fbpx

Primăria Cluj-Napoca, sancționată contravențional de către ANSPDCP

Primăria Cluj-Napoca a fost sancționată contravențional de către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru transmiterea răspunsurilor la petiții fără respectarea măsurilor de securitate a datelor personale.

Clujeanul Lucian Todoran, cunoscut pentru numărul mare de petiții pe care le face, a sesizat o posibilă încălcare a dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, întrucât Primăria Cluj-Napoca nu a implementat măsuri suficiente pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, cu referire la transmiterea corespondenței către petenți. Mai precis, câțiva funcționari foloseau adrese de Yahoo ca să trimită de pe ele răspunsuri clujenilor, precum exemplul de mai jos:

”E vorba de faptul că datele petenților au trecut pe serverele yahoo, deși primăria are propriul domeniu (primariaclujnapoca.ro) asupra căruia are control și care putea fi folosit.”, ne-a explicat Todoran.

Petiționarul a primit răspuns de la ANSPDCP, prin care îl informează despre sancționarea contravențională a Primăriei Cluj-Napoca pentru transmiterea răspunsurilor la petiții fără respectarea măsurilor de securitate a datelor personale.

”În urma investigaţiei efectuate, Municipiul Cluj-Napoca a fost sancţionat contravenţional în baza prevederilor art. 33 din Legea nr. 677/2001.

Totodată, vă informăm că din data de 25 mai 2018 este pus în aplicare și în România Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare ”RGPD”).

Textul integral al RGPD, precum și alte informații utile privind aplicarea sa sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro, la secțiunea dedicată ”Noului Regulament”, se arată în răspuns Autorității.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns