fbpx
Acasă » AVOCATURA » Decanul Baroului Cluj i-a ”certat” pe avocați la Adunarea Generală pentru dezinteres față de acțiunile organizației
sursa foto cont Facebook Mihai Paul Neamt

Decanul Baroului Cluj i-a ”certat” pe avocați la Adunarea Generală pentru dezinteres față de acțiunile organizației

Decanul Baroului Cluj, Flavia Maier, a spus în discursul de deschidere a Adunării Generale că a constatat un dezinteres al avocaților clujeni față de acțiunile și evenimentele organizației. De altfel, și în Raportul Consiliului Baroului pe perioada aprilie 2018-februarie 2019 se pune accentul pe nevoia ”implicare activă, reală, pozitivă, constructivă” a membrilor Baroului, fie că e vorba de evenimente profesionale, socializare sau apărarea profesiei.

Adunarea Generală a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților a avut loc, astăzi, 16 aprilie, la sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai. Au fost discutate Raportul Consiliului Baroului, Raportul financiar-contabil,  Raportul comisiei de cenzori, proiectul de buget pe 2019, Raportul de activitate al INPPA Centrul Teritorial Cluj.

În cadrul Adunării Generale a fost prezentat Raportul de activitate pe primul an al Consiliului Baroului Cluj ales la adunarea din primăvara lui 2018. În Raport se arată că avocații au manifestat un interes scăzut pentru acțiunile Baroului.

”A fost propusă organizarea de întâlniri cu membrii baroului în vederea dezbaterii unor probleme de interes privind exercitarea profesiei și a fost organizată o astfel de întâlnire în data de 20.09.2018 la sediul din str.Pavel Roșca nr.8. Întrucât membrii Baroului Cluj au manifestat un interes scăzut pentru dezbaterea unor astfel de probleme (fiind prezenți în jur de 15 avocați dintre care 6 membri ai Consiliului), astfel de întâlniri nu au mai avut loc. Consiliul Baroului Cluj are însă toată disponibilitatea de a relua această practică în măsura în care membrii baroului își vor manifesta interesul pentru astfel de întâlniri.

Recent s-a demarat, la inițiativa unor membri ai Consiliului, un proiect având ca scop socializarea avocaților, constând în întâlniri bilunare, organizate la sediul din Cluj-Napoca str.Pavel Roșca nr.8, sub denumirea informală ”Clubul Avocaților”. Până în prezent a avut loc prima întâlnire de acest fel. Ne exprimăm speranța că membrii baroului vor manifesta interes și vor participa în număr cât mai mare la aceste întâlniri.

S-a repus în discuție implementarea plății contribuțiilor cu cardul la casieria Baroului și a C.A.A. – Filiala Cluj. Au fost obținute oferte de la mai multe bănci. Implementarea a fost amânată până la implementarea de către C.A.A. – Filiala Cluj și de către Baroul Cluj a softului de gestiune internă. S-a considerat că implementarea plății cu cardul trebuie să fie unitară, atât pentru Barou, cât și pentru C.A.A. – Filiala Cluj pentru a nu se plăti diferit (card și numerar) pentru cele două entități, în cazul în care implementarea plății cu cardul se face doar de către una dintre ele. Implementarea urmează a fi rediscutată la momentul finalizării softurilor de gestiune internă.”, se arată în Raportul de activitate.

Baroul Cluj va avea în curând un site nou

În raport se mai arată că site-ul extrem de învechit al Baroului Cluj va fi înlocuit cu unul nou, modern.

”A fost înființată adresa de e-mail a Decanului, decan@baroul-cluj.ro, pe care membrii baroului o pot utiliza pentru a aduce la cunoștința decanului orice probleme cu care se confruntă în activitatea profesională.

În cursul anului 2018 s-a lansat pagina oficială de Facebook a Baroului Cluj precum și a grupului oficial de Facebook „Baroul Cluj” (grup închis, destinat doar avocaților din Baroul Cluj).

S-a continuat dezvoltarea noului site al Baroului Cluj care a fost inclusă în programul UNBR pentru platforma comună de comunicare dispus prin hotărârea nr.274/2017 a Consiliului UNBR. Modernizarea vizează utilizarea unor tehnologii noi de realizare și are ca obiectiv principal integrarea unei componente active de sincronizare în timp real a comunicărilor UNBR și barourilor, precum și integrarea cu tabloul electronic al avocaților din platforma ifep.ro.

Dezvoltarea se face prin eforturi proprii, prin implicarea personalului angajat și a unui grup de lucru format din avocați membri ai Baroului Cluj sub coordonarea dlui consilier Dan Chertes, care asigură migrarea conținutului din vechiul site. Urmează ca site-ul nou să fie operațional cel târziu până în luna mai, 2019.

În perioada următoare vom asigura și migrarea la sistemului informatic pentru gestiune internă (evidența membri, evidența contribuții, evidență drepturi, casierie) dezvoltat de Casa de Asigurări a Avocaților.

Noul sistem informatic va asigura suportul pentru evidența membrilor și formelor de exercitare a profesiei, evidența veniturilor, contribuțiilor și încasărilor (pentru toate categoriile de contribuții), evidența drepturilor de asigurări sociale. Sistemul a fost proiectat pentru a integra în aceeași soluție atât evidențele specifice baroului cât și cele ale fililalei CAA. Este realizat în conformitate cu reglemntările legale în vigoare, fiind dezvoltat în paralel cu noua legislație a sistemului CAA.

În prezent se află în testare componenta destinată activității baroului, respectiv evidența extinsă a membrilor și evidența formelor de exerciatre a profesiei, precum și procedurile de migrare date din vechiul sistem de gestiune.

Odată cu migrarea la noul sistem informatic, datele vor putea fi furnizate sistemelor informatice centrale (Contul meu și Interfața națională) cu care acesta interfațează direct, astfel încât aceste aplicații cu toate facilitățile lor, vor deveni operaționale și pentru membrii Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA.

Se fac demersuri pentru înlocuirea sistemului informatic pentru asistența judiciară cu un sistem mai performant și mai adaptat nevoilor actuale de administrare a activităților de înregistrare cereri de asistență judiciară, repartizare avocați, notificare și decontare a onorariilor de asistență judiciară.”, se arată în document.

În încheiere, Consiliul Baroului prin decanul Flavia Maier își exprimă speranța că pe viitor avocații clujeni vor fi prezenți în număr mai mare la evenimente:

”Le mulțumim pe această cale tuturor colegilor, membri ai Baroului Cluj care și-au adus aportul la buna desfășurare a activității Consiliului, și celor care s-au implicat activ în semnalarea și soluționarea problemelor cu care ne confruntăm în activitatea profesională.

Mulțumim de asemenea tuturor colegilor care au participat la evenimentele organizate de Baroul Cluj, atât profesionale cât și extraprofesionale și ne exprimăm speranța ca pe viitor participarea colegilor la astfel de evenimente să fie într-un număr cât mai mare.

Ne dorim foarte mult să existe o comunicare reală cu membrii baroului, Consiliul Baroului Cluj întelegând ca și pe viitor sa se implice activ în soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă avocații, în virtutea rolului pe care membrii săi și l-au asumat, să asigure oportunități profesionale și de socializare pentru a facilita comunicarea, însă este esențial ca acest deziderat să fie susținut deopotrivă de membrii Baroului Cluj, colegii noștri, prin implicare activă, reală, pozitivă, constructivă, în tot ceea ce privește apartenența la această organizație profesională, fie că este vorba de apărarea intereselor acestei profesii, de evenimentele organizate, ori de mijloace de socializare. De succesul acestei comunicări depinde realizarea obiectivelor noastre comune, imaginea Baroului Cluj ca organizație profesională de elită și, cu aceeași importanță, percepția sa în societate.

 

Delegații la Congres

Avocații prezenți au votat delegații la viitorul Congres al Avocaților, care în acest an va fi și electiv. Astfel, că unul dintre delegații de la Cluj ar putea intra în Comisia permanentă a UNBR. Delegații aleși astăzi sunt Mihai Neamț, Dan Chertes, Voicu Sârb, Gidro Stanca, Cristina Cuibus, Mirel Ionescu și Luiza Budușan.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina