fbpx

O tânără din Cluj a câștigat daune morale de 7.000 euro pentru că au apărut poze cu ea la categoria Escorte pe Publi24

Firma care deține cunoscutul site de anunțuri Publi24 a fost obligată de Judecătoria Cluj-Napoca să plătească daune morale de 7.000 de euro unei tinere din Cluj ale cărei poze au fost publicate fără acordul ei la categoria Escorte de pe site. Procesul este acum în faza de apel.

Prin sentința civilă pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, a fost admisă cererea precizată formulată de reclamanta B.R. în contradictoriu cu societatea Russmedia Digital SRL din Oradea, deținătoare a siteului www.publi24.ro.

”S-a constatat caracterul ilicit al faptei săvârșite, având în vedere că tulburarea pe care a produs-o subzistă și în prezent, constând în încălcarea dreptului la imagine, la onoare și buna reputație, precum și a dreptului la viața privată al reclamantei și prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal.

S-a dispus obligarea pârâtei la plata daunelor morale în cuantum de 7.000 euro, pentru prejudiciul produs prin încălcarea dreptului la imagine, dreptului la onoare și buna reputație, precum și a dreptului la viață privată al reclamantei, prelucrarea neconformă a datelor sale cu caracter personal.

A fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1650 Ron.”, se arată în dosar.

Instanța de fond a reținut că ”în data de 0l.08.2018 a fost publicat un anunt de către o persoană care nu a fost identificată până în prezent, pe site-ul www.publi24.ro, cu următorul text: ”R…, blondă focoasă, te astept intr-un mediu discret unde sa îti satisfac cele mai ascunse fantezii pline de pasiune”; care s-a regăsit la următorul link: https://www.publi24.ro/anunturi/matrimoniale/escorte/?q=r, https://webcache.ggogleusercontent.corn/search?q=cache%3AN2J9H9D5RogJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.publi24.roO/02Fanunturi%2FmatrimonialeO/02Fescorte%2Fanunt%2Fdomnisoara-focoasablonda-21ani%2F7808637f796d6a51, f. 13, anunț însoțit de mai multe poze ce conțin imagini cu reclamanta, utilizate în mod nelegal, fără acordul său.

În baza art. 36 si 40 NCPC, a termenilor si conditiilor site-ului publi24 si a dispozitiilor art. 11 -15 din Legea nr. 365/2002, pârâta a invocat exceptia lipsei calității sale procesual pasive in ceea ce priveste solicitarea de antrenare a raspunderii civile si plata de despagubiri, pentru publicarea anuntului (text, imagini, prenume, numar telefon) din 01.08.2019, in conditiile in care acesta a fost initiat de un utilizator al site-ului publi24, pentru care Russmedia Digital nu este chemata a raspunde.

S-a reținut că ar fi vorba în speță despre două tipuri de răspundere legiferată prin lege specială -cea la protecția datelor cu caracter personal și cea a exonerării de răspundere a furnizorilor de servicii informaționale ce nu au obligația de monitorizare, nici în general și nici în particular, și nici obligația generală sau particulară de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilicite.

În concret, pârâta a pretins că nu are nicio obligație în speță, fiind un simplu terț, o interfață între public, autorul faptei ilicite în discuții și reclamanta vizată de aceasta. Totul motivat și de faptul că a șters imedat, la solicitarea petentei, anunțurile indicate.

S-a reținut că apărarea este eronată, deoarece pârâta este răspunzătoare de maniera defectuoasă în care permite oricărui utilizator să publice orice despre oricine, inclusiv poze de natură a afecta grav viața intimă a persoanei, aspect de netolerat. Trebuie să răspundă deoarece viața reclamantei a fost afectată în mod esențial, potrivit depozițiilor martorilor de la filele 132, 136, prin publicarea datelor cu caracter personal-nume, număr de telefon, ea fiind expusă și devenind chiar victima abuzurilor.

Deținătorul siteului este răspunzător, alături de persoana care a publicat acest anunț, de încălcarea drepturilor persoanei și de producerea prejudiciului grav acesteia.

Prin această modalitate se încalcă atât dreptul la imagine al persoanelor, cât și protecția datelor cu caracter personal, colectate chiar de către alte persoane decât cele cărora le aparțin.

Site-ul este răspunzător de securitatea acestor date personale, care apar în textul anunțurilor publicate, în lipsa unor măsuri de securitate tehnică adecvate, prin care aceste mesaje și imaginile alăturate să nu poată fi preluate de către alte site-uri. Preluarea acestor date este ilegală, ele fiind prelucrate în alt scop care ar necesita un nou consimțământ al persoanei vizate.

Pârâta este responsabilă efectiv pentru că a permis răspândirea acestul anunț denigrator în mediul online și a contribuit astfel la producerea prejudiciului evident.

Aceste anunțuri denigratoare, conținând mai multe date cu caracter personal (nume, număr de telefon, imagini) pot fi vizualizate în continuare împotriva voinței reclamantei, la răspândirea pe internet a acestui conținut a contribuit și pârâta prin pasivitatea ei. Deci, este vorba despre o faptă omisivă, nu de una comisivă, dar la fel de periculoasă, cu prejudiciu clar evidențiat – afectarea gravă a vieții private a reclamantei.

Fapta este ilicită, ea încalcă drepturi fundamentale reglementate de prevederi ale Regulamentului European privind protecțla persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv de Codul civil – art. 71-77.

Pârâta, în calitate deținător al siteului www.publi24.ro, este operator cu caracter personal și prelucrează date cu caracter personal, fiind obligat a se supune reglementărilor Regulamentului European nr. 879 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/461CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Potrivit pct. 39 din Regulament, orice prelucrare de date cu caracter personal ar trebui să fie legală și echltabilă, potrivit principiului transparenței.

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare.

Potrivit pct. 40 din regulament, pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, aceasta ar trebui efectuată pe baza consimtământului persoanei vizate sau în temeiul unui alt motiv legitim, prevăzut de lege, fie în prezentul regulament, fie în alt act din dreptul Uniunii sau din dreptul intern, după cum este supus operatorul sau necesitatea de a executa un contract la care persoana vizată este parte sau pentru a parcurge etapele premergătoare închererii unui contract, la solicitarea persoanei vizate, ipoteza ce în speță nu se regăsește.

Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal de către pârâtă este ilegitimă, având în vedere că sunt preluate date cu caracter personal fără cunoștința și acordul persoanelor vizate.

În temeiul pct. 71 al Regulamentului, operatorul de date cu caracter personal trebuie să răspundă pentru securitatea datelor cu caracter personal, el trebuie să fie obligat să implementeze măsuri adecvate și eficace și să fie în măsură să demonstreze conformitatea activitătilor de prelucrare cu prezentul regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor, aspect perfect imputabil pârâtei ce a nesocotit flagrant obligația sa decugând din actul în discuție, cu prevalență la nivelul UE.

Deci, datele cu caracter personal ale petentei au fost preluate de pe siteul www.publi24.ro (imaginile cu ea poartă sigla publi24), pârâta nu a asigurat în mod adecvat securitatea datelor cu caracter personal. Ea nu poate fi exonerată de această răspundere prin simplul fapt că aceasta stabilește în mod unilateral prin Termeni și condiții sau reguli interne de funcționare ce nu pot contraveni legislatiei naționale, Regulamentului european sau Jurisprudenței CEDO în materie aspecte de natură a exclude de plano răspunderea sa juridică.

Legea 366/2002 privind comertul electronic nu este aplicabilă în prezenta cauză, contrar susținerilor nepertinenete ale pârâtei.

Deținătorul paginii poate și trebuie să cenzureze conținutul anunțurilor și să blocheze prin mijloace tehnice apariția acestora, astfel ca să nu fie incălcate drepturile unor persoane. Deținătorul paginii are control asupra acestora, din moment ce a înlăturat anunțul la solicitarea sa expresă.

Administratorul paginii este răspunzător de fapta sa și de prejudiciul cauzat, acesta nefiind un furnizor de servicii.

Este evident prin urmare că pârâta a ignorat voluntar obligațiile sale decurgând din Regulamentul European nr. 879 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice, stând în pasivitate, creând astfel un grav prejudiciu de imagine vieții private a reclamantei, în cauză existând atât fapta, cât și prejudiciul moral, raport de cauzalitate, intenție clară.

Deci, sunt activate prevederile art. 1349 și urm. N.Cod civil, impunându-se admiterea cererii deduse judecății.

În temeiul art. 253 C.civ: a constatat caracterul ilicit al faptei săvârșite, având în vedere că tulburarea pe care a produs-o subzistă și în prezent, constând în încălcarea dreptului la imagine, la onoare și buna reputatie, precum și a dreptului la viața privată al reclamantei și prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal, dispunând obligarea pârâtei la plata daunelor morale în cuantum de 7.000 euro, pentru prejudiciul produs prin încălcarea dreptului la imagine, dreptului la onoare și buna reputație, precum și a dreptului la viață privată, prelucrarea neconformă a datelor sale cu caracter personal.”

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel firma care deține site-u Publi24.

”Judecătoria nu a indicat temeiul de drept in baza căruia a apreciat ca apelantelor le-ar incumba răspunderea juridica pentru raspindirea anunțului in mediul online sau pentru postarea vătămătoare făcuta de autorul anunțului, in opinia apelantelor reprezentind o nemotivare invocarea, generica, a art. 1349 si urm. NCC.”, susțin cei de la Publi24

Potrivti acestora, ”judecătorul de fond a reținut o stare de fapt eronata si incompleta.

La data de 01.08.2018, orele 05.49 a.m. a fost postat pe site-ul publi24 anunțul reclamat.

La data de 01.08.2018 orele 01.39 p.m., reclamanta comunica pe e-mail apelantelor solicitarea de a șterge anunțul … “pâna mâine dimineața”.

La data de 01.08.2018 orele 02.18 p.m. apelantele au comunicat reclamantei ca anunțul a fost șters si utilizatorul a fost blocat.

La data de 01.08.2018 orele 04.05 p.m., reclamanta mulțumește apelantelor ca “am luat jos anunțul “, ocazie cu care acestea au fost intrebate daca exista posibilitatea sa fie informata ” cine a postat” anunțul.

La data de 02.08.2018, orele 07.11 apelantele au comunicat reclamantei ca nu ii pot furniza date suplimentare ale utilizatorilor, in afara celor afișate pe site, sfatuindu-o, expresis verbis, sa formuleze o sesizare la politie, in baza căreia apelanta va furniza organelor in drept toate informațiile de care dispune in legătura cu utilizatorul care a postat anunțul reclamat.

În aceeași corespondență, apelantele i-au adus la cunoștință că potrivit termenilor si condițiilor site-ului publi24, singurul răspunzător pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului furnizat in anunțurile postate pe site este utilizatorul respectiv.

La data de 02.08.2018, orele 04.25 p.m., reclamanta revine cu solicitarea de a-i comunica numele persoanei care a postat pozele sale pe internet.

La data de 03.08.2018, orele 07.05 a.m. apelantele au reiterat răspunsul din 02.08.2018, anume ca pot furniza informații suplimentare numai la solicitarea organelor in drept, scop in care este necesara o reclamatie oficiala adresata acestora.

La data de 19.08.2018, orele 07.056 p.m. reclamanta a solicitat, din nou, să se șteargă anunțul erotic.

La data de 20.08.2018, orele 09.36 a.m., apelanta i-a comunicat intimatei ca, in urma verificărilor, nu a fost găsit anunț publicat cu titlul “R___” in categoria matrimoniale.

La data de 20.08.2018, orele 01.41 p.m. apelanta i-a comunicat reclamantei ca pagina nu este valabila pe site, fiindcă utilizatorul care a postat a fost blocat si anunțurile au fost șterse, chiar daca apare indexat de către motorul de căutare Google, sens in care apelanta a si adresat o solicitare administratorului site-ului, pentru a lua masuri de înlăturare a acestei pagini din lista rezultatelor.

La data de 10.09.2018, orele 11.41 a.m. reclamanta revine si solicita ștergerea anunțului de pe site-ul escorte (www.anunturidepenet.ro)

La data de 10.09.2018, orele 01.33 p.m., apelanta a comunicat reclamantei ca site-ul (www.anunturidepenet.ro) este un alt site, care nu îi aparține, sens in care a îndrumat-o sa se adreseze acestora.

Apelantele au susținut că în cauză sunt incidente dispozițiile legii speciale nr. 365/2002, care în mod nelegal nu au fost avute în vedere și aplicate de către Judecătoria Cluj-Napoca, cu toate că, din cosiderentele hotărârii, rezultă expresis verbis că s-a analizat „răspunderea deținătorului site-ului pentru activitatea desfășurată de acesta în mediul online” etc., ceea ce este reglementat de legea specială.

Tribunalul a reținut calitatea apelantei de furnizor de servicii informaționale, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 1 din Legea nr. 365/2002.

Or, site-ul www.publi24.ro este o platforma de comunicare on-line cu conținut generat si aparținând utilizatorilor, care pune la dispoziția acestora, posibilitatea de a publica/posta propriile anunțuri de publicitate.

Prin urmare activitatea pe care o desfășoară apelantele este aceea de găzduire (stocarea hosting), reglementata de art. 14 din Legea 365/2002.

De asemenea, serviciilor informaționale de găzduire (stocare hosting) le este aplicabilă dispoziția din art. 11 (3) din Legea nr. 365/2002.

Deci furnizorii de hosting, astfel cum este prevăzut de art. 11 alin. (3), sunt acei furnizori care facilitează doar accesul la conținut, neexistând nicio relație directă între aceștia și conținuturile informaționale, nimic care să justifice angajarea unei răspunderi a acestora în ceea ce privește informația la care doar facilitează accesul, pe care nu o creează, la nivelul căreia nu intervine.

Rezulta, așadar, ca prima instanța face o confuzie grava între furnizori de găzduire – hosting providers si furnizorii de conținut (content providers). In timp ce furnizorii de hosting doar găzduiesc articolele clienților, fara a interveni in conținutul acestora, deci fara a-l crea ei insisi, furnizorii de conținut se comportă într-un mod identic unui jurnalist ( art. 11 din lege: (2) Furnizorii de servicii răspund pentru informația furnizată de ei înșiși sau pe seama lor.).

Content providerii sunt considerați responsabili, în temeiul DMCA (Digital Millenium Copyright Act) – Secțiunea 230, pentru „(…) crearea și dezvoltarea de informații transmise prin Internet (..,)”. Definiția dată de DMCA permite în primul rând să se identifice a fi content provider doar prestatorul de servicii informaționale care „creează și dezvoltă” un anumit conținut informațional.

Atfel spus, în virtutea dispozițiilor DMCA, orice prestator de servicii informaționale, care nu este nici content provider, nici publisher va fi absolvit de răspundere pentru conținutul informațional „transportat” de serviciile în cauză sau la care se facilitează accesul prin intermediul acestor servicii.

Deci, in speța, nu s-a înțeles ca site-ul publi24 nu este un ziar on-line unde sunt publicate articolele unor jurnaliști, angajați sau articole apartinând unor terți cu care ziarul se afla in relație de colaborare si pentru care s-ar putea antrena răspunderea, in virtutea art. 11 (2) din lege, inclusiv pentru comentariile vizitatorilor.”

Dosarul este pe rol în faza de apel la Tribunalul Specializat Cluj, unde a ajuns după ce a fost declinat de Tribunal și după ce Curtea de Apel Cluj a judecat conflictul de competență.

Comments

comentarii

Ploaia și vijelia de duminică seara au creat probleme în mai multe zone din județul Cluj. Vântul a „luat pe sus” acoperișul unei case din Mihai Viteazu, producând o avarie la rețeaua de gaze.... Citește mai mult
Luni au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, după crearea unui culoar dedicat transportului în comun.... Citește mai mult
Municipiul Cluj-Napoca a fost din nou lovit de o ploaie puternică în după-amiaza zilei de luni.... Citește mai mult
Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Young Boys Berna în Liga Campionilor.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!