fbpx
Robă și insignă de avocat din ”Baroul Bota”

Lupta Baroului Cluj cu falșii avocați a continuat în ultimul an: Sesizări, anchete, procese și condamnări

Departamentul de apărare a profesiei din cadrul Baroului Cluj a continuat lupta cu falșii avocați în ultimul an. Vă prezentăm situația cu sesizările penale, anchetele, procesele și condamnările din Raportul de activitate al Consiliului Baroului Cluj pe perioada aprilie 2018-februarie 2019.

Departamentul apărarea profesiei, condus de Mihai Neamt, a făcut propuneri cu privire la formularea de plângeri penale împotriva persoanelor care au exercitat fără drept profesia de avocat, formularea de plângeri împotriva ordonanțelor de clasare a cauzelor, redactarea constituirilor de parte civilă în numele Baroului Cluj, formularea contestațiilor privind durata procesului penal, sesizarea altor Consilii ale Barourilor pentru a lua sancțiunile disciplinare care se impun împotriva avocaților care fac parte din respectivele Barouri.

Precizăm că Baroul Cluj a fost reprezentat în procesele contra celor acuzați că exercită fără drept profesia de către avocații Cristina Cuibus și Paul Purcărin.

Situația la zi a demersurilor efectuate

Dosare soluționate definitiv:

Condamnarea de către Curtea de Apel Cluj a numitului Mutescu Ioan la plata unei amenzi penale de 4600 lei pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 60 alin.6 din Legea 51/1995 – ”Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”

Baroul a contestat la Judecatoriei Cluj-Napoca durata anchetei din dosarul penal 2630/P/2016 de la parchet privind pe numitul Bondor Viorel. Soluția instanței: ” În baza art. 488 ind. 6 Cpp respinge ca neîntemeiata contestatia privind durata procesului formulata de contestatorul Baroul Cluj”

Decizia definitivă de la Trinunalul Cluj în procedura camerei preliminare privind pe inculpatul Daniel-Vasile Moncea: ”În baza art.347 şi art.348 NCPP, respinge contestaţia formulată de către inculpatul M.D.V.,împotriva încheierii penale nr. 210 din 05.05.2017 a Judecătoriei Cluj-Napoca. În baza art.275 al.2 NCPP, obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 150 lei. Definitivă.”

Prin încheierea penală citată mai sus s-a hotărât: ”Constata legalitatea rechizitoriului emis la data de 27.01.2017 în dosarul nr.276/P/2016 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj ( fost dosar nr. 4781/P/2014 al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca) înregistrat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca sub nr. dosar 2070/211/2017 la data de 03.02.2017 privind pe inculpatul Moncea Daniel Vasile cercetat în stare de libertate si trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de exercitarea fara drept a profesiei de avocat, prev. de art. 348 Cod penal raportat la art. 26 din Legea 51/1995 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si de folosirea fara drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Nationala a Barourilor din România”, sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat, în alte conditii decât cele prevazute de lege, prev. de art.60 alin.6 din Legea nr.51/1995 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.”

Dosare pe rolul instanțelor:

Dosarul privind exercitarea fara drept a profesiei de avocat de catre numitul Daniel-Vasile Moncea pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca

Dosar pe rol la  Judecatoriei Cluj-Napoca privind confirmare renunțare urmărire penală, în care Baroul și UNBR sunt petenți, iar intimat este Marcel Vasile Holunga, cunoscut membru al ”Baroului Bota”

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat recent pe Viorel Bondor, acesta mai având calea de atac a apelului.

Sentința la fond: ”In temeiul art. 60 alin. 6 din Legea 51/1995 (actual art. 59 alin. 6 din Legea 51/1995 in urma republicarii) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., precum si art. 396 alin. 2 C.proc.pen. condamna pe inculpatul BONDOR VIOREL la pedeapsa de 240 de zile amenda penala si conform art. 61 alin. 2 C.pen. stabileste un cuantum al zilei-amenda de 30 lei, rezultand cuantumul total al zilelor amenda penala de 7200 lei, pentru comiterea infractiunii de folosire fara drept a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat si a insemnelor specifice profesiei in forma continuata.

In temeiul art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. contopeste cele doua pedepse cu amenda penala aplicate inculpatului prin prezenta hotarare si aplica astfel inculpatului amenda penala cea mai grea, de 7200 lei, la care se adauga o treime din cealalta amenda, respectiv de 1800 lei, rezultand pedeapsa finala de 9000 lei amenda penala pe care inculpatul o va executa.

In temeiul art. 25 alin. 1si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. precum si art. 1357 si urm. C.civ. respinge ca neintemeiata actiunea civila formulata de Uniunea Barourilor din Romania Baroul Cluj.”

Dosare de cercetare/urmărire penală:

Dosar la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca  impotriva numitului Bondor Viorel

Sesizarea avocatilor din Turda privind exercitarea fara drept a profesiei de catre numitul Ovidiu Nistea. S-a formulat constituire de parte civila in dosarul Politiei Municipiului Turda.

Alte sesizări și probleme:

Consiliul Baroului Cluj a comunicat tuturor instanțelor o circulară pentru sprijin in vederea eradicarii fenomenului de exercitare fara drept a profesiei de avocat

Diverși avocați au depus la Baroul Cluj sesizări cu privire la ofertele de servicii juridice ale firmelor BGA Recuperari și Dulman & Asociatii Advisory SRL, față de exercitarea fără drept a profesiei de avocat prin pagina web juristcluj.ro, privind exercitarea fara drept a profesiei de avocat de catre Centrul International pentru Despagubiri SRL.

Amintim ca fostul prodecan al Baroului Cluj, Calin Budisan, care conducea departamenul de aparare a profesiei, a luptat puternic pentru a eradica avocatura clandestina.

vezi ce zicea in 2017

Prodecanul Baroului Cluj ia poziție față de ”botiști”: ”Au un tupeu de sectanți”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina