fbpx

Instrucțiuni pentru candidații de la examenul de primire în profesia de avocat din 7 aprilie. Măsuri draconice

Examenul de primire în profesia de avocat din 7 aprilie va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. INPPA a transmis instrucțiuni pentru candidații. Una din reguli este că până la ora 14 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.

Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024, va avea loc la data de 07 aprilie 2024 în spațiile Facultății de Drept a Universității din București (Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46).

”Repartizarea candidaților pe săli de examen va fi publicată în timp util.”, transmite Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA)

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 07.04.2024

– Cu începere de la ora 06.30 și până la ora 08.15, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (clădirea Facultății de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sectorul 5), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.

– Accesul în curtea și în clădirea Facultății de Drept, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
● actului de identitate
● legitimației de examen, tipărită de candidat, înainte de examen, din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA -uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.

– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.

– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.

– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.

– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 08.30.

– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.

– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului, dacă le au asupra lor.

– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 7 aprilie 2024 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.

– Candidații nu vor putea preda lucrarea şi părăsi sala de examen, pentru niciun motiv, mai devreme de o oră de la începerea probei. După acest moment candidații vor putea preda lucrarea şi părăsi sala în orice moment.

– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și curtea Facultății de Drept; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.

– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns