fbpx
sursa foto dej24.ro

Primăria Dej și firma Samus Tec, obligate să plătească peste 6.000 de lei unei șoferițe care a dat într-o groapă

Primăria Dej și firma Samus Tec, au fost obligate, în primă instanță, să plătească peste 6.000 de lei unei șoferițe care a dat într-o groapă și și-a avariat mașina. Suma este compusă din despăgubiri și cheltuieli de judecată. ”Conducătorii auto nu au obligația de ocolire a gropilor din carosabil”, se arată în motivarea sentinței. Aceasta a fost atacată cu apel, care se judecă la Tribunalul Specializat Cluj.

Soluția pe scurt: ”Admite actiunea formulata de reclamanta L.I în contradictoriu cu pârâtii MUNICIPIUL DEJ REPREZENTAT PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ, SC SAMUS TEC SA. Obliga paratii in solidar sa plateasca reclamantei 4345,56 lei despagubiri. Obliga paratii in solidar sa plateasca reclamantei 1856,50 lei cheltuieli de judecata.”

Mai jos puteți citi cum s-a întâmplat evenimentul rutier și cum a motivat judecătorul faptul că municipalitatea și firma care exectuta lucrări sunt responsabile pentru paguba șoferiței.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 261/2019 – Judecătoria Dej

Din probele dosarului, instanța reține următoarele:

Potrivit adresei 9502/2018, emisă de Municipiul Dej, în procesul verbal de predare primire a amplasamentului nr. 1/24.10.2016, în ordinul de începere a lucrărilor în care se face mențiunea:,, modernizare străzi în municipiul Dej”, în autorizația de construire nr. 64/2016, în Decizia nr…/2016 și în procesul verbal de recepția la terminarea lucrărilor nr. ../2017, fiind cuprinsă în proiectul tehnic în cadrul străzii Brazilor. Pe strada s-au efectuat lucrări de către Samus Tec SA în baza contractului nr. ../18.10.2016.

În seara de 29.11.2017, reclamanta a condus autoturismul proprietate personală cu nr. de înmatriculare … pe str….. se deplaseze la domiciliu. Potrivit susținerilor reclamantei, aceasta nu a observat groapa din caro sabil, zona fiind în lucru, iar groapa din asfalt  nu era semnalizată, astfel ca a intrat cu roata dreapta față în  groapă,

Expertiza efectuată în cauză relevă că în principal, cauza producerii evenimentului rutier ce a dus la avarierea autoturismului a fost existența în carosabil a unei gropi nesemnalizate. Avariile cauzate autoturismului Opel Astra au fost menționate în expertiză la pct. 3 C , au putut fi produse în accident, fiind următoarele: bară față, braț inferior dreapta, anvelopă, capac roată, senzor ABS. Valoare de reparație conform devizului nr. …/29.08.2018, e ra de 4345,56 lei. Expertul a concluzionat că reclamanta nu a dat dovada de suficienta diligentă în a observa groapa din carosabil, raportat la modul în care era amplasată, și la vizibilitatea oferita de iluminatul stradal. Valoarea de reparație pentru autoturism a fost stabilită prin expertiză la 4345,56 lei.

Martorul audiat în cauz ă(f.1 64 ) confirmă că reclamanta a plătit 400 lei, costul deblocării mașinii ca urmare a faptului ca a intrat cu roata dreapta față, într-o groapa in asfalt.

Din adresa nr…/2018 emisă de ANAF rezultă că B.I., nu figurează cu venituri din cedarea folosintei bunurilor. Prin urmare susținerile reclamantei că ar fi închiriat de la această persoană un alt autoturism în perioada în care autoturismul proprietatea sa era avariat, nu au suport probatoriu.

Susținerile pârâtelor că reclamantei îi revine o culpă în producerea evenimentului rutier în condițiile în care locuia pe ……și avea cunoștință de faptul că se executau lucrări de modernizare pe acea stradă, iluminată corespunzător, nu sunt de natura sa inlăture răspunderea delictuală a pârâte lor în condițiile în care atât Consiliul Local Dej, în calitate de administrator al drumului, cât și Samus Tec Sa în calitate de executant al lucrării contractate sub nr. …/2017, aveau obligația de a semnaliza corespunzător groapa din carosabil, constatată de expert ca fiind cu dimensiunile de 15- 20 cm , situată în dreptul bordurii din stânga. În concluzie este evident ca accidentul are drept cauză existența unei gropi în carosabil, groapa care nu a fost semnalizată rutier. Conducătorii auto nu au obligația de ocolire a gropilor din carosabil, deoarece atenția conducătorului auto trebuia îndreptată asupra conduitei lor în trafic și a celorlalți participanți, iar obligația de a semnaliza denivelările din carosabil, revine în exclusivitate administratorului drumului, această obligație fiind prevăzută la art. 22, art. 40 din OG 43/1997 și art. 5 alin.2, art.5 alin.6, art. 128 din  OU G 195/2002.

Referitor la excepțiile lipsei calității procesuale pasive, lipsei capacității procesuale de folosință  invocate de pârât, fiind incidente dispozițiile art. 21 al. 1, art. 23 din Legea nr. 215/2001, și art. 22 din O.G. nr. 43/1997 se va constata că aceste excepții nu sunt întemeiate, urmand a fi  respinse , administratorul drumurilor de interes local din Dej este Consiliul Local Dej, potrivit dispozițiilor art. 22 din O.G. nr. 43/1997 coroborat cu art. 5 al in . 2 din O.U.G. nr. 195/2002. Referitor la faptul că nu Consiliul local Dej ar avea calitate procesuală pasivă ci municipiul, ca unitate administrativ-teritorială, în speță sunt aplicabi le prevederile art. 23, art. 36 alin 2 lit. c, art. 36 al in.6 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 . Astfel, consiliul local este autoritatea deliberativă, cea care hotărăște asupra modului de administrare a bunurilor publice sau private ale unității administrativ-teritoriale iar primarul este autoritatea executivă, cea care pune în aplicare hotărârile luate de către consiliile locale. Desigur, în unele situații, chiar autoritatea administrativ-teritorială poate sta în instanță în calitate de subiect de drept, ea fiind titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care este parte, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sa u juridice, în condițiile legii fiind dovedit cel puțin faptul că drumul aparținea, în mod obișnuit, Consiliului local Dej, ce îl avea în administrare. În ceea ce privește administrarea provizorie a drumului pe perioada efectuării unor lucrării de reabilitare, la data producerii accidentului, l ucrările urma u să fie făcute într-u n mod unitar, fara sa afecteze participantii la trafic,insa s -a dovedit, incl usiv cu fotografii luate în seara producerii accidentului faptul că starea drumului era deplorabilă tocmai datorită faptului ca Samus Tec SA nu a semnalizat corespunzător lucrarea pe care începuse să o realizeze .-

În concluzie, prejudicul a fost produs valoarea acestuia a fost stabilită (conform facturilor emise de către furnizorul și de către atelierul de service autorizat să repare autoturisme), fapta este dovedită ca fiind comisă și vinovăția stabilită (efectuarea de lucrări incomplete, nefinalizate, pe acel sector de drum și nesemnalizate corespunzător, pentru a fi evitate incidentele de tipul celui ce face obiectul prezentului litigiu).

Reclamanta nu solicită anularea unui act administrativ și acțiunea formulată nu are ca obiect analiza legalității unui act administrativ pentru a fi justificată pretenția pârâtei de a fi îndeplinită procedura administrativa prealabilă.

Raportat la aceste considerente se vor respinge excepțiile lipsei calității procesuale pasive si a lipsei procedurii prealabile , in temeiul art.1381 si urm. Cod civil se va a dmite acțiunea formulata de reclamanta L.I, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Dej prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Dej,  și  Samus Tec, si vor fi obligati pârâții în solidar să plătească reclamantei 4.345,56 lei despăgubiri.

Urmând să cadă în pretenții, în temeiul art. 451 C.pr.civ., vor fi obligate paratii in solidar să plătească reclamantei suma de 1.856,50 lei, cheltuieli de judecată dovedite ca fiind făcute constând în onorariu avocațial si taxa judiciara de timbru”

Comments

comentarii

Numărul cazuri de COVID-19 în rândul elevilor și cadrelor didactice a ajuns la câteva zeci după prima săptămâna de școală în format fizic.... Citește mai mult
HOROSCOP 22 septembrie 2021. Gemenii nu reușesc să își respecte programul, iar Leii sunt confuzi de la primele ore ale dimineții.... Citește mai mult
Coordonatorul CNCAV, medicul Valeriu Gheorghiță, a prezentat situația actualizată privind rata de acoperire vaccinală a populației eligibile, Clujul și Bucureștiul având cea mai bună rată de vaccinare.... Citește mai mult
Clujenii au fost treziți în această dimineață de mesajele RO-Alert care semnalau un incendiu puternic în zona Tetarom 1.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!