Acasă » ȘTIRI » Tribunalul Cluj a dispus ca Statul Român să redevină proprietarul terenului pe care este centrul comercial VIVO

Tribunalul Cluj a dispus ca Statul Român să redevină proprietarul terenului pe care este centrul comercial VIVO

Tribunalul Cluj a dispus ca Statul Român să redevină proprietarul terenului pe care este centrul comercial VIVO din Florești, dar a respins cererea de ridicare a construcțiilor de pe teren. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Solutia pe scurt:

”Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE în contradictoriu cu pârâtele UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ şi STAŢIUNEA DIDACTICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ MĂNĂŞTUR, fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge, ca lipsit de obiect, petitul din cererea de chemare în judecată privind constatarea nulităţii absolute a actului de parcelare şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1517/1999 de BNP Valeria Buduşan, pentru suprafaţa de 137.678 mp.

Respinge, ca lipsit de obiect, petitul din cererea de chemare în judecată modificată privind încetarea/constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă nr. 1057/07.06.2006 şi a actului adiţional nr.1 autentificat prin încheierea nr. 2015/23.08.2013, încheiat între pârâtele OTP BANK NYRT şi POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA.

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de nelegalitate a Hotărârii nr. 18/1998 emisă de pârâtul CONSILIULUI LOCAL FLOREŞTI.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind petitul din cererea de chemare în judecată având ca obiect obligarea pârâtei POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA la ridicarea construcţiilor edificate pe terenul în litigiu.

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE în contradictoriu cu pârâtele AGROINDUSTRIALA SA şi POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA şi în consecinţă:

Obligă pârâta POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 347.678 mp, înscris iniţial în CF 3469 Floreşti, transcris în CF 4532 Floreşti.

Dispune rectificarea înscrierilor din CF 4532 Floreşti, în sensul radierii dreptului de proprietate înscris sub B1, prin încheierea CF nr. 14841/1998, în favoarea pârâtei AGROINDUSTRIALA SA şi reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român, în CF 3469 Floreşti.

Respinge, ca neîntemeiat, petitul din cererea de chemare în judecată având ca obiect obiect obligarea pârâtei POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA la ridicarea construcţiilor edificate pe terenul în litigiu.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Cluj, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică din 20.06.2019.”, se arată în minuta sentinței citate de stiridecluj.ro

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina