fbpx

ÎCCJ: Serviciul de Probațiune poate contesta hotărârea instanței la revocarea suspendării executării pedepsei

Completul pentru dezlegare unor chestiuni de drept în materie penală de la ÎCCJ a decis, astăzi, cu privire la calitatea procesuală a Serviciul de Probațiune în procedura de revocare a suspendării executării pedepsei.

Înalta Curte a fost sesizată de către Curtea de Apel Craiova într-un dosar venit de la Tribunalul Mehedinți, care respinsese sesizarea Serviciului de Probațiune de revocare a suspendării pedepsei de 1 an închisoare primită de o persoană pentru ucidere din culpă. Hotărârea instanței de executare a fost contestată de către Serviciul de Probațiune, iar la Curtea de Apel s-a pus problema dacă avea sau nu calitate procesuală ca să poate contesta.

”Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, în dosarul nr. 2615/101/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care hotărârea atacată se referă, în sensul art. 4251 alin. (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 34 din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 29 din Codul de procedură penală care definesc noţiunea de subiect procesual şi respectiv de participant la procesul penal.”

Stabileşte că în cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzută de art. 583 din Codul de procedură penală, serviciul de probaţiune este un subiect procesual la care hotărârea atacată se referă, în accepţiunea art. 4251 alin. (2) teza I din Codul de procedură penală raportat la art. 34 teza finală din acelaşi cod.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.”, se arată în minuta deciziei ÎCCJ.

În motivarea încheierii Curții de Apel Craiova, prin care s-a dispus sesizarea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ, se arată importanța deciziei:

”Conform art. 96 alin 1 Cp: dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

Procedura de judecată a sesizării formulate de Serviciul de Probaţiune privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 96 alin.1 Cod penat rap la art. 583 alin.1 C.p..p este cea prevăzută in dispoziţiile art. 597 C.p..p care se aplică tuturor situaţiilor procesuale reglementate în titlul V al Codului penal denumit „ Executarea hotărârilor penale.” Prima instanţa se pronuntă printr-o sentinţă, conform art. 597 alin.4 C.p.p. care este suspusă căii de atac ordonare a contestaţiei conform art. 597 alin.7 C.p.p. rap. la art. 425/1 alin.1 şi 2 C.p.p.

Legitimarea procesuală activă în ceea ce priveşte exercitarea contestaţiei împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de executare in procedura prev de art. 583 C.p.p. au: procurorul, persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin hotărâre precum şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă.

Chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este de a stabili dacă Serviciul de Probaţiune poate avea calitate procesuală activă pentru a formula contestaţie împotriva hotărârii primei instanţe pronunţată în procedura prev. de art. 583 C.p.p., fiind considerat în acest sens subiect procesual la care hotărârea atacată se referă.

Conform art. 29 C.p.p., participanţii în procesul penal sunt organele judiciare, avocatul, părţile, subiectii procesuali principali, precum şi subiecti procesuali. Această ultimă componentă a participanţilor în procesul penal este definită în prevederile art. 34 C.p.p. conform cărora în afara subiecţilor procesuali principali, au ealitatea de subiecţi procesuali următorii: martor, expert, interpret, agent procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina