Instanța a schimbat o amendă uriașă aplicată de ITM în avertisment, invocând și contextul pandemiei asupra firmelor

Un service din Iași a primit o amendă usturătoare de 60.000 lei, anul trecut în luna mai. Instanța de fond a hotărât schimbarea amenzii în avertisment, invocând și ”contextul pandemiei generate de Covid asupra societăților comerciale”, la care inspectorii în muncă nu s-au gândit deloc.

Solutia pe scurt: ”Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petenta SC AUTOSERVICE-LUCKY SRL în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI. Înlocuieşte sancţiunea amenzii de 60000 lei aplicată petentei prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria IS nr.7462/25.05.2020 cu sancţiunea avertismentului. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Judecătoria Iaşi.”

ITM Iași a și atacat sentința cu apel.

Motivarea Judecătoriei Iași:

”La data de 25.05.2020 a fost întocmit de către inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, procesul-verbal  nr.7462 (fila 4), prin care petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 60.000 lei pentru fapta prevăzută de art.260 alin.1 lit.e ind.2 din Legea nr.53/2003 și cu avertisment pentru faptele prev. de art.119 alin.1 și art.75 alin.1 din același act normativ.

S-a reținut că petenta a încălcat prevederile art.15 alin.1 lit.c din Legea nr.53/2003 primind la muncă pe numiții D_ D_, S. C. și C.M. la data de 20.05.2020, deși salariații aveau contractele de muncă suspendate în perioada 01.04-01.06.2020 în baza art.52 alin.1 lit.c din Legea 53/2003. Salariatul a fost identificat desfășurând activități de tinichigerie, vopsitorie și sudură. S.a mai reținut că nu a supus controlului documentul care conține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, precum și faptul că a stipulat în contractul de muncă încheiat cu C.M un termen de preaviz în caz de concediere mai mic de 20 de zile lucrătoare.

I. Analizând cu precădere legalitatea, se constată că au fost respectate dispozițiile art.15-20 din același act normativ, referitoare la modalitatea de întocmire și mențiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă actul de sancționare, nefiind incidentă niciuna din cauzele de nulitate prevăzute de art.17, ce pot fi constatate din oficiu.

II. În ceea ce privește temeinicia procesului-verbal, actul de sancționare a stabilit în mod corect și complet situația de fapt pentru considerentele ce urmează a fi expuse.

Reține instanța faptul că petenta a recunoscut că la data controlului cei 3 angajați care aveau contractul de muncă suspendat erau la sediul societății, dar a invocat faptul că aceștia au venit pentru a pregăti atelierul pentru redeschidere, făcând curățenie, astfel că nu prestau activitate pentru societate.

Toți cei 3 martori, angajați ai petentei și menționați în procesul-verbal, au declarat că veniseră pentru a face curățenie, a da cu var, a pregăti aparatura.

Însă, instanța constată că și această activitate de curățenie, de pregătire a atelierului pentru redeschidere reprezintă tot o activitate prestată pentru societatea petentă, astfel că anterior petenta avea obligația de a înregistra încetarea suspendării contractului celor 3.

Instanța reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 260 alin.1 lit. e ind.2 din Legea nr. 53/2003, constituie contravenție: e2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;.

Cu privier la celelalte 2 contravenții pentru care petenta a fost sancționată cu avertisment, instanța constată că petenta nu a formulat apărări cu privier la acestea, reținând temeinicia procesului-verbal sub acest aspect.

În raport de cele expuse, instanța concluzionează că nu a fost răsturnată, prin proba contrară, prezumția de legalitate și temeinicie a procesului-verbal de contravenție, iar apărările invocate de petentă nu au fost dovedite.

Cu privire la individualizarea sancțiunii aplicate instanța reține că, în raport de dispozițiile art. 34 din OG 2/2001, are posibilitatea să aprecieze inclusiv asupra naturii și cuantumului sancțiunii ce se impune a fi aplicată contravenientului, în ipoteza în care prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal nu a fost răsturnată.

Potrivit art. 21 alin.3 din O.G. nr. 2/2001, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

De asemenea, instanța reține că dispozițiile art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001 impun ca sancțiunea stabilită să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

Având în vedere modul de săvârșire a contravenției, faptul că decizia de încetare a suspendării CIM a fost înregistrată în REVISAL la data de 25.05.2021, nefiind produs niciun prejudiciu, contextul pandemiei generate de Covid asupra societăților comerciale, precum și faptul că cei 3 angajați și-au primit integral salariul pe luna mai, deși nu au lucrat toată luna (astfel cum au declarata aceștia), instanța constată că se impune înlocuirea sancțiunii cu avertisment.”

 

Comments

comentarii

În cea de-a doua zi de Electric Castle 2024, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat cu Rema.... Citește mai mult
Cel mai mare youtuber din lume, Mr.Beast, a filmat la Salina Turda.... Citește mai mult

Lasă un răspuns