fbpx

S-a întors roata: Recuperator de creanțe executat de oamenii a căror locuință a vândut-o pe nedrept. MOTIVARE

Dreptate pentru oameni. Un recuperator de creanțe care i-a executat silit acum cinci ani și le-a vândut locuința la licitație a fost obligat de Judecătoria Cluj-Napoca să le plătească aproape 43.000 de euro, reprezentând valoarea imobilului vândut. Asta deoarece toate actele de executare silită au fost anulate definitiv, după licitație, în instanță.

Av. Călin Iuga

Avocatul Călin Iuga, spaima recuperatorilor de creanțe, a mers mai departe după ce a obținut celebra decizie definitivă, prin care s-a stabilit că creanțele cesionate de bănci la recuperatori nu pot fi puse în executare, și a cerut întoarcerea executării. Scopul acțiunii a fost recuperarea pentru debitorii executați a banilor obținuți de Suport Colect SRL prin vânzarea la licitație, organizată de un executor, a unui apartament.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis acțiunea avocatului Iuga și a obligat Suport Colect, la care a cesionat BCR creanța, să plătească reclamanților suma de 42.781 euro.  ”E ca și cum vânătorul este vânat de animal. Demersurile ilegale ale recuperatorilor de creanțe se întorc împotriva lor”, a spus cu umor avocatul Călin Iuga, fondator Iuga SPRL.

Sentința a fost pusă în executare, iar oamenii și-au primit banii. Mai jos aveți motivarea Judecătoriei Cluj-Napoca, în care puteți citi cum recuperatorul prin executor judecătoresc le-a vândut oamenilor locuința înainte să se pronunțe instanțele cu privire la contestația la executare.

Sentința Civilă nr. 9557/2016 – Judecătoria Cluj-Napoca

Analizând actele şi materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de executare silită formulată de intimata SUPORT COLECT SRL și înregistrată la Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii sub nr. 481/20.07.2012 s-a solicitat executarea silită a contestatorilor B.M şi B.A.V și a numitei B.B.L, în temeiul Contractului de credit nr. 3297/31.10.2007, încheiat între numita B.B.L și BCR SA, pentru recuperarea sumei de 48.046,69 euro. A arătat că acest contract de credit a fost garantat cu ipotecă asupra imobilului proprietatea contestatorilor potrivit Contractului de ipotecă autentificat sub. nr. 4460/07.11.2007 de NP Mariana Buta. A arătat că are calitatea de creditor a acestei creanțe având în vedere cesiunea care s-a realizat prin Contractul de cesiune de creanță nr. J1045/02.11.2009.

La data de 13.12.2012 contestatorii B.M şi B.A.V și numita B.B.L au formulat contestație la executarea silită desfăsurată în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii, în dosarul nr. 29507/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca. Prin Sentința Civilă nr. 12.312/19.09.2013 Judecătoria Cluj-Napoca a respins contestația la executare, însă prin Decizia Civilă nr. 96/10.02.2014 Tribunalul Specializat Cluj a admis recursul contestatorilor, a admis contestația la executare și a anulat executarea silită și toate actele de executare efectuate de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii în dosarul execuțional nr. 481/2012.

Din Procesul verbal de licitație încheiat la data de 27.06.2013 de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii în dosarul execuțional nr. 481/2012 (6-7) rezultă că s-a vândut la licitație publică imobilul contestatorilor, respectiv apartament compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară, 1 baie, 1 antreu, 1 logie, cu suprafata utilă de 50,75 mp, cu p.i.c. în cotă de 1,40/100 parte, teren atribuit în folosință de 10/710 parte, situat în Cluj-Napoca, str. Tulcea, …………., jud. Cluj, identificat în CF …………. Cluj-Napoca, nr. top. 24343/S/XIII către adjudecatara G. B. V, pentru suma de 140.986,50 lei.

În drept, conf. art. 404 ind. 1 Vechiul C.pr.civ.: ” În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.
(2)Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit.
(3)În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia situaţiei când îşi găseşte aplicare art. 449.”

Având în vedere că prin Decizia Civilă nr. 96/10.02.2014 Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 29507/211/2012 s-a anulat executarea silită și toate actele de executare efectuate de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii în dosarul execuțional nr. 481/2012 (f.8-19) și că această hotărâre este irevocabilă instanța reține că, contestatorii B.M şi B.A.V sunt îndreptățiți la întoarcerea executării silite.

Potrivit prevederilor art. 404 ind. 1 Vechiul C.pr.civ. întoarcerea executării silite se realizează prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, care ar presupune ca să fie restituit contestatorilor bunul imobil vândut la licitație publică. Având în vedere că vânzătorul, adică contestatorii au obligația garantării terțului adjudecatar contra evicțiunii, conf. art. 1.695 alin. 3 Noul Cod Civil rap. la art. 520 şi urm. Vechiul C.pr.civ. aceștia nu au solicitat desființarea vânzării efectuată în dosarul execuțional nr. 481/2012 către terțul adjudecatar G. B. V, considerând că aceasta a fost de bună credință.

Instanța reține că în prezenta acțiune contestatorii au solicitat întoarcerea executării silite prin plata valorii apartamentului înstrăinat la cererea intimatei. Având în vedere că nu s-a solicitat desființarea vânzării efectuată în dosarul execuțional nr. 481/2012 către terțul adjudecatar G. B. V nu era necesar împrocesuarea acesteia în prezenta cauză.

În privința sumei solicitată de contestatori de 42.781 euro, reprezentând valoarea de piaţă a imobilului vândut, identificat în CF nr. …….. Cluj-Napoca, nr. top. ……. instanța reține că aceasta a fost stabilită prin raportul de evaluare efectuat de expert Gansca Cosmina Maria în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii. În prezenta acțiune intimata nu a contestat această valoare solicitată de contestatori.

Instanța nu poate reține apărările intimatei în sensul că poate fi obligată decât la restituirea sumei de 29.612,65 euro, care i s-a distribuit în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii, deși executarea silită s-a început pentru suma de 48.046,69 euro. După cum rezultă din prevederile art. 404 ind. 1 Vechiul C.pr.civ. contestatorii trebuie repuși în situația anterioară vânzării bunului imobil, adică trebuie să li se plătească valoarea de piață a apartamentului înstrăinat la cererea intimatei, având în vedere că nu li se poate restitui bunul.

Instanța reține că nu trebuie făcută dovada diminuării suferite de patrimoniul contestatorului și sporirea corelativă a patrimoniului intimatei ca urmare a executării deoarece după cum s-a arătat trebuie ca intimata să despăgubească contestatorii cu valoarea de piață a apartamentului. Intimata este în culpă că a vândut bunul imobil la o valoare inferioară celei de piață, fiind alegerea sa să procedeze altfel, iar contestatorii nu trebuie să suporte o diminuare a sumei care li s-ar cuveni din culpa intimatei.

În privința compensației legale invocate de intimată, instanța reține că potrivit art. 1.617 alin. 1 Noul C. Civil: ” Compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.”

Intimata (Suport Colect – n.red) nu are o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva contestatorilor, în sumă de 48.046,69 euro, după cum susține, deoarece prin Decizia Civilă nr. 96/10.02.2014 Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 29507/211/2012 s-a anulat executarea silită și toate actele de executare efectuate de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii în dosarul execuțional nr. 481/2012, iar în motivare s-a reținut că executarea silită s-a realizat în lipsa unui titlu executoriu. Neavând titlu executoriu intimata nu are nici creanță certă, lichidă și exigibilă.

În aceste condiții nu se pot compensa legal creanțele, cerere care s-ar putea analiza de instanță în lipsa unei acțiuni reconvenționale, ci s-ar pune în discuție o compensație judiciară care însă nu a fost cerută de intimată.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de contestatorii va admite cererea formulată de contestatorii B.M şi B.A.V, în contradictoriu cu intimata SUPORT COLECT SRL şi în consecinţă: va dispune întoarcerea executării silite efectuate în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii și restabilirea situaţiei anterioare executării silite prin obligarea intimatei SUPORT COLECT SRL la plata către contestatori a sumei de 42.781 euro, în echivalentul în lei, la cursul BNR de la data plăţii, reprezentând valoarea de piaţă a imobilului vândut, identificat în CF nr. …. Cluj-Napoca, nr. top…….

În temeiul art. 274 C.pr.civ. instanța va obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată-taxă de timbru conform chitanței de la f. 172 și va respinge ca neîntemeiată cererea de plată a cheltuielilor de judecată formulată de intimata SUPORT COLECT SRL.

Comments

comentarii

La Cluj-Napoca a avut loc un fenomen atmosferic interesant - inversiunea termică. Astfel, am putut să vedem cum aerul rece coboară mai aproape de pământ.... Citește mai mult
Piața Avram Iancu se „îmbracă” în haine de sărbătoare. Pregătirile pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României, sunt în toi.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!