fbpx

Executat de ANAF în baza unei decizii de impunere anulate definitiv în instanță

Directorul unei societăți din Cluj a fost executat silit de ANAF în baza unei decizii de impunere emise de CAS, care a fost anulată definitiv în instanță în septembrie 2015. Executarea a fost contestată în instanță și, cum era de așteptat, a fost desființată.

La sfârșitul lui 2015 scriam despre procesul câștigat definitiv de directorul Universt T SA, Valentin Lungu, împotriva Casei de Asigurări de Sănătate, fiind anulate decizii de impunere în valoare de circa 20.000 de lei. Povestea însă nu s-a încheiat. Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat executarea silită a acestuia pentru presupusele datorii la CAS și i-a poprit conturile. Lungu a fost nevoit să conteste în instanță toate executările silite. Recent, a primit comunicarea unei decizii definitive de la Tribunalul Cluj, prin care a fost anulată executarea.

Inca un proces castigat cu Finantele. Sunt la al doilea proces castigat si mai am destule. Am recuperat 2000 ron din 7000. E nevoie de ani de zile de procese. Am reusit si deblocarea conturilor dupa un an. Mi-au cerut peste 20.000 ron si am decis sa lupt cu ANAF si CAS. E important ca si voi, pentru orice suma sa va luptati! Ce ma supara e ca desi am castigat speta, ANAF a continuat sa execute. Eu am platit avocat, iar tu drag cetatean ai platit impozite pentru onorariul avocatului meu.”, a precizat Valentin Lungu (foto)

Acesta a trecut printr-un adevărat calvar în ultimii trei ani. ”Ei (CAS și ANAF- n.red.) imi cereau 20 de mii de lei si eu am chletuit 15 pe avocați, cauțiuni, taxe, etc. Câți își permit să se bată cu ei? Si am avut conturile circa doi ani blocate. Nu am putut folosi băncile. Bine că aveam hârtie că am contestat, dar conturile erau blocate. Era să nu mai îmi pot lua apartament. La fix am deblocat”, ne-a povestit Lungu.

Mai întâi, contestația la executare a fost admisă de Judecătorie, pe considerentele de mai jos:

”Cu privire la actele de executare, instanţa de fond a reţinut că prin titlul executoriu nr. 123010020297172/30.06.2014, s-a stabilit în sarcina contestatorului obligaţia de plată a sumei de 8960 lei reprezentând contributie individuala de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activităţi independente, cf. Doc. nr. 201401011420 din 25.01.2010, nr. 201401011227 din 25.01.2011 şi nr. 201401011220 din data de 25.01.2012, iar prin somaţia nr. 123010030118543 din data de 30.06.2014, f 8, contestatorul a fost somat să plătească suma mai sus menţionată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Doc. nr. 201401011420 din 25.01.2010, nr. 201401011227 din 25.01.2011 şi respectiv nr. 201401011220 din data de 25.01.2012 corespund Deciziei de impunere din oficiu nr. 254479/1 din 25.04.2014 pentru stabilirea contribuţiei datorate FNUASS pe perioada 2009-2011, emisă pentru suma de 8960 lei – f. 16. În baza acestei decizii, s-a emis de către CAS Cluj Decizia de impunere din oficiu nr. 254479/2 din 25.04.2014 pentru stabilirea de accesorii datorate FNUASS pe perioada 2009-2011, emisă pentru suma de 6399 lei

Titlurile de creanţă, Deciziile de impunere au fost anulate în dos.civ. 4141/117/2014 prin SC. nr. 2757/2015 pronunţată la data de 16.09.2015.

Potrivit disp. art.172 din O.G. nr.92/2003 „Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare”.

De asemenea, conform art.141 alin.1 si 11 din acelaşi act normativ, ”Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu; (1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii.”

Prin urmare, câtă vreme s-au desfiinţat titlurile de creanţă , rezultă că urmează a fi desfiinţate toate actele de executare silită efectuate în baza acestora, pornite în dosarul executional nr. 1800619125791/12/30/1/2014/123010023955119 nr.123010020297172/30.06.2014 al ANAF- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ, inclusiv popririle înfiinţate intimată în dos. execuţional nr. 1800619125791, nr. 1614597/22.08.2014, dispusă cu privire la suma de 8960 lei, f. 32, respectiv nr. 2012674/20.07.2015, dispusă cu privire la suma de 3866 lei”

ANAF a atacat sentința cu apel, fără succes. Motivarea Tribunalului Cluj:

”Prin SC. nr. 2757/2015 pronunţată în dos.civ.nr. 4141/117/2014 la data de 16.09.2015 sa admis cererea formulată de contestator şi s-a dispus anularea deciziei de impunere din oficiu nr. 254479/1 din 25.04.2014 pentru stabilirea contribuţiei datorate la FNUASS pe perioada 2009- 2011, decizia de impunere din oficiu nr. 254479/2/25.04.2014 pentru stabilirea de accesorii şi decizia E 119/27.06.2014., f. 116-117. Acţiunea în contencios administrativ a fost înregistrată la data de 22.07.2014.

Instanţa de fond a constatat că s-a respectat procedura administrativă prealabilă formulării prezentei cereri, astfel că apărarea intimatei cu privire la inadmisibilitatea cererii este neîntemeiată.

Instanţa de fond în mod corect a reţinut că Titlurile de creanţă, Deciziile de impunere au fost anulate în dos.civ. 4141/117/2014 prin SC. nr. 2757/2015 pronunţată la data de 16.09.2015.

Împrejurarea că la data emiterii deciziilor de impunere nu era pronunţată sentinţa de anulare a obligaţiilor principale evocate în deciziile de impunere nu poate conduce la soluţia respingerii contestaţiei la executare cât timp actele prin care s-au desfiinţat actele administrative fiscale care au fost contestate nu au precedat contestaţia la executare.

Cu privire la cheltuielile de judecată, Tribunalul aminteşte că la baza obligatiei de acoperire a cheltuielilor de judecata se afla culpa procesuală, astfel ca partea din vina careia s-a purtat procesul trebuie sa suporte aceste cheltuieli, făcute in mod nejustificat de partea castigatoare.

Având în vedere aspectele menţionate, tribunalul va respinge apelul formulat în cauză şi va menţine în integralitate sentinţa primei instanţe, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

In temeiul prevederilor art. 453 alin (1) din Codul de procedură civilă, apelanta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecata în apel, reprezentând onorariu avocat.”

Comments

comentarii

Un bărbat de 34 de ani a fost căutat de polițiști după ce a dispărut de acasă în data de 22 mai. Acesta a fost găsit mort în comuna Chinteni.... Citește mai mult
Programul „Fugi în curtea școlii” a revenit în Cluj-Napoca. Săptămâna aceasta copiii sunt invitaţi în curțile Școlii gimnaziale ,,Constantin Brâncuși" și Liceului de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu" pentru a participa la activități sportive.... Citește mai mult

Lasă un răspuns