fbpx

Moda scrierii de cărți după gratii a început de la Cluj. Atunci nu exista metodologie în penitenciar

Un conferențiar universitar, fost deținut în Spitalul Penitenciar Dej, a fost primul eliberat condiționat ca urmare a scrierii de lucrări științifice în 2010. A câștigat în instanță, după ce Administrația Penitenciarului i-a răspuns că nu există metodologie de lucru în cazul lucrărilor științifice. După proces a apărut și regulamentul în penitenciare. Sentința de la Cluj a fost folosită în cazul eliberării condiționate a lui Adrian Năstase. Alte nume sonore care au scris în penitenciar sunt Miron Cozma, MM Stoica, Gigi Becali, George Copos sau Relu Fenechiu.

Un conferențiar universitar doctor de la Universitatea Vasile Goldiș Arad a fost condamnat în mai 2008 de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 ani și 6 luni de închisoare. A ajuns în Spitalul Penitenciar Dej din cauza unor probleme medicale, iar spre sfârșitul lui 2000 s-a adresat Judecătoriei Dej pentru a fi eliberat condiționat. Movivul; a scris patru lucrări științifice în drept.  Din motive ce țin de dreptul la imagine, vom publica doar inițialele fostului deținut.

La dosar au fost depuse cursurile universitare „Procesul Civil Internaţional” şi ”Drept Internaţional Privat” al căror autor este conferențiarul I. L. publicate în anul 2009 la o editură din Cluj Napoca.

În răspunsul Administraţiei Penitenciarului Bucureşti Rahova, de care ținea deținutul,  i s-a comunicat că ”încă nu s-a adoptat o metodologie de lucru în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate…..deşi s-au înaintat mai multe propuneri către ANP care să conducă la stabilirea unei proceduri clare privind definirea noţiunii de „lucrare ştiinţifică” în contextul Legii 275/2006, pentru a putea beneficia de dispozițiile art. 276 lit.f  în sensul de a beneficia de 3 zile executate pentru două zile de muncă.”

Judecătoria Dej i-a admis cererere: ”S-a reţinut în fapt că petentul condamnat a solicitat liberarea condiţionată în temeiul art.450 Cod proc.penală, şi al art.77  alin.5 din Legea 275/2006 din executarea pedepsei de 2 ani 6 luni închisoare cu motivarea că în perioada detenţiei, începând încă cu primele zile după arestarea sa, care a avut loc în 30 mai 2008 şi până în luna octombrie 2009 a lucrat zilnic elaborând 4 volume de lucrări ştiinţifice – cursuri universitare necesare în procesul instructiv educativ al studenţilor facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul  Universității Vasile Goldiș din Arad, lucrări care au fost elaborate şi publicate la editura C. L.- Cluj Napoca.. Mai relevă petentul că domeniile în care au fost elaborate cursurile universitare constituie discipline obligatorii la respectiva facultate potrivit programului de învăţământ şi la care are calitate de conferenţiar universitar, însă după arestarea sa, a fost suspendat din această calitate. Mai arată că aceste lucrări le-a elaborat în manuscris iar prin intermediul membrilor de familie a asigurat redactarea lor în sistem computerizat şi totodată pentru publicarea primelor două lucrări, a solicitat petentul conducerii penitenciarului să-i monitorizeze activitatea ştiinţifică desfăşurată în detenţie însă a fost refuzat sub pretextul că n-au fost elaborate norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor art.76 lit.f din Legea 275/2006.

Examinând cererea formulată de petent prin prisma dispoziţiilor legale invocate se constată că potrivit dispozițiilor art.59 al.1 cod penal, condamnatul după ce a executat cel puţin 2/3 din durata pedepsei închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin ¾ în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei. În al.2 al aceluiaşi articol se prevede că în calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzută în al.1 se ţine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată potrivit legii ca executată pe baza muncii prestate.

Coroborând acest text de lege cu dispozițiile art.76 lit.f din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor, se constată că ” pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale în vederea  acordării liberării condiţionate se calculează în sensul că potrivit dispoziţiilor de la lit.f, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă.”, a arătat Judecătoria Dej.

De menționat că între timp Legea 275/2006 privind executarea pedepselor a fost abrogată și înlocuită în august 2013 cu Legea 254/2013, care prevede la articolul 96 aliniatul f) că ”in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate sau inventii si inovatii brevetate, se considera 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiintifica sau inventie si inovatie brevetate”.

Revenind la cazul conferențiarului, instanţa de fond a apreciat că ”din probele depuse la dosar, petentul poate beneficia de disp.art.76 al.1 lit.f din Legea 275/2006 în sensul că i se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă. Nu-i poate fi imputabilă petentului împrejurarea că până în prezent nu s-a adoptat o metodologie clară pentru aplicarea dispoziţiilor legale invocate şi de asemenea nu se poate face abstracţie de la faptul că în perioada detenţiei petentul care a deţinut şi funcţia de conferenţiar universitar a elaborat 4 lucrări ştiinţifice (cursuri universitare, din care două publicate şi două în manuscris), noţiunea de cursuri universitare publicate în opinia instanţei pot fi echivalate cu noţiunea de lucrări ştiinţifice.”, arată Judecătoria Dej.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a declarat recurs, solicitând rejudecarea cauzei şi să fie respinsă cererea de liberare condiţionată pe considerentul că nu a fost îndeplinită condiţia prev. de art. 76 lit.f din Legea 275/2006, în sensul că nu ar fi prestat o muncă ştiinţifică în sensul acestui articol de lege.

Tribunalul Cluj a apreciat ca nefondat recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej și a admis eliberarea în februarie 2010.

”Petentul-condamnat nu a fost folosit la muncă fizică şi nu are zile câştigate ca urmare a muncii prestate, însă aşa cum rezultă din probele de la dosar şi lucrarea prezentată, în instanţă, pentru vedere, lucrarea nefiind încă tipărită, condamnatul  a desfăşurat muncă în domeniul în care avea pregătire, iar prev. art. 76 lit.f din Legea 275/2006, nu i-au fost aplicate ca urmare a lipsei normelor metodologice de aplicare.

La data introducerii cererii de liberare condiţionată, condamnatul L.I. avea executate doar 559 zile din totalul de 609 zile ce trebuiau executate pentru a fi propozabil pentru liberare condiţionată, condamnatul L. nu avea câştigate ca urmare a muncii prestate nici măcar o zi.

Din procesul verbal  nr.17229/28.01.2010 al comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată, rezultă că la această dată, condamnatul L.I. avea executată fracţia din pedeapsă, respectiv cele 609 zile, iar din caracterizarea depusă la instanţa de recurs, rezultă că pe perioada executării pedepsei a avut o conduită bună, o singură dată a fost sancţionat disciplinar, însă a fost ridicată sancţiunea disciplinară, a dat dovezi temeinice de îndreptare, nu are antecedente. (….) astfel apreciind că în prezent, condamnatul L.I. îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru a fi liberat condiţionat, respinge ca nefondat recursul penal declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej”, se arată în decizia Tribunalului Cluj.

av tiberiu banAvocatul conferențiarului a fost profesorul Tiberiu Ban (foto), atunci revenit în avocatură după pensionarea de la Tribunalul Militar. ”A fost cred chiar primul proces pe care l-am avut după ce am reînceput activitatea de avocat și chiar un succes. Apoi s-a adoptat un regulament intern al ANP ce cuprinde norme metodologice de aplicare a legii privind executarea pedepselor, în ce privește scrierea de lucrări științifice. Cazul a fost o premieră și a fost folosit ca exemplu și în alte procese din țară privind deținuți care au scris cărți”, a declarat pentru CLUJUST avocatul Tiberiu Ban.

 

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns