fbpx

Sentință de condamnare cu executare a Judecătoriei Turda, anulată pentru că, surpriză, inculpatul e și avocat

Sentința de condamnare la 2 ani și 10 luni închisoare cu executare a fostului director al Salinei Turda, pronunțată de Judecătoria Turda, a fost anulată de Curtea de Apel Cluj pe motiv că instanța nu era competentă având în vedere că inculpatul deține și calitatea de avocat în Baroul Cluj, chiar dacă e suspendat de mai mulți ani.

Este vorba de fostul director al Salinei Turda,  Simion Vasile Tot, condamnat la 2 ani și 10 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu de către judecătoarea Luminița Filip, președintele Judecătoriei Turda.

Tot este acuzat că, în cursul anului 2014,a încheiat în calitatea sa de director general al SC Turda Salina Durgău SA, societate comercială pe acțiuni, având acționar unic UAT Municipiul Turda, un contract de muncă, prin care societatea reprezentată de el, îl angaja pe el însuși în funcția de specialist în relații publice, pentru un salariu lunar de 5.570 lei.

Curtea de Apel Cluj a admite apelul promovat de inculpat impotriva sentintei penale nr. 376 din data de 10 noiembrie 2020 a Judecatoriei Turda.

”Admite exceptia nulitatii absolute invocate de inculpat T.V.S. Constata incidenta dispozitiilor art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedura penala referitoare la incalcarea prevederilor privind competenta dupa calitatea calitatea persoanei a instantei Judecatoriei Turda si a judecatorului de camera preliminara de la Judecatoria Turda si, pe cale de consecinta:

Desfiinteaza in totalitate sentinta penala nr. 376 din 10.11.2020 a Judecatoriei Turda si incheierea penala nr. 224/16.03.2020 a judecatorului de camera preliminara de la Judecatoria Turda si dispune trimiterea cauzei in camera preliminara la instanta competenta, Curtea de Apel Cluj pentru verificarea legalitatii administrarii probelor, a efectuarii actelor de urmarire penala, a competentei si legalitatii sesizarii instantei.

Cheltuielile judiciare in camera preliminara, la judecata in fond si apel raman in sarcina statului.”, se arată în minuta deciziei.

La Curtea de Apel, întrebat fiind de ce nu a spus la fond că este și avocat, Vasile Simion Tot a răspuns că nu a arătat în fața instanței că are calitatea de avocat, întrucât nu a fost întrebat, cu toate că prim procurorul care a instrumentat dosarul știa că are această calitate, întrucât procurorul a mers să susțină examenul de intrare în profesie, exact când dânsul a mers să susțină examenul de intrare în magistratură. Arată că de principiu, a discutat aceste aspecte cu procurorul.

Tot la interpelarea judecătorilor Crții, a precizată că, cu ocazia luării declarației, a spus că este consilier juridic, întrucât acea profesie o avea la momentul luării declarației – consilier juridic la Compania de Apă Arieș – Turda

Surse judiciare spun că la dosar există CV-ul lui Tot, în care apare faptul că a intrat în Baroul Cluj în 2003, dar acest aspect nu a fost observat de judecătorul fondului.

De asemenea, Tot a declarat la Curte că pe cameră preliminară la Turda nu a participat întrucât nu a fost citat.

Apărătorul inculpatului  a arătat că art. 38 al. 1 lit. „d” din Codul de procedură penală prevede competența Curții de Apel în judecarea unor infracțiuni săvârșite de către avocați, este neechivocă. A depus la dosar și practică judiciară care stabilește în mod cert faptul că, chiar dacă, calitatea avocatului este suspendată, asta nu înseamnă că acesta și-a pierdut calitatea de avocat. Implică imposibilitatea exercitării profesiei și nu încetarea acesteia. Art. 28 din Legea 51 prevede clar situațiile în care o persoană poate să aibă calitatea de avocat suspendat, iar art. 27 din aceeași lege, prevede clar situațiile în care această calitate încetează.

Din punctul său de vedere această calitate nu a încetat niciodată, astfel că la momentul la care se presupune că s-a încheiat contractul de muncă cu încălcarea dispozițiilor legale, inculpatul avea această calitate. Art. 281 al. 1 lit. „b” este neechivoc în a stabili faptul că în aceste situații, instanța care a pronunțat hotărârea, este instanță inferioară în grad, intervine sancțiunea nulității absolute, Nulitate care poate să fie constatată din oficiu, chiar în apel. Efectele nulității se extind inclusiv asupra camerei preliminare, întrucât nici instanța investită cu soluționarea cauzei pe cameră preliminară, nu era competentă, fiind o instanță inferioară.

Reprezentantul Ministerului Publica a apreciat excepția nulității absolute întemeiată, motiv pentru care a solicitat admiterea acesteia.

În motivarea Deciziei penale nr. 366/A/2021 a CA Cluj se arată următoarele:

”Din înscrisurile depuse la dosar odată cu memoriul de apel inculpatul Tot Vasile Simion a atestat că deține calitatea de avocat în Baroul Cluj, unde a fost numit avocat definitiv prin Decizia nr. 1 din data de 16.01.2003, fiind înscris pe lista avocaților defintivi (fila 12 dos apel). Ulterior, inculpatul a fost suspendat o perioadă de timp din profesie ca urmare a neplății contribuției datorate Baroului sau ca urmare a ocupării unei funcții publice, fără însă ca aceste suspendări să atragă pierderea calitatății de avocat, în sensul că pe toată durata de timp din anul 2003 până în prezent inculpatul a avut calitatea de avocat. Această împrejurare nu a fost cunoscută organelor judiciare, inculpatul însuși contribuind la această stare de neclaritate, inclusiv la audieri, când a afirmat că are ocupația de „consilier juridic”.

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. 1 lit. d Cod procedură penală infracțiunile săvârșite de avocați sunt judecate în primă instanță de Curțile de apel, iar potrivit art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, încălcarea dispozițiilor privind competența materială sau după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești determină aplicarea nulității absolute ce poate fi invocată în orice stadiu al procesului (alin. 3 al aceluiași articol).

Așa fiind, cum judecata în primă instanță a fost realizată de Judecătoria Turda, instanță necompetentă sub aspectul calității deținute de persoana inculpatului Tot Vasile Simion , avocat în Baroul Cluj, Curtea va constata că excepția nulității absolute ce constă în încălcarea prevederilor privind competența după calitatea calitatea persoanei a instanței Judecătoriei Turda prev. de art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală este întemeiată.

La fel, Curtea va constata că, pentru aceleași motive, cazul de nulitate absolută prev. de art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală este incident și în raport de judecătorul de cameră preliminară care a statuat asupra legalității sesizării instanței și a competenței acesteia.”

Recent, într-un al doilea dosar al lui Tot, Judecătoria Turda și-a declinat competența

Solutia pe scurt: ”Conform prevederilor art 50 Cod de procedură penală, art 38 aliniat 1 litera d Cod de procedură penală, declină către Curtea de Apel Cluj competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpatul T V S trimis in judecată pentru comiterea infracţiunii de abuz in serviciu prev de art 13 indice 2 legea 78/2000 raportat la art 297 aliniat 1 Cod penal cu aplicarea art 35 aliniat 1 Cod penal – admiţând excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Turda Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.03.2021”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns