fbpx

Hotărâre CSM cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor în format electronic

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Uniunii Naționale a Barourilor din România Hotărârea nr. 1522/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Principalele modificări cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare:

La întocmirea listei de ședință prin împărțirea cauzelor pe intervale orare, se vor avea în vedere orele menționate pe citațiile emise ori cele comunicate anterior părților sau altor participanți la judecată. La stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea în vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecărui interval fiind, de regulă, de cel mult două ore. Cauzele pot fi grupate pe intervale orare având în vedere și situațiile în care există identitate de părți sau de avocați ori de alți participanți în procedurile judiciare. Pentru cauzele complexe se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul ședinței de judecată sau alocarea unei ședințe separate. Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiași ședințe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unui probatoriu complex.

Afișarea listei cauzelor cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată, inclusiv pe pagina de internet a instanței. În alte cauze decât cele penale, la instanțele la care activitatea se desfășoară în 2 – 3 timpi, lista se afișează cel mai târziu cu o oră înainte de începerea ședinței.

Dosarele pot fi studiate și după începerea ședinței de judecată, în cadrul intervalelor orare alocate cauzelor respective, cu încuviințarea președintelui de complet.

Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuții se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte, stabilit de regulă la începutul acestui interval.

La cererea părților, instanța va putea lăsa cauza la a doua strigare cu respectarea intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respective.

În cazul în care niciuna dintre părți nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul poate fi lăsat la sfârșitul intervalului orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte cauza respectivă când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozițiilor procedurale.

Principalele modificări cu privire la comunicarea copiilor legalizare ale hotărârilor judecătorești:

Se definește noțiunea de copie legalizată a hotărârii judecătorești, care cuprinde ștampila instanței pe fiecare filă și mențiunea „conform cu originalul”, precum și mențiuni privind modul în care aceasta a rămas definitivă sau irevocabilă și data rămânerii definitive sau irevocabile, după caz. Dacă hotărârea nu este definitivă sau a fost desființată, acest aspect se menționează pe copia legalizată eliberată.

Generarea și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești se poate face de grefa instanței și prin utilizarea unei aplicații informatice în cazul în care aceasta este disponibilă la nivelul instanței, dacă prin cererea de eliberare au fost indicate datele corespunzătoare în acest scop. În acest caz, copia legalizată cuprinde mențiunile arătate la alin. (2/1), cu excepția mențiunii „conform cu originalul”, aplicate în format electronic pe ultima pagină, și semnătura electronică extinsă a instanței, care înlocuiește ștampila instanței și semnătura grefierului.”

În cazurile în care legea prevede că hotărârea se comunică altor instituții sau autorități, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin, instanța comunică din oficiu copia legalizată a hotărârii judecătorești

La cerere se pot elibera copii legalizate ale hotărârilor judecătorești. Grefierul care eliberează copia solicită, dacă este necesar, primei instanțe, informații referitoare la evidența căilor de atac.

La cerere se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile aflate la dosarul cauzei, altele decât hotărârile judecătorești.

HOTĂRÂREA CSM nr. 1522 din 26 mai 2022 AICI

Comments

comentarii

Pompierii clujeni au intervenit, sâmbătă după amiază, la stingerea unui incendiu ce a cuprins podul unei case din comuna Căianu. Din fericire, nu au existat victime.... Citește mai mult
Ultima modernizare a Pieței Mărăști datează de pe vremea lui Ceaușescu, dar acest lucru este pe cale să se schimbe. Zona, rămasă „în secolul trecut” din punct de vedere a amenajărilor urbane, va fi modernizată și revitalizată.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!