clujust.ro

O întrebare de la examenul pentru Barou, anulată după contestații. Plus alte două modificări

Comisia națională de examen a admis contestațiile cu privire la trei întrebări din testul grilă dat la examenul pentru intrarea în profesia de avocat, ca stagiar. Una dintre întrebările de la drept civil a fost anulată și se acordă un punct pentru ea la fiecare candidat.

Cu toate că mulți candidați din Cluj și din țară s-au plâns de toate întrebările de la materia drept procesual civil, pe care le-au considerat capcane, de la această materie doar pentru o întrebare s-au admis contestațiile și s-a modificat răspunsul în sensul că este corect și doar bifarea literei C în loc de B și C, cum era în baremul inițial. Vedeți mai jos întrebările la care s-au modificat răspunsurile corecte și întrebarea anulată!

Extras din procesul verbal al comisiei naționale de examen. Întrebările cu roșu au fost inserate de Clujust

Analizând contestaţiile la baremul de evaluare la examenul din data de 14.09.2015, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarele întrebări de la disciplina ,,Drept civil” – stagiari:

a. Întrebarea de la Grila 1 (24), Grila 2 (27), Grila 3 (29), Grila 4 (28)

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literelor b) și c), sau

– numai a literei c)

Se acordă un (1) punct la această ȋntrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele b) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera c).

Întrebarea: X, în calitate de promitent-vânzător, a încheiat cu Y, în calitate de promitent-cumpărător, o promisiune bilaterală de vânzare a unui imobil prin care părțile și-au asumat obligația perfectării în formă autentică a contractului de vânzare în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii. Părțile au prevăzut și daune moratorii egale cu dobânda legală calculată la prețul de vânzare, în cazul executării cu întârziere a obligației. X, în calitate de promitent-vânzător, s-a prezentat la notariat pentru autentificarea contratului de vânzare abia după 3 luni de la expirarea termenului. Selectați regula corectă din punct de vedere legal pe care ar trebui să o cunoască Y:

A. promitentul-cumpărător poate cere executarea penalității, chiar dacă a acceptat executarea în natură, fără rezerve, a obligației principale;

B. executarea cu întârziere a obligației de a face principale dă întotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligației;

C. Y poate cere atât executarea în natură a obligației principale, cât și plata penalității, dacă a fost stipulată pentru neexecutarea obligației la timp.

D. Nu cunosc

b. Întrebarea de la Grila 1 (31), Grila 2 (31), Grila 3 (22), Grila 4 (31)

Această intrebare se anulează.

Se acordă un (1) punct la această ȋntrebare tuturor candidaților.”

Întrebarea. X a cesionat către Y creanța rezultată din împrumutul acordat lui Z, pentru care Y a plătit un preț reprezentând 80% din valoarea împrumutului. Selectați dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

A. cesiunea nu va produce efecte în privința lui Z, dacă era interzisă prin contractul de împrumut, chiar dacă Z nu a cunoscut și nu trebuia să cunoască existența interdicției la momentul cesiunii;

B. dobânzile și orice alte venituri aferente creanței, devenite scadente anterior cesiunii dar neîncasate de către X, se cuvin cesionarului Y de la data scadenței, orice clauză contrară fiind considerată nescrisă;

C. X răspunde pentru solvabilitatea lui Z în limita prețului cesiunii, la care se adaugă cheltuielile suportate de cesionar în legătură cu cesiunea. 

D. Nu cunosc

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:

Întrebarea de la Grila 1 (46), Grila 2 (58), Grila 3 (44), Grila 4 (57)

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literelor b) şi c), sau
– numai a literei b)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele b) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera b).”

Întrebarea. Cererea de recuzare a unui judecător din completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii:

A. determină suspendarea judecăţii dacă se invocă un motiv de incompatibilitate absolută;

B. se depune ȋntr-un singur exemplar;

C. pentru motive de incompatibilitate cunoscute de parte de la ȋnceputul procesului nu poate fi formulată după discutarea mijloacelor de probă, tardivitatea putând fi ȋnsă constatată numai de către un complet din care nu face parte judecătorul recuzat.

D. Nu cunosc

Au fost respinse toate celelalte contestaţii la baremul de evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 14 septembrie 2015.

Toate întrebările de la examenul din 2015 pentru avocatură

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Un bărbat care a fost reținut de polițiști pentru că a violat o minoră în Cășeiu, județul Cluj, a dispărut înainte să fie emis mandatul de arestare. Acum Poliția îl caută, dar acesta nu este de găsit.... Citește mai mult
Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!