fbpx

Sentința prin care o tânără avocat stagiar a obținut indemnizația de sprijin Covid a rămas definitivă

După pronunțarea deciziei definitive, tânăra avocată din Suceava a declarat pentru Clujust: ”îmi doresc să trezesc în rândul oamenilor un drept de care unii dintre ei au uitat: acela de a lupta pentru drepturile lor.”

Curtea de Apel Suceava a respins recursul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială împotriva sentinței Tribunalului Suceava din noiembrie 2020, prin care Agenția a fost obligată să-i plătească avocatei indemnizația de sprijin Covid stabilită de OUG 30/2020.

Solutia pe scurt: ”Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 7.06.2021.”

”Merită să lupți pentru a îți câștiga dreptul. Cu toate că legea îți conferă un anumit drept, din păcate există funcționari din cadrul instituțiilor publice care, în loc să lucreze în spiritul și litera legii, aceștia lucrează doar în litera legii. Iar mai mult de atât, chiar și împotriva cetățeanului. Este o problemă la nivel național, nu doar aceasta cu privire la indemnizațiile de sprijin Covid, ci în multe alte privințe când oamenii se izbesc de refuzul, indiferenţa, aroganța funcționarilor și încetează să mai lupte pentru drepturile lor. Eu nu am făcut-o și nu o voi face niciodată. Voi lupta pentru mine și pentru clienții mei toată viața. Prin acest proces câștigat, îmi doresc să trezesc în rândul oamenilor un drept de care unii dintre ei au uitat: acela de a lupta pentru drepturile lor.”, a declarat avocata Cristina Bucșă pentru Clujust.ro

Extras din motivarea sentinței rămase definitive:

”In cauza dedusă judecății, reclamanta a îndeplinit condițiile formale (depunerea cererilor și a actelor necesare), iar în ceea ce privește condițiile de fond (în luna pentru care solicită indemnizația să fi realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020), pârâta a apreciat că nu sunt îndeplinite atâta vreme cât reclamanta nu a realizat venituri în lunile martie – mai 2019 și astfel nu au punctul de referință la care să raporteze scăderea de 25% a veniturilor, conform prevederilor OUG nr. 30/2020.

Reclamanta a susținut că este avocat stagiar din data de 21.01.2020, astfel încât la nivelul anului 2019 nu a realizat niciun venit din această activitate.

Instanța arată că situația avocatului stagiar nu este expres reglementată de actele normative mai sus nłenționate, dar trebuie avut în vedere scopul acestora. Prin aceste ordonanțe s-a urmărit sprijinirea unor categorii de persoane a căror activitate a fost afectată în perioada stării de urgență. Cele două condiții de fond impuse prin ordonanțe urmăresc stabilirea unor criterii de desełnnare a titularilor măsurilor de protecție socială. Or, În contextul în care pentru avocații titulari și care au realizat anumite venituri în anul anterior, se prevede acordarea indemnizației, cu atât mai mult pentru un avocat care și-a început stagiul în ianuarie 2020 și a cărui activitate a fost de asemenea afectată de situația epidemiologică, ar trebui sa beneficieze de sprijin.

Pentru a beneficia de indemnizație, pentru avocați se prevede o dublă condiționare să ai cu 25 % mai puțin încasări decât în anul anterior ( un prag minim), dar să nu ai încasări mai mari de un anumit prag valoric ( un prag maxim).

In cazul reclamantei prima condiție, a pragului minim, nu este aplicabilă, tocmai pentru că aceasta nu a avut deloc încasări în anul 2019. Or, este evident că nu poate coborî sub un prag care, în cazul său și din motive obiective, nici nu a existat.

In acest caz urmează a fi verificată cea de a doua condiție. Din actele de la dosar rezultă că reclamanta nu a depășit pragul maxim, motiv pentru care instanța apreciază că aceasta este îndreptățită să primească indemnizația solicitată pentru intervalul martie- mai 2020.

Dar, trebuie arătat că pentru luna martie 2020, reclamanta a primit indemnizația, astfel încât prin prezenta hotărâre instanța reține doar că reclamanta are dreptul la indemnizație și pentru această luna, dar va obliga pârâta să îi achite indemnizația în condițiile art. XV alin. l i din OUG nr. 30/2020, modificata și completată prin OUG nr. 53/2020 numai pentru lunile aprilie- mai 2020.

Referitor la dobânda legală, instanța arată că potrivit dispozițiilor codului civil ” Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării.

(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor și beneficiul de care acesta este lipsit.”.

Dacă actualizarea cu indicele de inflație urmărește păstrarea valorii reale a obligației bănești la data efectivă a plății, având un caracter compensatoriu, ce rezidă în faptul că repară partea din beneficiul nerealizat care nu este acoperit de dobândă, dobânda legală reprezintă prejudiciul pentru beneficiul nerealizat având natură juridică diferită de actualizarea cu indicele de inflație”.

Așadar, reclamanta are dreptul la plata dobânzii legale.

In ceea ce privește solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de daune morale, tribunalul arată că acest petit trebuie dovedit.

Reclamanta a susținut faptul că în perioada stării de urgență i-a fost foarte greu să se descurce cu veniturile mici realizate.

Instanța arată că situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a afectat, la diferite niveluri ( economic, social, psihologic și mental) întreaga populație, astfel încât situația reclamantei nu este una specială care să justifice daunele pretinse, mai ales că textul legal nu prevede în mod expres avocații stagiari. Pârâta nu a respins cererile reclamantei încălcând legea, ci a făcut o aplicare diferită a textelor de lege incidente.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 18 din legea nr. 554/2004, tribunalul va admite în parte cererea în sensul că va oblig pârâta la plata către reclamantă a indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. pentru lunile aprilie și mai 2020 și la plata dobânzii legale aferente începând cu data scadenței fiecărei sume și până la data plății efective, va respinge ca nefondate celelalte pretenții”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns