părților în urma contractului de antrepriză urma să se realizeze prin darea în plată a corpului B de clădire în favoarea reclamantei, cu condiția finalizării integrale a lucrărilor de construire. În cazul în care contractul de antrepriză înceta din alte motive (ex. rezolutiune din inițiativa pârâtei etc), desocotirea părților urma a se realiza prin plata contravalorii lucrărilor executate de reclamantă.

Reclamanta (Vell Construct – n.red) a susținut că a executat lucrările de construire în favoarea pârâtei conform prevederilor contractuale, însă pe fondul unor suspendări succesive ale autorizației de construire și a unor neînțelegeri cu pârâta care solicita continuarea lucrărilor deși acestea erau suspendate, la data de 15.03.2010 aceasta i-a comunicat reclamantei rezoluțiunea contractului de antrepriză și i-a interzis accesul pe șantier.

La data la care pârâta i-a comunicat reclamantei rezolutiunea contractului, lucrările de construire a celor două blocuri de locuințe erau finalizate în proporție de 95%.

Ca atare, în executarea contractului de antrepriză, pârâta a devenit datoare reclamantei cu contravaloarea lucrărilor de construire executate în favoarea acesteia.

Conform prevederilor contractuale (art. XII) antreprenorul (reclamanta) avea dreptul de a primi sumele datorate de pârâtă în baza contractului de antrepriză după întabularea construcției în cartea funciară.

Cele două construcții au fost întabulate în cartea funciară la data de 31.08.2012 (CF … Cluj-Nappoca sub CI si C2), obligația pârâtei de plată a contravalorii lucrărilor de construire datorate reclamantei devenind astfel exigibilă.

Întrucât pârâta a refuzat să achite contravaloarea lucrărilor de construire, reclamanta a fost nevoită să formuleze acțiunea din dosarul nr. … înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, acțiune în urma căreia pârâta a fost obligată să achite suma totală de 305.420 Euro cu titlu de contravaloare lucrări construire (sentința civ. nr. 3192/2015, definitivă prin dec. civ. nr. 224/2017 a Curții de Apel Cluj, irevocabilă prin respingerea recursurilor).

Suma de 305.420 Euro a fost achitată reclamantei abia la data de 06.11.2017, în urma derulării unei proceduri de executare silită a pârâtei, cuantumul în lei al acestei sume fiind de 1.420.489 lei.”

Avocații Vanessei Youness au susținut în instanță: ”în legătură cu Autorizația de Construire nr. 1194/24 iulie 2008, a existat un litigiu având ca obiect suspendarea și anularea acestui act administrativ. Litigiul a format obiectul dosarului nr. …., aflat pe rolul Tribunalului Cluj, iar în cadrul acestuia s-a dispus, prin încheierea de ședință din data de 19 decembrie 2008, admiterea cererii de suspendare a executării autorizației de construcție menționate: această suspendare a durat până la data de 2 aprilie 2009. când, în Dosarul nr. …, Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat de către Youness Vanessa împotriva încheierii de suspendare și cererea de suspendare a fost trimisă spre rejudecare.

În consecință, părțile au convenit semnarea Actului adițional nr. 1/16, prin care a fost modificat termenul de executare și predare a construcțiilor, împrejmuirii, căilor de acces, aleilor, precum și utilităților, fiind stabilită scadența obligației de finalizare a întregii construcții la data de 31 august 2009.

Până la noua dată stabilită pentru finalizarea și predarea lucrărilor nu a mai intervenit niciun caz de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor. Într-adevăr, autorizația de construire 1194/24 iulie 2008 a mai fost suspendată, însă această a doua suspendare a intervenit la 16 septembrie 2009, ulterior datei la care lucrările ar fi trebuit să fie finalizate de către Vell Construct.

Prin urmare, Vell Construct nu a respectat termenele pentru etapele de execuție, fiind vorba atât despre cele stabilite prin contractul de antrepriză, cât și despre cele stabilite prin actul adițional, astfel încât nu a finalizat toate lucrările de construire la care s-a angajat. De-a lungul perioadei contractuale, reclamanta a înregistrat în mod constant întârzieri semnificative în executarea contractului, în final abandonând șantierul și lăsând construcția nerealizată.

Observând că reclamanta nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale după 6 luni de la scadența stabilită prin actul adițional, la 5 februarie 2010, pârâta a notificat Vell Construct, solicitându-i finalizarea lucrărilor și i-a amintit totodată că întârzierile în executare vor atrage rezoluțiunea de drept a contractului, în temeiul art. XII din contract.

Având în vedere că Vell Construct nu a dat curs solicitărilor pârâtei, la 22 martie 2010 , Youness a notificat reclamanta, comunicându-i că a intervenit rezoluțiunea de plin drept a contractului, în conformitate cu prevederile din art. XII din contract. Având în vedere cele menționate mai sus, rezilierea contractului a intervenit din culpa exclusivă a reclamantei. Odată cu rezilierea contractului, a intervenit și rezoluțiunea antecontractului de vânzare-cumpărare, cele două convenții fiind interdependente.

În vederea finalizării lucrărilor, apelanta-pârâtă a apelat la serviciile unui alt antreprenor, care să execute în locul reclamantei toate lucrările de remediere, completare, corecție. Cu acest prilej, s-a încheiat și un proces-verbal prin care s-a constatat cu exactitate stadiul lucrărilor deja efectuate, precum și lucrările ce sunt necesare pentru aducerea imobilului la stadiul avut în vedere în proiect.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns