fbpx

O persoană cu handicap grav și-a câștigat în instanță dreptul la asistent personal, refuzat de autorități

O persoană cu handicap grav din Cluj și-a câștigat în instanță dreptul la asistent personal, refuzat de autoritățile în domeniu. Judecătorii arată că efectiv nu s-a ținut cont de raportul de psihodiagnostic și evaluare clinică.

Curtea de Apel Cluj a pronunțat recent decizia definitivă prin care a menținut în întregime sentința Tribunalului Cluj, care suna în felul următor:

”Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul G. F. in contradictoriu cu pârâtii Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati-Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Dizabilitati si Consiliul Judetean Cluj- Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a Judetului Cluj.

Anuleaza decizia nr.8297/4.092017 emisa de pârâta Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati-Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Dizabilitati si certificatul de incadare in grad de handicap nr. 3203/22.05.2017 emis de pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a Judetului Cluj din cadrul Consiliului Judetean Cluj.

Obliga pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a Judetului Cluj din cadrul Consiliului Judetean Cluj sa elibereze un nou certificat de incarare in grad de handicap prin care sa procedeze la incadrarea reclamantului G. F. in gradul de handicap grav cu asistent personal.”

Extras din Sentința civilă nr.820/2018 Tribunalui Cluj:

”Analizând pe fond cererea dedusă judecății , pe baza argumentelor părților, a dispozițiilor legale incidente și a întregului material probator administrat, instanța reține următoarele :

Prin certificatul de incadrare in grad de han dicap nr. 3203 din data de 22.05 .2017 pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a Judetului Cluj a stabilit  incadrarea reclamantului G.F in gradul de handicap grav, fără asistent personal cu valabilitate permanentă.

Impotriva certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 3203 din data de 22.05.2017 reclamantul  a formulat contestație, respinsă prin Decizia nr. 8297 din data de 4.09.2017 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (

In cauza dedusă judecății se reclamă  neluarea in considerare, la stabilirea gradului de handicap, a gradului de afectare a autonomiei personale a reclamantului , cu efecte asupra stabilirii beneficiului asistentului personal.

Instanța reține că incadrarea reclamantului in gradul de handicap grav cu valabilitate permanentă s-a făcut in baza   raportului de evaluare complexă intocmit de Comisia de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială si protecția Copilului Cluj, constituită in conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

La baza concluziilor raportului de evaluare complexă au stat următoarele documente:  raport de psihodiagnostic intocmit la data de 16 mai  2017 de dr. psiholog M.C., referatul medical nr. 170 din 16 mai 2 017, intocmit de dr I. D, medic primar psihiatru (f.34 ), ,  scrisoarea medicală emisă la data de 26 aprilie 2017 de  dr. A.S., medic de familie, ancheta socială intocmită la data de 26 aprilie 2017 de  Serviciul de asistență socială din cadrul Primărei Comunei Cătina, jud. Cluj

In temeiul dosarului administrativ constituit din evaluările medico-psiho-sociale mai sus referite Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a Judetului Cluj a votat incadrarea reclamantului in gradul de handicap grav , fără asistent personal.

Instanța reține că reclamantul a fost diagnosticat cu hemipareză stângă frustă regresivă ,intârziere mintală moderată cu tulburări de comportament,  având in istoricul medical antecedente patologice de tipul: AVC ischemic teritoriu ACP drept, anemie macorcitară, .. vugaris si fiind purtător cronic de sondă ( f. 31) .

Potrivit  prevederilor punctului  I.1 din Capitolul 1-  Funcțiile mentale din  Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalității de șanse si al ministrului sănătății publice  nr. … pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, criteriile pentru incadrarea in gardul de handicap grav sunt:

a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20 – 25);

b) scor GAFS 21 – 30 grav, fără asistent personal;

c) scor GAFS 1 – 20 grav, cu asistent personal.

Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistență permanentă fiind incapabili de autoconducție și autocontrol.

Corespunzător gradului de handicap grav, in raport de rezultatul evaluării complexe si de stabilirea gradului de autonomie personală persoanele pot beneficia de asistent personal.

Instanța subliniază că in cadrul procedurii  de contestare a certificatului de incadrare in grad de handicap nu este abilitată să stabilească  diagnostice medicale, ci numai să verifice, în limitele învestirii, dacă activitatea desfășurată de  Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap  a respectat prevederile legale. Mai mult, singurele instituții în măsură să stabilească daca afecțiunile de care suferă o persoană sunt de natură  să determine incadrarea intr-un gard de handicap sunt cele prevăzute  de Legea nr. 448/2006 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In cauza de față instanța reține că , deși au fost depuse la dosarul administrativ , nu au fost luate in considerare de către Comisa de evaluare  raportul de psihodiagnostic si evaluare clinicăprin care s-a stabilit  scorul GAFS de 20 si ale cărui concluzii au fost in sensul că reclamantul  prezintă dezorientare  spațio-temporală de intensitate semnificativă si dezechilibru afectiv cu elemente de iritabilitate de intensitate accentuată, agitație psihomotorie cu concluzia „ discernământ limitata, necesită supraveghere permanentă”.

De asemenea, concluziile anchetei sociale au fost in sensul că  in privința autonomiei manifestate in  desfășurarea activităților zilnice, reclamantul necesită ajutor integral iar in cazul „ activităților instrumentale”  acesta depinde in totalitate de alte persoane.

Gradul redus de autonomie al reclamantului in desfășurarea activităților zilnice a fost relevat si de martorii audiați in cauză , care au arătat  că reclamantul , din cauza stării sănătății sale, nu este in măsură  să aibă grijă singur de propriile nevoi  si chiar există riscul  ca acesta să se pună in pericol sau să producă diverse pagube in gospodărie dacă este lăsat nesupravegheat.

Astfel cum s-a reținut in precedent, in situația inregistrării unui scor GAFS  20 se recomandă incadrarea in gradul  de handicap grav, cu asistent personal, iar singurul document apt să releve  acest scor este raportul de psihodiagnostic si evaluare clinică,  de care nu s-a ținut seama. De asemenea in raport de limitările persoanei cu handicap sub aspectul  desfășurării activităților sale zilnice,  se stabilește gradul de autonomie personală, element de care depinde acordarea beneficiului asistentului personal iar situația  reclamantului , din această perspectivă , a fost  analizată doar prin ancheta socială de care, de asemenea, nu s-a ținut seama la stabilirea gradului de handicap.”

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns