fbpx
Insigna unui avocat din Baroul paralel Bota

Fals avocat din Cluj, condamnat la 28.000 lei amendă penală și 50.000 lei daune morale către Barou

Un inculpat acuzat de exercitara fără drept a profesiei de avocat, cu antecedente, a fost condamnat de Judecătoria Gherla la o amendă penală de 28.000 lei și a fost obligat la plata unor daune morale de 50.000 de lei către Baroul Cluj Sentința a fost atacată cu apel.

Starea de fapt: ”În anul 2018, martora L.  a apelat la inculpatul Bondor Viorel pentru a o reprezenta în cadrul unui proces civil de divorț la Judecătoria Gherla, căruia i-a achitat o suma 1600 de lei ca avans la încheierea contractului. Martora știa că inculpatul este avocat de la o cunoștință.

Inculpatul a întocmit o cerere de chemare în judecată, pe care a semnat-o, sub titulatura de avocat Bondor Viorel și pe care era aplicată ștampila cu conținutul Uniunea Națională a Barourilor din România, – Baroul Cluj – Bondor Viorel – Avocat. Cererea a înregistrat-o la Judecătoria Gherla, la data de 13.11.2018, cauza primind numărul de ####/235/2018. La cererea de chemare în judecată, inculpatul a atașat  o împuternicire avocațială cu următorul antet: Uniunea Națională a Barourilor din România – Cabinet individual de Avocatura, semnat sub titulatura de avocat Bondor Viorel, și pe care era aplicată ștampila cu conținutul Uniunea Națională a Barourilor din România, – Baroul Cluj – Bondor Viorel – Avocat .

În continuare, în datele de 03.12.2018 și 10.05.2019, inculpatul, folosind același mod de operare, semnând cu titulatura de avocat și aplicat ștampila cu însemnele susmenționate, a înregistrat câte o cerere de precizare, în cauza cu nr. ###/235/2018 a Judecătoriei Gherla.  La data de 20.06.2019, inculpatul Bondor Viorel a depus un memoriu în cauză civilă cu numărul de mai sus, care era semnat “prin avocat Bondor Viorel” și avea aplicat ștampila cu denumirea Uniunea Națională a Barourilor din Romania, – Baroul Cluj – Bondor Viorel – Avocat.

De asemenea, inculpatul Bondor Viorel, s-a prezentat în datele de 28.05.2019, respectiv 25.06.2019, în fața Judecătoriei Gherla, la sedințele publice din dosarul ####/235/2018, unde, deși cunoștea că nu are calitate de avocat în Baroul Cluj, a adus la cunoștință instanței că este avocat și că îi reprezintă interesele reclamantei …, exercitând practic, fără drept, profesia de avocat.

Conform adresei Baroului Cluj din dosarul ####/235/2018 a Judecătoriei Gherla, inculpatul Bondor Viorel nu deține calitatea de avocat și nu este înscris în Tabloul avocaților din Baroul Cluj”

Cum s-au stabilit pedeapsa și daunele

Extras din motivare: ”Inculpatul Bondor Viorel este o persoană cunoscută cu antecedente penale, iar pe parcursul procesului penal nu a recunoscut săvârșirea faptelor.

Inculpatul a mai fost condamnat pentru fapte similare în dosarul ####/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Persoana vătămată  Baroul Cluj s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 50.000 de lei.

Principiul fundamental de drept este cel al reparării integrale a prejudiciului suferit, acest lucru presupunând înlăturarea tuturor consecinţelor dăunătoare ale unui fapt ilicit şi culpabil, fie ele patrimoniale sau nepatrimoniale, în scopul repunerii, pe cât posibil, în situaţia anterioară a victimei. Criteriul echităţii exprimă cerinţa ca indemnizaţia să reprezinte o justă şi integrală dezdăunare a părţii vătămate. În temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, acest criteriu se traduce prin necesitatea ca persoana vătămată să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral suferit. Altfel spus, cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit încât să aibă efecte compensatorii şi în acelaşi timp să nu constituie venituri nejustificate.

Pe de altă parte, sumele de bani acordate cu titlu de daune morale nu trebuie să fie nejustificat de mari, trebuind să fie într-o permanentă legătură cu realităţile sociale şi juridice. Sumele acordate nu trebuie să fie atât de ridicate încât să pună în pericol siguranţa circuitului juridic civil, dar trebuie să fie proporţionale cu suferinţa resimţită.

Consecinţele negative suferite de părţile civile, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, respectiv măsura în care a fost afectată situaţia socială a părţii civile sunt o serie de criterii pe care instanţa le are în vedere la stabilirea cuantumului daunelor morale. Aceste elemente au fost detaliate la situaţia în fapt.

Astfel  în baza art. 348 C. pen. rap. la art. 25 din Legea 51/1995, cu aplic. art. 35 al. 1 din C. pen. (6 acte materiale) condamnă pe inculpatul Bondor Viorel, (….), la pedeapsa de  210 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 21.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată.

În baza art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995, cu aplic. art. 35 al. 1 din C. pen. (6 acte materiale) condamnă pe inculpatul Bondor Viorel, , la pedeapsa de  210 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 21.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată.

În baza art. 38 al 1, 39 lit. c,  C. penal, contopeşte următoarele pedespe:

– 210 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 21.000 lei amenda, stabilită prin prezenta.

– 210 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 21.000 lei amenda,stabilită prin prezenta, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 210 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 21.000 lei amenda, pe care o sporeşte cu 1/3; în final 280 zile amenda în cuntum de 100 lei/zi amenda, total 28.000 lei amendă penală.

În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Baroul Cluj şi obligă inculpatul Bondor Viorel, la plata către partea civilă a următoarelor sume: 50.000 de lei  cu  titlu de  daune morale.”

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns