Psiholog Mioara Moraru și Adrian Marțian

Expertul psiholog care se crede judecător. Marțian i-a făcut plângeri și cere să fie înlocuită

Psihologul Mioara Moraru, desemnată pentru a efectua expertiză în dosarul în care afaceristul clujean Adrian Marțian se luptă pentru a păstra cei trei copii, se crede judecător și suplimentează obiectivele expertizei după bunul plac. Marțian a fost dat în judecată de mama copiilor, acuzată de rele tratamente aplicate minorilor. Omul de afaceri a făcut plângeri la autoritățile competente împotriva expertului psiholog și cere instanței înlocuirea acestuia.

Psihologul Mioara Moraru, expert psiholog desemnat de catre instanta de recurs – Curtea de Apel Bucuresti în litigiul dintre Roxana și Adrian Marțian, face cam ce vrea în dosar în baza unei afirmații a instanței, aceeași instanță care a respins deja o cerere de recuzare a expertului.

Astfel, psihologul i-a răspuns unei notificări a lui Adrian Marțian că: ””Vă reamintim, de asemenea că, în încheierea de ședință a instanței de judecată, din data de 15.12.2023, s-a consemnat faptul că expertul desemnat ”poate să uzeze de orice metodă pe care o consideră necesară…”, astfel, am apreciat necesar includerea, în cadrul obiectivelor deja stabilite, și a evaluării psihologice a ambilor părinți”

Afaceristul din Cluj a depus plângere la Colegiul Psihologilor din România, în care arată:

”Pentru a se exonerea de răspundere față de modul defectuos și neprofesionist în care a inițiat procedura ordonată de instanță, doamne psiholog a înregistrat la dosarul instanței, în data de 5.12.2023, un script nenumit, care nu se circumscrie sferei actelor procedurale și care, în toate cazurilor, nu este specific actelor ce pot emana de la experți. Așa cum rezultă din simpla lecturare a acestui document, conduita și acțiunile doamnei psiholog evidențiază nu doar o lipsă de imparțialitate, ci și o crasă încălcare a normelor care guvernează efectuarea expertizelor psihologice. Această părtinire rezultă indeniabil din comporamentul ostil al dnei expert față de subsemnatul, în calitate de parte, dar și față de expertul parte încuviințat de instanță la solicitarea subsemnatului, cărora ne sunt opuse fără dovezi acuzații neîntemeiate, ce reliefează abaterile grave săvârșite de dna expert în raport cu standardele profesiei”

În scriptul la care se face referire, Moraru scrie că Marțial și expertul parte (adică ales de el) Delcea au ”o relație ce poate fi interpretată ca fiind familiară”

Moraru a emis convocare la expertiză pentru data de 23 februarie 2024, când expertul parte Cristian Delcea și-a înmormântat mama, deși a fost informată despre acest aspect.

În cererea de recuzare, avocata lui Marțian, Maria Vasii, precizează motivele pentru care expertul ar trebui recuzat:

”Transmiterea catre instanta a cererii de suplimentare a obiectivelor pentru expertiza prezuma un interes personal al expertului.

Cum nu avem probe despre demersuri obscure care sa fi justificat acesta atitudine, suntem indreptatiti sa credem ca cererea de suplimentare obiective prin evaluarea parintilor  determina sporirea costurilor pentru expertiza, ceea ce implica un onorariu intr-un cuantum sporit

Putem afirma ca expertul a pus prin plan interesul sau in a obtine onorariu sporit inaintea interesului superior al minorilor, minori care sunt in situatia traumatizanta de a fi in prezenta ambilor parinti intr-o atmosfera straina de mediul familial, un timp ostil, traumatizant, ce lasa traume profunde si de neinlaturat pentru tot restul vietii

Din datele prezentate reiese ca doamna expert Mioara Moraru a fost autorizata ca expert in anul 2021 ( nu are vechime mai mare de 5 ani cerută de lege) si nu detine calitatea de expert specialist/ expert principal

expertul si-a depasit atributiile prevazute de lege , de codul deontologic al profesiei in modul de a interactiona cu instanta , in interactiunile cu noi partile , precum si cu expertii parte desemnati

Expertul nu deține licențele de teste psihologice și nici nu a făcut dovada că le deține, încălcând cu bună știință normele de expertizare în domeniu

Afirmația d-nei expert desemnate referitoare la relația dintre expertul parte și dl Marțian Adrian ca fiind una familiară este pur personală/subiectivă neavând cu ce proba, încălcând cu bună știință art. 7 (2) din Codul deontologic al profesiei de psiholog, care menționează faptul că „psihologii vor manifesta respect fațăde colegii lor de profesie

In activitatile pe care le desfasoara doamna expert prezinta lipsa de profesionalism, practica atacul la persoană si încălcarea cu bunăștiințăa normelor de efectuare a expertizei psihologice”

Marțian a scris în plângerea penală că expertul psiholog a fost instigat de alte persoane să procedeze în maniera descrisă mai sus:

”Solicit ca in urma investigatiilor preliminare, avand access la informatii la care subsemnatul nu am access, fiind vorba de informatii si date protejate de raporturile profesionale ale expertului, sa identificati si sa desfasurati urmarirea penala împotriva persoanelor ce au instigat-o pe doamna expert sa isi depaseasca atributiile profesionale si sa savirseasca actele materiale pe care eu le consider baza factuala a acuzatiilor ce i le aduc prin prezenta plingere, acestea urmind a fi cercetate in calitate de instigator sau complici.

Cum aceste persoane, din datele neconfirmate pe care le detin , ar avea calitate de avocat, judecator , subiecti activi calificati ce atrag competenta de efectuare a urmaririi penale pe seama Parchetului de pe lângă Curtea de Apel , va rog sa primiti prezenta plingere si sa intreprindeti masurile de ancheta specifice.

Va rog sa aveti in vedere ca, potrivit legii speciale , ancheta trebuie să se desfășoare în procedură de urgență , fiind vorba de fapte in legatura cu starea minorilor”

Avocații lui Marțian afirmă că expertul si-a depășit atributiile prin:

”-cererea adresata instantei de a adauga doua obiective noi la obiectivele stabilite in cauza de catre instanta pentru expertiza psihologica

-informarea eronata facuta catre instanta in sensul ca este necesara evaluarea parintilorpentru a raspunde la obiectivele stabilite de instanta anterior

-informarea eronata privind posibilitatea legala si profesionala de a uzade orice metodăpe care o consideraţi adecvatăşi necesară-in sensul de a face evaluarea parintilor sub pretextul de a raspunde la obiectivele stabilite de catre instanta anterior

-si-a depasit atributiile prevazute de lege, de codul deontologic al profesiei in modul de a interactiona cu instanta , in interactiunile cu noi partile , precum si cu expertii parte desemnati”

Motivele detaliate (cu prevederi legale) pentru care se cere înlocuirea expertului:

”Având în vederea abaterile grave de la legea 213/2004, HG 788, încălcările Standardelor pentru efectuarea expertizei psihologice, precum și a altor norme din Codul deontologic al profesiei de psiholog privind expertiza, vă comunicăm următoarele:

I. Experta desemnată nu a respectat procedurile de expertiză

1.1. Potrivit Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021, în art. 7 (c), expertul psiholog Moraru Mioara desemnat de instanță va contacta experții parte cu cel puțin zece zile înainte de prima întâlnire a interviului expertal și a evaluării psihologice a părților pentru care s-a dispus expertiza psihologică. În cazul de față, experta desemnată a convocat părțile și experții la prima evaluare psihologică/interviu cu trei zile înainte, fără să cunoască metodologia, tipul de interviu și care sunt instrumentele de testare psihologică. A se vedea schimburile de email și datele acestora (anexa 1/informare). Conform aceluiași document, art. 7 (e) prevede nevoia de a discuta metodologia expertizei, iar această solicitare a venit din partea expertului parte – ca urmare a necesității privind informația acurată, tipul de interviu, testare psihologică pentru a fi utilizate în expertiză.

1.2. Experta psiholog Moraru Mioara desemnată de instanță a chemat părinții la evaluare și testare psihologică peste înțelegerea cu experții parte și fără să fie încuviințat un obiectiv cu privire la expertizarea părinților, fără să evalueze minorii. Deși obiectivele expertizei erau doar să expertizeze minorii, nu părinții, a fost încălcat astfel  art. 3.1 (a) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021.

1.3. Experta desemnată nu a respectat art. 3 alin 1 (a)  și alin 2 (b) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021 prin faptul că abordarea cu experții parte a fost una confuză, pripită, neprofesionistă, cu multe sincope în abordare cu experții și cu părțile, cu amenințări, spre exemplu experta se exprima de maniera: „că va comunica instanței dacă nu ne grăbim să facem expertiza” (a se vedea din anexă), precum și alte afirmații făcute ca de un psiholog novice în domeniu.

1.4. Psihologul desemnat, potrivit art. 3 alin 3 (e) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021, nu deține licențele de teste psihologice și nici nu a făcut dovada că le deține, încălcând cu bună știință normele de expertizare în domeniu.

II Experta desemnată a încălcat legea 213/2004 și HG 788/2005 privind forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică art. 14, alin 1

2.1. Experta psiholog Moraru Mioara desemnată de instanță a efectuat prima întâlnire cu experții psihologi și cu părțile privind evaluarea și testarea psihologică în apartamentul/proprietatea privată a surorii ei din București, Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 5 , bl. 103 , sc.3 , et. 2 ,ap. 53, sector 3 ( vis-a-vis de magazinul Unirea ) metrou Piața Unirii, spațiu care nu este înregistrat la Colegiul Psihologilor din România, din Registrul unic al cabinetelor psihologice avizate (a se consulta registrul pe https://www.copsi.ro/index.php/registre), comunicând pe email (a se vedea anexa) că nu deține spațiu.

III. Clarificări cu privire la declarațiile expertului desemnat în ce privește expertul parte

3.1. Afirmația expertului parte prof. univ. dr.  Delcea Cristian referitoare la posibilitatea modificărilor ședințelor stabilite s-a bazat pe art. 3 alin 2  din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021, viza situațiile ce pot afecta validitatea evaluărilor (printre care se regăsește și starea de boală sau de imposibilitate fizică sau psihică).

3.2. Maniera de exprimare a afirmațiilor realizată de d-na expert desemnată Moraru Mioara denotă faptul că este deranjată de insistențele expertului parte, neținând cont de faptul că este implicată deplasarea la București nu doar a tatălui, ci și a celor trei minori pentru fiecare întâlnire, aspect ce necesită organizarea perioadei de deplasare în condiții optime și fără a perturba starea psihică a minorilor.

3.3. Comunicarea de către expertul parte prof. univ. dr. Delcea Cristian a metodelor de examinare psihologică către clientul său a avut un caracter general, în special în vederea informării clientului cu privire la tipul de instrumente ce vor fi utilizate. Nu există posibilitatea ca expertul parte să dezvăluie informații care să vizeze modalitatea de interpretare a unui răspuns sau altul. Expertul parte s-a rezumat la a realiza o descriere generală a acestor instrumente, acțiune care ar fi fost oricum realizată în cadrul ședințelor de  evaluare conform art. 3 alin 1 (a) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021.

3.4. Afirmația d-nei expert desemnate referitoare la relația dintre expertul parte și dl Marțian Adrian ca fiind una familiară este pur personală/subiectivă neavând cu ce proba, încălcând cu bună știință art. 7(2) din Codul deontologic al profesiei de psiholog, care menționează faptul că „psihologii vor manifesta respect față de colegii lor de profesie și nu vor exprima critici nefondate și etichetări la adresa activității lor”. Dl expert parte prof. univ. dr. Delcea Cristian  nu se află într-o relație de imparțialitate, conflict de interese sau roluri multiple, astfel cum sunt acestea prevăzute de norme. Utilizarea prenumelui („Adi”, „Adrian”, „Cristian”) nu reprezintă nicio încălcare a prevederilor stipulate în norme, ci are rolul de a construi o relație adaptativă între psiholog și client, bazată pe deschidere și încredere.

Concluzii

Având în vedere lipsa de profesionalism, atacul la persoană, încălcarea cu bună știință a normelor de efectuare a expertizei psihologice, considerăm că este viciată și păguboasă continuarea expertizei cu expertul desemnat Moraru Mioara, drept urmare cerem înlocuirea ei cu celeritate din cauza pericolului pe care poate să îl producă.”

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns